معنی درس هفتم آداب نیکان صفحه 51 و 52 و 53 و 54 و 55 فارسی هشتم

👌👌👌

صفحه ی ۵۲ مفهومش میشهجنید همش به دنبال بهلول میرفت بهلول گفت از من چه میخواهی تو که آداب غذا خوردن و سخن گفتن خود را نمیدانی پس آداب خوابیدن خود را میدانید گفت بله می دانم پس آنچه آداب خوابیدن بود که از حضرت رسول رسیده بود گفت بهلول گفت فهمیدم که تو آداب خوابیدن هم نمی دانی بهلول میخواست از جاش بلند بشه که یکدفعه جنید دامنش را گرفت گفت نمی دانم تو از بهر خدا مرا بیاموزمحلول گفت تو حالا به نادانی پی بردی و من تورا می آموزم و یاد میدهم میدانی که این حرفایی که تو گفتی همش راسته ولی اصلش در خوردن آن است که یک لقمه یا حلال باشد یا حرام اگر صد ها از این آداب ها بازم تکرار کنی لقمه حرامت حلال نمی شود بلکه سبب تاریکی دل می شود و گمراهی انسان می شود در سخن گفتن باید اول دل پاک باشد و نیت درست داشته باشند و در رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترین کار است و در آداب خواب از این است که در دل تو بغض و کینه از مسلمان نباشد و در ذکر حق باشی تا به خواب بروی جنید به نادانی اش پی برد و دست او را بوسید و او را دعا کرد.

محمد

معنی

نویسنده

آورده اند :نغل کرده اندمستمعان :شنوندگانبرخاست :بلند شدازپی: به دنبال ارشاد :راهنمایی

صالح

صفحه ی ۵۲ مفهومش میشهجنید همش به دنبال بهلول میرفت بهلول گفت از من چه میخواهی تو که آداب غذا خوردن و سخن گفتن خود را نمیدانی پس آداب خوابیدن خود را میدانید گفت بله می دانم پس آنچه آداب خوابیدن بود که از حضرت رسول رسیده بود گفت بهلول گفت فهمیدم که تو آداب خوابیدن هم نمی دانی بهلول میخواست از جاش بلند بشه که یکدفعه جنید دامنش را گرفت گفت نمی دانم تو از بهر خدا مرا بیاموزمحلول گفت تو حالا به نادانی پی بردی و من تورا می آموزم و یاد میدهم میدانی که این حرفایی که تو گفتی همش راسته ولی اصلش در خوردن آن است که یک لقمه یا حلال باشد یا حرام اگر صد ها از این آداب ها بازم تکرار کنی لقمه حرامت حلال نمی شود بلکه سبب تاریکی دل می شود و گمراهی انسان می شود در سخن گفتن باید اول دل پاک باشد و نیت درست داشته باشند و در رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترین کار است و در آداب خواب از این است که در دل تو بغض و کینه از مسلمان نباشد و در ذکر حق باشی تا به خواب بروی جنید به نادانی اش پی برد و دست او را بوسید و او را دعا کرد.

محمد

عالی

معنی کلمات لغات صفحه ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ کتاب ادبیات فارسی هشتم معنی درس هفتم آداب نیکان ادبیات هشتم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-2

بله

لب 2 سال قبل
-2

لب کزید

ناشناس 2 سال قبل
0

لب کزید

نویسنده 2 سال قبل
1

لطفا معنی درس و ارایه هاشو بزارین

4
محمد 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

لطفا همه چیز درس هفت برام بفرستین

8
👌👌👌 2 سال قبل

صفحه ی ۵۲ مفهومش میشهجنید همش به دنبال بهلول میرفت بهلول گفت از من چه میخواهی تو که آداب غذا خوردن و سخن گفتن خود را نمیدانی پس آداب خوابیدن خود را میدانید گفت بله می دانم پس آنچه آداب خوابیدن بود که از حضرت رسول رسیده بود گفت بهلول گفت فهمیدم که تو آداب خوابیدن هم نمی دانی بهلول میخواست از جاش بلند بشه که یکدفعه جنید دامنش را گرفت گفت نمی دانم تو از بهر خدا مرا بیاموزمحلول گفت تو حالا به نادانی پی بردی و من تورا می آموزم و یاد میدهم میدانی که این حرفایی که تو گفتی همش راسته ولی اصلش در خوردن آن است که یک لقمه یا حلال باشد یا حرام اگر صد ها از این آداب ها بازم تکرار کنی لقمه حرامت حلال نمی شود بلکه سبب تاریکی دل می شود و گمراهی انسان می شود در سخن گفتن باید اول دل پاک باشد و نیت درست داشته باشند و در رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترین کار است و در آداب خواب از این است که در دل تو بغض و کینه از مسلمان نباشد و در ذکر حق باشی تا به خواب بروی جنید به نادانی اش پی برد و دست او را بوسید و او را دعا کرد.

زهرا 2 سال قبل
1

مطالب خوب است؟

محمد 2 سال قبل
6

معنی

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

مهدیس 2 سال قبل
-1

عالیه

محمد 2 سال قبل
-2

عالیه خوبه

نویسنده 2 سال قبل
0

معی کلمه مستمعان یعنی شنوندگان

خوبه 2 سال قبل
-2

خوشم اومد

نویسنده 2 سال قبل
1

تو را از بهر خدامرا بیامرز

ساری 2 سال قبل
-1

خوب

علی 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

صفحه 52

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب

هستی عبدالهی 2 سال قبل
-1

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوب

نویسنده 2 سال قبل
-2

معنی

نویسنده 2 سال قبل
-2

…..

ناشناس 2 سال قبل
-2

ان ات اه الل بل ا

محمد 2 سال قبل
-2

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
-2

عالیه

اسی 2 سال قبل
-2

سلام خدماتش عالیه بسیار ممنونم

ناشناس 2 سال قبل
0

عاليه

نویسنده 2 سال قبل
0

ممون که به ما کمک می کنید

نیما اسدی 2 سال قبل
-2

خوبه

راحله 2 سال قبل
-1

خوب بود

0
نویسنده 2 سال قبل

سلام خوبی عالییییییی

ساینا 2 سال قبل
-2

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
1

ذکر حق یعنی یاد خدا

0
ًعلی 2 سال قبل

بد تی

نویسنده 2 سال قبل
-2

خوبه

ناشناس 2 سال قبل
2

لطفا معنی کلمات صفحه ۵۱ رو بزارین

فرشته 2 سال قبل
2

خوبه ممنون با این همه زحمت

منغ 2 سال قبل
-1

پذات

نویسنده 2 سال قبل
-2

بهلول گفت چه جای طعام خوردن که سخن گفتن هم نمی دانی

نویسنده 2 سال قبل
-1

چه جای طعام خوردن که سخن گفتن هم نمی دانی

کیمی 2 سال قبل
2

من معنیش و میخوام

کیمی 2 سال قبل
1

عالی

زهرا رنجبر 2 سال قبل
2

خوب بود

صالح 2 سال قبل
4

صفحه ی ۵۲ مفهومش میشهجنید همش به دنبال بهلول میرفت بهلول گفت از من چه میخواهی تو که آداب غذا خوردن و سخن گفتن خود را نمیدانی پس آداب خوابیدن خود را میدانید گفت بله می دانم پس آنچه آداب خوابیدن بود که از حضرت رسول رسیده بود گفت بهلول گفت فهمیدم که تو آداب خوابیدن هم نمی دانی بهلول میخواست از جاش بلند بشه که یکدفعه جنید دامنش را گرفت گفت نمی دانم تو از بهر خدا مرا بیاموزمحلول گفت تو حالا به نادانی پی بردی و من تورا می آموزم و یاد میدهم میدانی که این حرفایی که تو گفتی همش راسته ولی اصلش در خوردن آن است که یک لقمه یا حلال باشد یا حرام اگر صد ها از این آداب ها بازم تکرار کنی لقمه حرامت حلال نمی شود بلکه سبب تاریکی دل می شود و گمراهی انسان می شود در سخن گفتن باید اول دل پاک باشد و نیت درست داشته باشند و در رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترین کار است و در آداب خواب از این است که در دل تو بغض و کینه از مسلمان نباشد و در ذکر حق باشی تا به خواب بروی جنید به نادانی اش پی برد و دست او را بوسید و او را دعا کرد.

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

آورده اند به معنی نقل شده حکایت

علی 2 سال قبل
1

خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
0

عالیه

ملیکا 2 سال قبل
2

خوب بود

ایکس 2 سال قبل
2

نقش دستوری کلمات ؟

مریم 2 سال قبل
0

چرا نیست کجا باید برم معنیارو

ارمان 2 سال قبل
-1

خیلی خوبه

خوب بود 2 سال قبل
-1

خوب بود من قبول دارم

محمد جواد انصاری 2 سال قبل
-2

خوب بود راضی بودم عالی عالی عالی

زهرا 2 سال قبل
0

من به زبان ساده امروزی شو میخوام

ناشناس 2 سال قبل
-1

من به زبان ساده امروزی شو میخوام نه معنی .ولی کلاخوب بود

-1
نویسنده 2 سال قبل

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
3

میشه لطفا معنای تمام جملات رو بزارید

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام بس چرا جواب نیست

ناشناس 2 سال قبل
0

چرا مطلبی نیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

تو دعوی دانایی میکردی اکنون که به نادانی خود معترف شدی تورا بیاموزم

نویسنده 2 سال قبل
0

من بلد نیستم و میخوام یاد بگیرمالناا رحیمی

نویسنده 2 سال قبل
2

چگونگی

... 2 سال قبل
0

خوب

نویسنده 2 سال قبل
4

آورده اند :نغل کرده اندمستمعان :شنوندگانبرخاست :بلند شدازپی: به دنبال ارشاد :راهنمایی

نویسنده 2 سال قبل
0

صفحه ۵۳ و ۵۴و۵۵معنی کلمه

علیرضا 2 سال قبل
0

اتعذتلرد الاتتلب بتلتلات

... 2 سال قبل
0

😐😐😐😐

نویسنده 2 سال قبل
2

دستت ¦ روشن

نویسنده 2 سال قبل
2

خیلی بد

نویسنده 2 سال قبل
0

جنید

نویسنده 2 سال قبل
2

رودد

نویسنده 2 سال قبل
-1

لطفا بفرستید

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

د

Melina 2 سال قبل
0

..

نویسنده 2 سال قبل
0

معنی جملات مهماورا طلب کنید ک مرا با او کار است: اورا بخوانید زیرا بااز پیش خودم میخورم: از جلوی خود غذا برمیدارم و با بی ادبی از جلوی دیگری غذا برنمیدارماو کار دارمشیخ در پی او روان شد: شیخ به دنبالش را افتادب قدر میگویم و بی موقعه و بی حساب نمیگویم: ب اندازه سخن میگم و حرف های بی جا بی موقعه نمیگویم در باره آن سخن ها ک میخواهم بگویم اول فکر میکنمب اندازه فهم مستمعان می گویم: ب اندازه درک و فهم شونودگان صحبت میکنم

برای پاسخ کلیک کنید