معنی شعر تو اول بگو با کیان زیستی من آن گه بگویم که تو کیستی صفحه 11 مطالعات اجتماعی ششم

ناشناس

تو بگو با چه کسی زندگی کردی تا من بگویم تو چگونه آدمی هستی.

دوست و همنشین تو باید از خود تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل و دانایی و دین و ایمان باشد.

نویسنده

تو اول بگو که با چه کسانی همنشین بودی من بگویم که تو کی هستی

ناشناس

تو ابتدا بگو که باچه کسانی همنشینی یا دوستی کنی تامن هم بعدش بگم که تو چگونه ادمی هستی

نویسنده

اول تو بگو با چه کسانی گذر میکنیتا من هم بگم چه کسی هستم

محمد طاها صالحیان

تواول بگو باکی دوستی تا من بگویم تو چگونه آدمی هستی

جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم معنی شعر تو اول بگو با کیان زیستی من آن گه بگویم که تو کیستی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و معاشرتی کردی تا من هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی؟

مژده : تودر ابتدا بگو باچه کسانی زندگی ومعارشتی کرده ای تامن هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی.

ناشناس : محمد تو در ابتدا بگو باچه کسانی زندگی و معاشرتی می کنی تا من هم بگویم که تو که هستی.

نگار : تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی تا من بگویم تو چه نوع انسانی هستی .

تینا عبدالهی :‌ تو اول بگو با چه جور کسایی دوست هستی و دوستانت چه جور آدمایی هستن ، اونوقت من بهت میگم که تو چه جور آدمی هستی . 🙂
این ضرب المثل به ما نشون میده که دوستان در ما تاثیر میزارن و هر اخلاقی که دارن رو ما ازشون به ارث میبریم :))).

نویسنده : تو اول بگو با کیا دوستی و معاشرت می‌کنی تا من بگم تو کی هستی.

زینب : من باید در ابتدا بدونم که تو چگونه ادمی هستی با چه کسانی معاشرت میکنی خانواده ات چه کسانی هستند تا بعد بگویم تو دوست خوبی هستی یا نه همنشین تو باید کسی باشد که باعث این شود که عقل تو را بیشتر کند و باعث این شود که تو دانا تر شوی.

عسل امیریان : نتیجش اینه که دوستان ما در ما تاثیر دارند و خوب یا بد.بستگی به دوستان ما دارند.

غزل : تو اول بگو با چه کسانی همنشین بودی تا من بگویم که تو چه کسی هستی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
3

تو اول بگو با چه کسانی همنشین هستی و بعد من می گویم که تو کی هستی

نیکا مرادی 1 سال قبل
5

عالی است

ناشناس 1 سال قبل
15

تو ابتدا بگو که باچه کسانی همنشینی یا دوستی کنی تامن هم بعدش بگم که تو چگونه ادمی هستی

ناشناس 1 سال قبل
21

تو بگو با چه کسی زندگی کردی تا من بگویم تو چگونه آدمی هستی.

دوست و همنشین تو باید از خود تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل و دانایی و دین و ایمان باشد.

نویسنده 1 سال قبل
6

تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی تا من بگم تو چجور آدمی هستی

ناشناس 1 سال قبل
8

تو اول بگو با چه کسانی دوستی میکنی ان وقت من میگم تو چجور آدمی هستی

انا 2 سال قبل
2

تو بگو باکی زندگی و رفتاوامد میکنی بعد من بگم که تو کی هستی

Donya😍 2 سال قبل
7

تو اول بگو با چه کسانی زندگی کردی

تا من بگم تو چه شخصیتی داری

نازنین 2 سال قبل
2

تو اول بگو با کیان زیستی

من ان که بگویم که تو کیستی

هم نشین تو از تو بیابد

تاتورا عاقلو دین بیفزاید

نرگس 2 سال قبل
6

تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی آنوقت من بگوئیم که تو چه آدمی هستی

اتنا 2 سال قبل
4

تو بگو باچه کسانی هستی یاهمنشن هستی تامن بگویم توچگونه ادمی هستی

این جواب درسته

امیر علی 2 سال قبل
5

تو در ابتدای کار بگو با چه کسانی زندگی و معاشرت کردی تا من هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی

همنشین تو باید کسی باشد که باعث شود که عقل تو را بیشتر کند و باعث شود که تو دانا تر شوی

پایان

👄👄 2 سال قبل
0

تو ابتدا با چه کسانی زندگی و رفت و آمد کرده ای تا من بگویم تو چگونه انسانی هستی.

کوثر 2 سال قبل
3

تو اول بگو با کی دوستی بعد بگم تو کی هستی

این شعر به دوستان اشاره کرده

این شعر درباره ی خوب و بد بودن ان کسی هست که میخوایم باهاش دوست شیم

این شعر درباره ی شناختن دوستان است

ناشناس 2 سال قبل
3

تو اول بگو با چه کسی هستی که من بگویم تو چه کسی هستی

نویسنده 2 سال قبل
3

تودر ابتدا بگو باچه کسانی زندگی ومعارشتی کرده ای تامن هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی

ناشناس 2 سال قبل
0

تو اول بگو که با چه کسانی زندگی می کنیبعد من بگویم تو کیستی

نویسنده 2 سال قبل
4

تو اول بگو که با چه کسانی زندگی می کنی بعد من بگویم تو چه کسی هستی

0
دنیا 2 سال قبل

خیلی خوب

نویسنده 2 سال قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی تا من بگویم تو چه نوع انسانی هستی نگار

تیناعبدالهی 2 سال قبل
-1

تو اول بگو با چه جور کسایی دوست هستی و دوستانت چه جور آدمایی هستن ، اونوقت من بهت میگم که تو چه جور آدمی هستی . 🙂

1
لاو یو 2 سال قبل

اره درسته ….

نویسنده 2 سال قبل
-2

یسنا: یعنی تو بگو با کی دوستی تا من بگم تو کی هستی

نویسنده 2 سال قبل
-1

سارا هستم

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی دوستی و بعد من به تو می گیم که تو چه آدمی هستی

-2
فاطیما 2 سال قبل

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

تو اول بگو با کی دو ستی تا من بعد بهت بگم تو چجور ادمی هستی

😗😗 2 سال قبل
-1

تو بگو با چه کسانی زندگی می کنی وبعد من به تو میگویم که چگونه انسانی هستی همنشین تو باید از تو بالاتر باشد تا به علم و هوش تو اضافه کند.

یلدا 2 سال قبل
-2

ممنون

فرشته 2 سال قبل
1

عالی هست مرسی از کسانی که نوشه بودن

2
ناشناس 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

فرشته مرتضوی تو ابتدا بگو با چه کسانی دوستی بعد من میگم که تو کیستی

صبا 2 سال قبل
-1

معنی شعر کیان زیستی

نویسنده 2 سال قبل
-2

تو اول بگو با چه کسانی همینشین هستی … اونوقت من بگم که تو چه جور آدمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
-1

معنی تو اول بگو با کیان زیستی تا بعد من بگویم تو کیستی

نویسنده 2 سال قبل
2

تواول بگو با کیان زیستی

نویسنده 2 سال قبل
-2

النا شجاعیتو او بگو کیستی؟ و چیکار میکنی در زندگی خود تا من هم به تو بگویم کیستی؟

نویسنده 2 سال قبل
3

💜حنانه رضازاده💜: تو اول بگو با چه کسانی رفاقت میکنی تا من هم بگویم که تو چطور آدمی هستی

-1
ᵃᵛⁱⁿᵃ :) 2 سال قبل

منطقيه

2
نازنین مرادزاده معلم پایه ششم ابتدایی 2 سال قبل

افرین حنانه جان

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول بگو با چه کسی زندگی میکنی ،تا من هم بگوییم با چه ادمی هستیفاطمه

پرنسس 2 سال قبل
2

خر خنگ اشتباه نوشتی هاهاها اصلا زهرا صادات چه کسیه

نویسنده 2 سال قبل
0

مارال: با هرکی دوست باشي شکل و فرم اونو میگیری

نویسنده 2 سال قبل
6

تو اول بگو با چه کسانی زندگی می کنی. تا من بگویم که تو چه کسی هستی؟

نویسنده 2 سال قبل
3

تو اول بگو با چه کسانی ارتباط داری تا من به تو گویم چه آدمی هستی

شادی 2 سال قبل
0

تو اول بگو باکیان زیستی من آم که بگویم که تو کیستی

نویسنده 2 سال قبل
-1

تو اول بگو با کیان زیستی

👩‍🎓👩‍🎓 2 سال قبل
-1

تو بگوبا چه کسانی هستی، آنگاه من می گویم توچه گونه انسانی هستی

نویسنده 2 سال قبل
-1

رقیه :تواول بگو باچه کیانی همنشینی کردی تا که من بگو یم که تو چه انسانی هستی

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی

لیلی 2 سال قبل
4

کجایی که دل تنگتم به امام😍😃😎😚🙄😑😉😶🙂😶

3
زهره 2 سال قبل

همینجاتو قلبت

‌عالی‌خیلی‌خانمی😘😗 2 سال قبل
0

خ🤗

نویسنده 2 سال قبل
3

تو اولبا چه کسانی زندگی ومعاشرت میکنی تا بعد بهتو بگویم که رفتارت چجوری است

نویسنده 2 سال قبل
6

تو اول بگو با کی ها معاشرت و دوستی میکنی

نویسنده 2 سال قبل
4

تو اول بگو با چه کسانی زندگی می کنیسپس من می گویم که تو چگونه آدمی هستیکسی که با تو معاشرت میکند باید از تو بهتر باشدتا به اطلاعات عقل و دین تو اضافه کندZEYNAB

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی هم

نویسنده 2 سال قبل
-1

تو اول بگو باکیان زیستی

نویسنده 2 سال قبل
-1

ريدم دهن هركسى كه نظر داده اشغالا حيوونا

نویسنده 2 سال قبل
4

پارسا. تو اول بگو باچه کسانی زندگی می کنی تا من بگم تو چه آدمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
7

همنشین تو از تو باید تا تو را عقل و دین بیفزاید

-1
درست 2 سال قبل

تو اول بگ باچه ادم هایی زندگی میکنی تامن بهت بگم که چه اخلاقی داری

Saman 2 سال قبل
0

Saman

الهه 2 سال قبل
-1

فقط ممنونم

نویسنده 2 سال قبل
0

تاثیر دوست بر مشکلات دوست خوب

-1
۰۰۰۰۰۰۰ 2 سال قبل

👍👍👍👍👍👍👍👍

نویسنده 2 سال قبل
-1

جواب ،تاثیر دوست بر شخصیت و اخلاق است ایا؟

نازنین 2 سال قبل
-1

سلام به همه ی دوستان عزیز پیام هایی که دادید خوب بود و درست بودعالی بود، 👏👏👌🥰🥰🥰🥰

نویسنده 2 سال قبل
7

متین سلطانی منش : تو اول بگو با چه کسانی دوست هستی بعد من به تو بگویم که تو چه جور انسانی هستی. دوست تو باید باعث افزایش عقل و دین تو شود.

5
محسن 2 سال قبل

عالی

-1
محمد حسین زارع 2 سال قبل

عالی بود متشکرم از این معنی بسیار زیبا🌷🌷

نویسنده 2 سال قبل
3

تو اول بگو با چه کیان زندگی می کی تا من بگو یم چگونه ادمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
3

تو در آغاز بگو با چه کسانی دوست هستی و همنشینی تا من هم بگم تو کی هستی و چه نوع انسانی هستی

-2
نویسنده 2 سال قبل

با کی نشست و برخاست داری

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول بگو با کیان دوستی من ان وقت بگویم که تو کیستی

دانا توحیدی 2 سال قبل
-2

تو اول بگو کی هستی و ………

لیلا‌رستمی 2 سال قبل
3

عالی

سوگول 2 سال قبل
-2

تو اول بگو بگو با کیا رفاقت یا نشست و برخاست می کنی بعد من به تو میگم تو چه نوع آدمی هستی 🙂

-1
MA 2 سال قبل

عالیه به نظر من این نوع پاسخ درسته😉😉😉

نویسنده 2 سال قبل
-2

تواول به من بگو با چه کسانی برخورد داشتی تا من بعد به تو بگویم که چه جور آدمی هستی

فاضل رنجبر 2 سال قبل
-2

ممنون مفید بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

تو بگو با چه کسانی معاشرت میکنی که من بگویم چگونه انسانی هستی کسی که با تو بهتر باشدو اخلاق بهترین داشته باشد

ناشناس 2 سال قبل
-2

خوب

نویسنده 2 سال قبل
-2

تو اول بگو که کیا همنشینی تا من به تو بگویم که تو کی هستی

نویسنده 2 سال قبل
-2

تو اول بگو که با چه کسی دوستی منم اون وقت تصمیم میگرم که تو گی هستی

نویسنده 2 سال قبل
1

تو اول بگو باچه کسانی همنشین بودب و با چه کسانی دوستی تا من بگویم که تو دوست خوبی هستی

فادنا 2 سال قبل
-2

من با همع

نویسنده 2 سال قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی دوستی من آن موقع بگویم که تو آدم خوب یا بدی هستی

محمد طاها صالحیان 2 سال قبل
12

تواول بگو باکی دوستی تا من بگویم تو چگونه آدمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
3

تو بگو که با چه کسایی زندگی می کنی و به چه کسیایی دوست هستی و من می گویم که تو چه جور آدمی هستی

0
رحام 2 سال قبل

درست

نویسنده 2 سال قبل
2

تو اول بگو با چه کسانی زندگی ومعاشرت میکنیمن هم تا بگویم تو کیستی

1
آریا خونبسط کلاس ششم ابتدایی 2 سال قبل

تواول بگوباکیان زیستی

0
متین 2 سال قبل

ممنون از نظرت

0
ناشناس 2 سال قبل

میشه لطفا درست جواب بدید اق🤭

0
علی 2 سال قبل

ممنون ازشماخیلی عالیوکوتاه بود.

نویسنده 2 سال قبل
12

اول تو بگو با چه کسانی گذر میکنیتا من هم بگم چه کسی هستم

0
هستی 2 سال قبل

خیلی بی معنی🤐

0
نویسنده 2 سال قبل

اول بگو با چه مدل افرادی معاشرت داریرتا من بگویم که رفتار و اخلاق تو چگونه استاین ضرب المثل به این معنی است که اطرافیان و دوستانمان در ما تاثیر می گذارند

0
متین 2 سال قبل

آفرین 👏👏👏👏👏

0
رقیه 2 سال قبل

یعنی اگر می خواهی شخصیت افراد را بشناسی، باید توجه کنی که او با چه کسانی نشست و برخاست دارد؛ اگر با خلافکاران دوست بود، ممکن است به کارهای آن ها گرفتار شده باشد و راه و روش اشتباهی را در زندگی انتخاب کند؛ اما اگر با انسان های پاک و درستکار دوست شده بود، ممکن است رفتار بزرگوارانه آنها در او اثر گذاشته باشد.

نویسنده 2 سال قبل
17

تو اول بگو که با چه کسانی همنشین بودی من بگویم که تو کی هستی

0
۶هلدههد۵عدعرعرفییییییسی 2 سال قبل

هدهد۵د۶د۶د۶۶ل

0
کیارش 2 سال قبل

تو اول بگو با کیان زیستی

نویسنده 2 سال قبل
0

ف

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول بوگوبلایللب

نویسنده 2 سال قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی دوست هستی تا من هم بگو تو چگونه آدمی هست

نویسنده 2 سال قبل
0

همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول به من بگو با کیا دوست هستی و با چه کسانی زنگ ی میکنی تا من هم بگو تو چه جور ادمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دانم

نویسنده 2 سال قبل
0

معنی میخوام

یزدان 2 سال قبل
0

تو اول بگو با کیان رفت و آمد می کنی تا من بگویم که تو چگونه آدمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول به من بگو با چه کسانی دوست هستی و معاشرت داری من، به تو می گویم تو چه انسان و آدمی هستی.

نویسنده 2 سال قبل
0

تانالاسعحلتبتدداالتلاارکرکرورورورالابالباب

پردیس 2 سال قبل
0

عاییییییییییی بود

💎سایان💎 2 سال قبل
0

💞تو اول بگو با چه کسانی همنشین هستی و با چه کسانی رفت و آمد می کنی 💫🍭تا من بگم تو چه نوع آدمی هستی🌈

💎سایان💎 2 سال قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی همنشین هستی و با چه کسانی رفت و آمد می کنی💫آنوقت من بگم تو چه نوع آدمی هستی.👌🏻💞

نویسنده 2 سال قبل
0

اول تو بگو با کیات زیستی من مگویم که تو کیستی

نویسنده 2 سال قبل
1

خر

نویسنده 2 سال قبل
0

االلتنغب

زهرا 2 سال قبل
1

عالی❤❤

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی❤❤❤

ناشناس 2 سال قبل
0

من خیلی خوشم آمد😘

زهره حمیدی 2 سال قبل
0

معنی های زیادی بزارید لطفا🙏🙏🙏

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام

نویسنده 2 سال قبل
-1

و

نویسنده 2 سال قبل
1

مهدی

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اریتره

نویسنده 2 سال قبل
1

تو اول بگو با کیان معاشرت میکنی که من بگم تو چه آدمی هستی علی رستمی

نویسنده 2 سال قبل
0

معنی شعر تواول بگو با کیان زیستی من ان که بگویم که تو کیستی هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید

نویسنده 2 سال قبل
1

تو اثل بگو با کیا هستی تامن هم بگویم من با چه کسانی هستم

محمدمهدی ضیایی کلاس ششم ابتدایی آقای هوشنگی مدرسه شهید دامن پاک 2 سال قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی زندگی ورفت وآمد می کنی تا من بگویم که تو چه آدمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوب

نویسنده 2 سال قبل
-1

ت

نویسنده 2 سال قبل
-1

دان تو

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول بگو باکسیستی

نویسنده 2 سال قبل
-1

ساخت خانه ی رویایی شما نباید یک کابوس باشد. 0932567455

نویسنده 2 سال قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی زندگی و معاشرت میکنی بعد اونوقت من میگم که تو چگونه انسانی هستی

نویسنده 2 سال قبل
-1

اابییرددل

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام من چیزی نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-1

اسرا سلیمانی

نویسنده 2 سال قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی دوستی بعد من میگم تو چه جور آدمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
-1

چرا معنی اش را ندارید 😡

مونا 2 سال قبل
1

تو ابتدا بگو با چه کسانی زندگی میکنی تا من بگویم توچی نوع انسانی هستی

نویسنده 2 سال قبل
-2

تبتبانبتکدبلتل

هلنا 2 سال قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی معاشرت میکنی تا من بگم که تو چه جور آدمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
0

اول بگو با چه مدل افرادی معاشرت داری تا من به تو بگویم که رفتار و اخلاق تو چگونه است و چه جور آدمی هستیاین ضرب المثل به این معنی است که اطرافیان و دوستانمان در ما تاثیر می گذارندپرنیا

نویسنده 2 سال قبل
-2

هدهد۵د۶د۶د۶۶ل

نویسنده 2 سال قبل
2

تو اول بگو باکی زندنیا میکنی باز کی دوست هستی منم برم که تو چه شخصی هستی

ناشناس 2 سال قبل
0

اول تو بگو کی هستی با چه کسی همنشین هستی با کی زندگی میکنی تا من بگم همنشین خوب داری که تو از عاقبت بد نجات دهد یا همنشین بد

نویسنده 2 سال قبل
1

اول شما بگوئید که با چه کسانی زندگی میکنید تا من هم به شما بگویم که شما چگونه آدمی هستید

نویسنده 2 سال قبل
2

تو اول بگوبا چه کسانی دوستی که من بگم چه آدمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
1

تو اول به من بگو که با چه کسانی زندگی و معاشرت کرده ای و بعد هم من خواهم گفت که تو چه جور آدمی هستی🌹❤

چه کسی هستم نه چه کسی هستی 2 سال قبل
-2

چه کسی هستم نه چه کسی هستی 🔪

نویسنده 2 سال قبل
1

ابتدا به من بگو که با چه کسانی زندگی کرده ای تا من هم به تو بگویم که چه جور انسانی هستی

1
ناشناس 2 سال قبل

نظر تون مفید بود

متین 2 سال قبل
0

مرحوا 🌹🌹🌹👏👏👏

ناشناس 2 سال قبل
0

تو اول بگو باچه کسانی زندگی میکنی منم میگم شما چحور ادمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی تا من بگم که تو چگونه فردی هستی دوست تو باید تو را به راه راست هدایت کند تا تو دو با هوش کند

نویسنده 2 سال قبل
0

نظری ندارمدخی

نویسنده 2 سال قبل
0

منظور شعر این هست که تو اول بگو که ببا چه کسی دوست هستی منم از تو بگویم که تو چه کسی هستی

ناشناس 2 سال قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی زندگی و دوستی کردی، تا من انوقت بگویم که تو چگونه انسانی هستی

نینا امیری 2 سال قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی زندگی و دوستی کردی تا من انوقت بگویم که تو چگونه انسانی هستی

نویسنده 2 سال قبل
0

تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی می کنی تا من هم بگویم که تو چه گونه آدمی هستی؟

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی زندگی و معاشرتی کرده ی تا من هم بگویم که تو چه نوع انسانی هستی ستایش حسن زاده

نویسنده 2 سال قبل
0

معنی همنشین تو از تو بباید تا تورا عقل و دین بیفزاید

نویسنده 2 سال قبل
0

آوا: تواول بگو با کیا زندگی میکنی من انوقت می گویم که من چه کسی هستم♥

نویسنده 2 سال قبل
0

تو به من بگو که با گی میگردی تامن بهت بگم با ادبی یا بیادب

هستی 2 سال قبل
0

تو اول بگو با چکسانی دوست شدی وبعد من می گویم که تو چه آدمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول بگو با کیا معاشرت می کنیتا من بگوییم که تو دوست خوبی هستی یا نه

نویسنده 2 سال قبل
0

تواول بگو باکی همنشین میشوی تا بگم چه شخصیتی هستی

نویسنده 2 سال قبل
0

.

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
0

همجنین با دوستان

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول بگو لا کیا معاشرت میکنی تا من بگم تو چجور انسانی هستی

ستایش 2 سال قبل
1

عالی ❤

نویسنده 2 سال قبل
0

تو اول بگو بامیان زیستی

نویسنده 2 سال قبل
0

همنشین تواز با یادتا تو راعقل ودین بیفزاید

نویسنده 2 سال قبل
0

تطتزتبتیحقخخقخ

نویسنده 2 سال قبل
-1

بنلترذن

نویسنده 2 سال قبل
-2

یعنی اگر می خواهی شخصیت افراد را بشناسی، باید توجه کنی که او با چه کسانی نشست و برخاست دارد؛ اگر با خلافکاران دوست بود، ممکن است به کارهای آن ها گرفتار شده باشد و راه و روش اشتباهی را در زندگی انتخاب کند؛ اما اگر با انسان های پاک و درستکار دوست شده بود، ممکن است رفتار بزرگوارانه آنها در او اثر گذاشته باشد.

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی اگر می خواهی شخصیت افراد را بشناسی، باید رقیه:(توجه کنی که او با چه کسانی نشست و برخاست دارد؛ اگر با خلافکاران دوست بود، ممکن است به کارهای آن ها گرفتار شده باشد و راه و روش اشتباهی را در زندگی انتخاب کند؛ اما اگر با انسان های پاک و درستکار دوست شده بود، ممکن است رفتار بزرگوارانه آنها در او اثر گذاشته باشد)

رقیه 2 سال قبل
-1

یعنی اگر می خواهی شخصیت افراد را بشناسی، باید توجه کنی که او با چه کسانی نشست و برخاست دارد؛ اگر با خلافکاران دوست بود، ممکن است به کارهای آن ها گرفتار شده باشد و راه و روش اشتباهی را در زندگی انتخاب کند؛ اما اگر با انسان های پاک و درستکار دوست شده بود، ممکن است رفتار بزرگوارانه آنها در او اثر گذاشته باشد.

نویسنده 2 سال قبل
-1

غ

نویسنده 2 سال قبل
2

تو اول بگو با چه کسانی گذر میکنی تامندهم بگویم چه کسانی هستی

نویسنده 2 سال قبل
-2

تو اول بگو با چه کسانی معاشرت میکنی تا من بگم تو چجور ادمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظر من

نویسنده 2 سال قبل
0

اهنگ

مطهره مرادی 2 سال قبل
0

قشنگ معنی اش رو بیان نکرده

0
💔😢دلتنگ رلش💔🙁 2 سال قبل

👍

نویسنده 2 سال قبل
2

تو اول بگو که باچه کسانی رفیق و فامیل هستی ومن هم بگم که تو چطور ادمی هستی ا

بهترین دختر دنیا 2 سال قبل
4

تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و معاشرتی کردی تامین هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی؟

-1
💔😢دلتنگ رلش💔🙁 2 سال قبل

نخیر درست نیس

نویسنده 2 سال قبل
8

تو بگو با چه کسانی زندگی میکنی یا همینشین هستی تا من بگویم تو چه گونه ادمی هستی .منظور این است با هر کسی همنشینی کنی تاثیرات مثبت و منفی داردانیتا

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام برکت

0
💔😢دلتنگ 2 سال قبل

علیک

نویسنده 2 سال قبل
-1

دکتر ساسی

-1
نویسنده 2 سال قبل

تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی یا همنشین هستی

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی کوس ننی ترامپ

0
فتنی 2 سال قبل

توچقدراسکلی

نویسنده 2 سال قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی دوست هستی تا من بگویم تو چجور آدمی هستی

ناشناس 2 سال قبل
1

تو اول بگو که با چه کسانی زندگی می کنی تا من بگویم که تو چه آدمی هستی

خانم دکتر 2 سال قبل
1

تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و معاشرتی کرده ای تا من هم بگویم که تو چگونه انسانی هستی

نویسنده 2 سال قبل
-2

یعنی تو اول بگو که با چه کسانی دوست هستی که من اون وقت به تو بگم که تو چه آدمی هستی

نویسنده 2 سال قبل
3

تو بگو با چه کسانی رفت و آمد می کنی تا من بگویم که تو چجور آدمی هستی

2
💔 2 سال قبل

درسته ممنون

برای پاسخ کلیک کنید