معنی شعر بکوش اندر بهار زندگانی که شد پیرایه ی پیری جوانی

نویسنده

در بهار زندگیت سعی کن زیرا زیوری برای پیریست

مهسا

پیدا کردم=هنگامی که جوان هستی کارو تلاش کن تا این کوشش در هنگام پیری و از کار افتادگی به تو کمک کند و ابروی تورا حفظ کند.

آریانا

به نظرم خیلی نصیحت خوبی بود

الهام

در بهار زندگی خودت سعی کن زیرا زیرا زیوری برای دوران پیری است

نویسنده

هزار آفرین👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

معنی شعر بکوش اندر بهار زندگانی که شد پیرایه ی پیری جوانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : معنیش دربهار زندگی ات تلاش کن زیرا زیور دوران پیری است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
0

بکوش

بتوچ 3 ماه قبل
0

معنی بگدش اندر بهار زنوگانی ک شد پیرایه پیری جونی

iliy.... 3 ماه قبل
0

میدونستم اینجا نمیومدم:-:

ناشناس 4 ماه قبل
0

معنی

ناشناس 7 ماه قبل
-1

زمستان هوا خیلی برفی هست

نویسنده 7 ماه قبل
2

مفهومه سپر انداختن کنایه از چیست

0
Mehrsa_13 7 ماه قبل

کنایه از فرار کردن،تسلیم شدن.

-2
ناشناس 7 ماه قبل

آفرین

الهام 7 ماه قبل
7

در بهار زندگی خودت سعی کن زیرا زیرا زیوری برای دوران پیری است

مهسا 7 ماه قبل
8

پیدا کردم=هنگامی که جوان هستی کارو تلاش کن تا این کوشش در هنگام پیری و از کار افتادگی به تو کمک کند و ابروی تورا حفظ کند.

8
آریانا 7 ماه قبل

به نظرم خیلی نصیحت خوبی بود

مرینت 7 ماه قبل
4

چه معنی داشت

0
کارگردان و بازیکر 4 ماه قبل

در جوانی تا زمانی که نیرو داری تلاش کن زیر را جوانی زینت پیری است

نویسنده 7 ماه قبل
2

عالی بود👌🏻👌🏻

نویسنده 7 ماه قبل
8

در بهار زندگیت سعی کن زیرا زیوری برای پیریست

نویسنده 7 ماه قبل
1

نه نمیدانم من درس دارم معلممم اینو گفتهبای

نویسنده 7 ماه قبل
4

هزار آفرین👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

نویسنده 7 ماه قبل
-1

چتزکازخغزخلژما

3
... 6 ماه قبل

🤢💨🧎

نویسنده 7 ماه قبل
1

اگر بکوشی در بهار زندگی ات موفق هستیآرتین قلاوند

ناشناس 7 ماه قبل
0

اگر بکوشی در بهار زندگی ات موفق هستیآرتین قلاوند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

تا زمانی که جوانه سطح تلاش کن زیرا در زمان پیری کاری از دستت نمیاد از جوانی آنقدر تلاش کن که در هنگام پیری در آسایش و راحتی باشید زیرا پیراستگی پیری در کار و تلاش جوانی است

نویسنده 7 ماه قبل
0

تا زمانی که جوان هستی تلاش کن زیرا در زمان پیری کاری از دستت بر نمی آید پس جوانی آنقدر تلاش کن که در هنگام پیری در آسایش و راحتی باشی زیرا پیراستگی پ پیری در کار و تلاش جوانی است

سودابه 7 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 7 ماه قبل
0

که شد پرایه ی پری جوانی

نویسنده 7 ماه قبل
0

جواب

نویسنده 7 ماه قبل
1

.

نویسنده 7 ماه قبل
0

تالبب

نویسنده 7 ماه قبل
-1

چیزی نمیدانم 🤣

نویسنده 7 ماه قبل
0

بگوز

مائده سعدی اصل 7 ماه قبل
0

سلام خیلی متشکر هستم بابت بیت زيباکه نوشتید.

نویسنده 7 ماه قبل
0

ذنت

ناشناس 7 ماه قبل
1

با سلام .در هنگام جوانی که هچون بهاری است سعی و کوشش نما تا در پیری به آرامش و آسودگی دست یابی .

ماندانا 7 ماه قبل
-1

یعنی الان که جوانی سعی کن که تلاش تو زینت و زیور تو به هنگام پیری است

ناشناس 7 ماه قبل
-1

ک

0
ناشناس 7 ماه قبل

علی

محمد 7 ماه قبل
0

بکوش اندر بهار زندگانی که شده پیرایه پیری جوانی

نویسنده 7 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

یعنی برو گمشو و درس نخون چون خیلی خنگی در آینده به همه چیز هم با درس خوندن می رسی تمام 😂😂😂 نه بابا شوخی کردم یعنی برو و تلاش کن که در آینده نتیجه ی تلاشت را می بینی تمام 🤗🤗 دیدین چقدر باهوشم 😎😎😎

0
... 6 ماه قبل

خیلی تاثیر گذار بود

نویسنده 7 ماه قبل
0

بکوش اندر بهار زندگانی که هم پیرایه ی پیری و جوانیمائده نجم الدین

نویسنده 7 ماه قبل
1

بکوش اندر بهار که شد پیرایه ی پیری جوانی

نویسنده 7 ماه قبل
1

معنی ی این بیت شعر میشودتلاش کن در دوران جوانی زندگیت که تلاش وکوشش در جوانی مانند آرایشی در پیریست

نویسنده 7 ماه قبل
-1

ببینید من اومدم سرچ کردم که معنی این شعر رو ببینم نه جواب بدم من خودم جواب میخوام

نویسنده 7 ماه قبل
0

خیر

نویسنده 7 ماه قبل
1

علی اصغر حسینی

نویسنده 7 ماه قبل
1

دربهار برای زندگی تلاش کن

نویسنده 7 ماه قبل
0

پیری و جوانیمعنیشه

نویسنده 7 ماه قبل
0

مرتب کردن واژه های ضرب المثل بکوش اندر بهار زندگانی

0
ستایش 7 ماه قبل

این واقعا عالیه

متین سیدزاده 7 ماه قبل
-1

خیلی خیلی درسته

نویسنده 7 ماه قبل
0

ق

شپش 7 ماه قبل
0

ک مک اها خ ه

برای پاسخ کلیک کنید