معنی شعر تو اول بگو با کیان زیستی من آن گه بگویم که تو کیستی صفحه 11 مطالعات اجتماعی ششم

نویسنده

تو اول بگو که با چه کسانی همنشین بودی من بگویم که تو کی هستی

محمد طاها صالحیان

تواول بگو باکی دوستی تا من بگویم تو چگونه آدمی هستی

نویسنده

اول تو بگو با چه کسانی گذر میکنیتا من هم بگم چه کسی هستم

نویسنده

همنشین تو از تو باید تا تو را عقل و دین بیفزاید

نویسنده

تو بگو با چه کسانی زندگی میکنی یا همینشین هستی تا من بگویم تو چه گونه ادمی هستی .منظور این است با هر کسی همنشینی کنی تاثیرات مثبت و منفی داردانیتا

جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم معنی شعر تو اول بگو با کیان زیستی من آن گه بگویم که تو کیستی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و معاشرتی کردی تا من هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی؟

مژده : تودر ابتدا بگو باچه کسانی زندگی ومعارشتی کرده ای تامن هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی.

ناشناس : محمد تو در ابتدا بگو باچه کسانی زندگی و معاشرتی می کنی تا من هم بگویم که تو که هستی.

نگار : تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی تا من بگویم تو چه نوع انسانی هستی .

تینا عبدالهی :‌ تو اول بگو با چه جور کسایی دوست هستی و دوستانت چه جور آدمایی هستن ، اونوقت من بهت میگم که تو چه جور آدمی هستی . 🙂
این ضرب المثل به ما نشون میده که دوستان در ما تاثیر میزارن و هر اخلاقی که دارن رو ما ازشون به ارث میبریم :))).

نویسنده : تو اول بگو با کیا دوستی و معاشرت می‌کنی تا من بگم تو کی هستی.

زینب : من باید در ابتدا بدونم که تو چگونه ادمی هستی با چه کسانی معاشرت میکنی خانواده ات چه کسانی هستند تا بعد بگویم تو دوست خوبی هستی یا نه همنشین تو باید کسی باشد که باعث این شود که عقل تو را بیشتر کند و باعث این شود که تو دانا تر شوی.

عسل امیریان : نتیجش اینه که دوستان ما در ما تاثیر دارند و خوب یا بد.بستگی به دوستان ما دارند.

غزل : تو اول بگو با چه کسانی همنشین بودی تا من بگویم که تو چه کسی هستی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 27 روز قبل
2

تو ابتدا بگو که باچه کسانی همنشینی یا دوستی کنی تامن هم بعدش بگم که تو چگونه ادمی هستی

ناشناس 1 ماه قبل
4

تو بگو با چه کسی زندگی کردی تا من بگویم تو چگونه آدمی هستی.

دوست و همنشین تو باید از خود تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل و دانایی و دین و ایمان باشد.

نویسنده 2 ماه قبل
2

تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی تا من بگم تو چجور آدمی هستی

yrghh 2 ماه قبل
2

تو اول بگو باچه کسانی همنشین بودی

ناشناس 2 ماه قبل
1

👍👍👍

ناشناس 2 ماه قبل
3

👍👍

ناشناس 2 ماه قبل
3

تو اول بگو با چه کسانی دوستی میکنی ان وقت من میگم تو چجور آدمی هستی

۰۰۰۰ 2 ماه قبل
1

یلافدکک

انا 2 ماه قبل
1

تو بگو باکی زندگی و رفتاوامد میکنی بعد من بگم که تو کی هستی

ناشناس 2 ماه قبل
2

عالی

ناشناس 2 ماه قبل
0

سلام

ارتین گیمر 2 ماه قبل
5

تو بگو با که کسانی دوست هستی

Donya😍 2 ماه قبل
6

تو اول بگو با چه کسانی زندگی کردی

تا من بگم تو چه شخصیتی داری

نازنین 2 ماه قبل
6

تو اول بگو با کیان زیستی

من ان که بگویم که تو کیستی

هم نشین تو از تو بیابد

تاتورا عاقلو دین بیفزاید

نرگس 2 ماه قبل
7

تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی آنوقت من بگوئیم که تو چه آدمی هستی

اتنا 2 ماه قبل
4

تو بگو باچه کسانی هستی یاهمنشن هستی تامن بگویم توچگونه ادمی هستی

این جواب درسته

ناشناس 2 ماه قبل
2

جواب

فاطمه 2 ماه قبل
3

میشه لطفا از این به بعد کامل درست توضیح بدید

امیر علی 7 ماه قبل
5

تو در ابتدای کار بگو با چه کسانی زندگی و معاشرت کردی تا من هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی

همنشین تو باید کسی باشد که باعث شود که عقل تو را بیشتر کند و باعث شود که تو دانا تر شوی

پایان

👄👄 10 ماه قبل
2

تو ابتدا با چه کسانی زندگی و رفت و آمد کرده ای تا من بگویم تو چگونه انسانی هستی.

کوثر 10 ماه قبل
3

تو اول بگو با کی دوستی بعد بگم تو کی هستی

این شعر به دوستان اشاره کرده

این شعر درباره ی خوب و بد بودن ان کسی هست که میخوایم باهاش دوست شیم

این شعر درباره ی شناختن دوستان است

0
نمد/: 2 ماه قبل

دیگه چی؟؟

فرشته 10 ماه قبل
-2

این شعر اهمیت دوستان را بیان ميکند

ناشناس 10 ماه قبل
2

تو اول بگو با چه کسی هستی که من بگویم تو چه کسی هستی

ملینا 11 ماه قبل
0

تو اول بگو باچه کسانی رفت و آمد میکنی تا من بگویم تو کی هستی معنی دقیق را از مطالعات صفحه 11 کلاس ششم درس 1 فعالیت 4 پیدا کنید با تشکر

نویسنده 11 ماه قبل
5

تودر ابتدا بگو باچه کسانی زندگی ومعارشتی کرده ای تامن هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی

ناشناس 11 ماه قبل
3

تو اول بگو که با چه کسانی زندگی می کنیبعد من بگویم تو کیستی

نویسنده 11 ماه قبل
5

تو اول بگو که با چه کسانی زندگی می کنی بعد من بگویم تو چه کسی هستی

1
دنیا 7 ماه قبل

خیلی خوب

نویسنده 11 ماه قبل
3

تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی تا من بگویم تو چه نوع انسانی هستی نگار

تیناعبدالهی 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با چه جور کسایی دوست هستی و دوستانت چه جور آدمایی هستن ، اونوقت من بهت میگم که تو چه جور آدمی هستی . 🙂

4
لاو یو 11 ماه قبل

اره درسته ….

ناشناس 11 ماه قبل
-1

تو اول بگو با کیا تو دوستی میکردی تا من بدونم تو کی هستی و چه کار می کنی. بدونم دوستی با تو خوبه یا نه؟

از نظر دیگران کپی نکن 11 ماه قبل
-1

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
2

یسنا: یعنی تو بگو با کی دوستی تا من بگم تو کی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تو اول بگو با چه کسانی میگردی و دوست هستی من هم بگویم که تو چه انسانی هستی

0
اتنا 2 ماه قبل

این اشتباه

لطف کردین 11 ماه قبل
0

تشکر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تو اول بگو با چه کسانی دوست هستی تا من هم بگویم که تو چه کسی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
2

سارا هستم

نویسنده 11 ماه قبل
4

تو اول بگو با چه کسانی دوستی و بعد من به تو می گیم که تو چه آدمی هستی

0
فاطیما 11 ماه قبل

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تو اول بگو با کیا دوستی و معاشرت می کنی تا من بگم تو کی هستی

-2
اسرا 11 ماه قبل

تواول بگو با کیان زیستی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

درسا گلیشما اول بگو با چه کسانی دوست هستی من میگویم که چه جور آدمی هستی

-2
عسل امیریان 11 ماه قبل

نتیجش اینه که دوستان ما در ما تاثیر دارند و خوب یا بد.بستگی به دوستان ما دارند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تو اول بگو با کی دو ستی تا من بعد بهت بگم تو چجور ادمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

ایلین هستم . واقعا ازتون ممنونم

FATEMEH 11 ماه قبل
-2

تو اول به من بگو با چه کسانی میگردی و همنشینی داری تا من به تو بگم تو چه کسی هستیفاطمه سادات

-1
حسین یزدان دوست 11 ماه قبل

عالي

😗😗 11 ماه قبل
0

تو بگو با چه کسانی زندگی می کنی وبعد من به تو میگویم که چگونه انسانی هستی همنشین تو باید از تو بالاتر باشد تا به علم و هوش تو اضافه کند.

یلدا 11 ماه قبل
-1

ممنون

فرشته 11 ماه قبل
-1

عالی هست مرسی از کسانی که نوشه بودن

0
ناشناس 11 ماه قبل

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

فرشته مرتضوی تو ابتدا بگو با چه کسانی دوستی بعد من میگم که تو کیستی

صبا 11 ماه قبل
1

معنی شعر کیان زیستی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تو اول بگو با چه کسانی همینشین هستی … اونوقت من بگم که تو چه جور آدمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
1

معنی تو اول بگو با کیان زیستی تا بعد من بگویم تو کیستی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تو اول بگو با چه کسانی همنشین بودی تا من بگویم که تو چه کسی هستی.

نویسنده 11 ماه قبل
2

تواول بگو با کیان زیستی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

النا شجاعیتو او بگو کیستی؟ و چیکار میکنی در زندگی خود تا من هم به تو بگویم کیستی؟

نویسنده 11 ماه قبل
3

💜حنانه رضازاده💜: تو اول بگو با چه کسانی رفاقت میکنی تا من هم بگویم که تو چطور آدمی هستی

-1
ᵃᵛⁱⁿᵃ :) 2 ماه قبل

منطقيه

2
نازنین مرادزاده معلم پایه ششم ابتدایی 11 ماه قبل

افرین حنانه جان

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با چه کسی زندگی میکنی ،تا من هم بگوییم با چه ادمی هستیفاطمه

پرنسس 11 ماه قبل
3

خر خنگ اشتباه نوشتی هاهاها اصلا زهرا صادات چه کسیه

نویسنده 11 ماه قبل
1

مارال: با هرکی دوست باشي شکل و فرم اونو میگیری

نویسنده 11 ماه قبل
6

تو اول بگو با چه کسانی زندگی می کنی. تا من بگویم که تو چه کسی هستی؟

نویسنده 11 ماه قبل
3

تو اول بگو با چه کسانی ارتباط داری تا من به تو گویم چه آدمی هستی

شادی 11 ماه قبل
1

تو اول بگو باکیان زیستی من آم که بگویم که تو کیستی

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با کیان زیستی

👩‍🎓👩‍🎓 11 ماه قبل
0

تو بگوبا چه کسانی هستی، آنگاه من می گویم توچه گونه انسانی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

رقیه :تواول بگو باچه کیانی همنشینی کردی تا که من بگو یم که تو چه انسانی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی

لیلی 11 ماه قبل
4

کجایی که دل تنگتم به امام😍😃😎😚🙄😑😉😶🙂😶

4
زهره 11 ماه قبل

همینجاتو قلبت

‌عالی‌خیلی‌خانمی😘😗 11 ماه قبل
1

خ🤗

نویسنده 11 ماه قبل
3

تو اولبا چه کسانی زندگی ومعاشرت میکنی تا بعد بهتو بگویم که رفتارت چجوری است

نویسنده 11 ماه قبل
6

تو اول بگو با کی ها معاشرت و دوستی میکنی

نویسنده 11 ماه قبل
4

تو اول بگو با چه کسانی زندگی می کنیسپس من می گویم که تو چگونه آدمی هستیکسی که با تو معاشرت میکند باید از تو بهتر باشدتا به اطلاعات عقل و دین تو اضافه کندZEYNAB

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی هم

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اول بگو باکیان زیستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

ريدم دهن هركسى كه نظر داده اشغالا حيوونا

نویسنده 11 ماه قبل
5

پارسا. تو اول بگو باچه کسانی زندگی می کنی تا من بگم تو چه آدمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
8

همنشین تو از تو باید تا تو را عقل و دین بیفزاید

-2
درست 11 ماه قبل

تو اول بگ باچه ادم هایی زندگی میکنی تامن بهت بگم که چه اخلاقی داری

Saman 11 ماه قبل
1

Saman

الهه 11 ماه قبل
-2

فقط ممنونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

تاثیر دوست بر مشکلات دوست خوب

-1
۰۰۰۰۰۰۰ 11 ماه قبل

👍👍👍👍👍👍👍👍

نویسنده 11 ماه قبل
-2

جواب ،تاثیر دوست بر شخصیت و اخلاق است ایا؟

نازنین 11 ماه قبل
-2

سلام به همه ی دوستان عزیز پیام هایی که دادید خوب بود و درست بودعالی بود، 👏👏👌🥰🥰🥰🥰

نویسنده 11 ماه قبل
6

متین سلطانی منش : تو اول بگو با چه کسانی دوست هستی بعد من به تو بگویم که تو چه جور انسانی هستی. دوست تو باید باعث افزایش عقل و دین تو شود.

5
محسن 11 ماه قبل

عالی

-2
محمد حسین زارع 11 ماه قبل

عالی بود متشکرم از این معنی بسیار زیبا🌷🌷

نویسنده 11 ماه قبل
3

تو اول بگو با چه کیان زندگی می کی تا من بگو یم چگونه ادمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
3

تو در آغاز بگو با چه کسانی دوست هستی و همنشینی تا من هم بگم تو کی هستی و چه نوع انسانی هستی

-2
نویسنده 11 ماه قبل

با کی نشست و برخاست داری

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با کیان دوستی من ان وقت بگویم که تو کیستی

دانا توحیدی 11 ماه قبل
-2

تو اول بگو کی هستی و ………

لیلا‌رستمی 11 ماه قبل
3

عالی

سوگول 11 ماه قبل
-2

تو اول بگو بگو با کیا رفاقت یا نشست و برخاست می کنی بعد من به تو میگم تو چه نوع آدمی هستی 🙂

-2
MA 11 ماه قبل

عالیه به نظر من این نوع پاسخ درسته😉😉😉

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تواول به من بگو با چه کسانی برخورد داشتی تا من بعد به تو بگویم که چه جور آدمی هستی

فاضل رنجبر 11 ماه قبل
-2

ممنون مفید بود

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تو بگو با چه کسانی معاشرت میکنی که من بگویم چگونه انسانی هستی کسی که با تو بهتر باشدو اخلاق بهترین داشته باشد

ناشناس 11 ماه قبل
-2

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تو اول بگو که کیا همنشینی تا من به تو بگویم که تو کی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تو اول بگو که با چه کسی دوستی منم اون وقت تصمیم میگرم که تو گی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اول بگو باچه کسانی همنشین بودب و با چه کسانی دوستی تا من بگویم که تو دوست خوبی هستی

فادنا 11 ماه قبل
-2

من با همع

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی دوستی من آن موقع بگویم که تو آدم خوب یا بدی هستی

محمد طاها صالحیان 11 ماه قبل
12

تواول بگو باکی دوستی تا من بگویم تو چگونه آدمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
3

تو بگو که با چه کسایی زندگی می کنی و به چه کسیایی دوست هستی و من می گویم که تو چه جور آدمی هستی

0
رحام 11 ماه قبل

درست

نویسنده 11 ماه قبل
2

تو اول بگو با چه کسانی زندگی ومعاشرت میکنیمن هم تا بگویم تو کیستی

1
آریا خونبسط کلاس ششم ابتدایی 11 ماه قبل

تواول بگوباکیان زیستی

0
متین 11 ماه قبل

ممنون از نظرت

0
ناشناس 11 ماه قبل

میشه لطفا درست جواب بدید اق🤭

0
علی 11 ماه قبل

ممنون ازشماخیلی عالیوکوتاه بود.

نویسنده 11 ماه قبل
11

اول تو بگو با چه کسانی گذر میکنیتا من هم بگم چه کسی هستم

0
هستی 11 ماه قبل

خیلی بی معنی🤐

0
نویسنده 11 ماه قبل

اول بگو با چه مدل افرادی معاشرت داریرتا من بگویم که رفتار و اخلاق تو چگونه استاین ضرب المثل به این معنی است که اطرافیان و دوستانمان در ما تاثیر می گذارند

0
متین 11 ماه قبل

آفرین 👏👏👏👏👏

0
رقیه 11 ماه قبل

یعنی اگر می خواهی شخصیت افراد را بشناسی، باید توجه کنی که او با چه کسانی نشست و برخاست دارد؛ اگر با خلافکاران دوست بود، ممکن است به کارهای آن ها گرفتار شده باشد و راه و روش اشتباهی را در زندگی انتخاب کند؛ اما اگر با انسان های پاک و درستکار دوست شده بود، ممکن است رفتار بزرگوارانه آنها در او اثر گذاشته باشد.

نویسنده 11 ماه قبل
17

تو اول بگو که با چه کسانی همنشین بودی من بگویم که تو کی هستی

0
۶هلدههد۵عدعرعرفییییییسی 11 ماه قبل

هدهد۵د۶د۶د۶۶ل

0
کیارش 11 ماه قبل

تو اول بگو با کیان زیستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

ف

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اول بوگوبلایللب

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی دوست هستی تا من هم بگو تو چگونه آدمی هست

نویسنده 11 ماه قبل
0

همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اول به من بگو با کیا دوست هستی و با چه کسانی زنگ ی میکنی تا من هم بگو تو چه جور ادمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی دانم

نویسنده 11 ماه قبل
0

معنی میخوام

یزدان 11 ماه قبل
0

تو اول بگو با کیان رفت و آمد می کنی تا من بگویم که تو چگونه آدمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اول به من بگو با چه کسانی دوست هستی و معاشرت داری من، به تو می گویم تو چه انسان و آدمی هستی.

نویسنده 11 ماه قبل
0

تانالاسعحلتبتدداالتلاارکرکرورورورالابالباب

پردیس 11 ماه قبل
0

عاییییییییییی بود

💎سایان💎 11 ماه قبل
0

💞تو اول بگو با چه کسانی همنشین هستی و با چه کسانی رفت و آمد می کنی 💫🍭تا من بگم تو چه نوع آدمی هستی🌈

💎سایان💎 11 ماه قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی همنشین هستی و با چه کسانی رفت و آمد می کنی💫آنوقت من بگم تو چه نوع آدمی هستی.👌🏻💞

نویسنده 11 ماه قبل
0

اول تو بگو با کیات زیستی من مگویم که تو کیستی

نویسنده 11 ماه قبل
1

خر

نویسنده 11 ماه قبل
0

االلتنغب

زهرا 11 ماه قبل
1

عالی❤❤

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالی❤❤❤

ناشناس 11 ماه قبل
0

من خیلی خوشم آمد😘

زهره حمیدی 11 ماه قبل
0

معنی های زیادی بزارید لطفا🙏🙏🙏

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 11 ماه قبل
-1

و

نویسنده 11 ماه قبل
1

مهدی

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اریتره

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با کیان معاشرت میکنی که من بگم تو چه آدمی هستی علی رستمی

نویسنده 11 ماه قبل
0

معنی شعر تواول بگو با کیان زیستی من ان که بگویم که تو کیستی هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اثل بگو با کیا هستی تامن هم بگویم من با چه کسانی هستم

محمدمهدی ضیایی کلاس ششم ابتدایی آقای هوشنگی مدرسه شهید دامن پاک 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی زندگی ورفت وآمد می کنی تا من بگویم که تو چه آدمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ت

نویسنده 11 ماه قبل
-1

دان تو

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اول بگو باکسیستی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ساخت خانه ی رویایی شما نباید یک کابوس باشد. 0932567455

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی زندگی و معاشرت میکنی بعد اونوقت من میگم که تو چگونه انسانی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اابییرددل

نویسنده 11 ماه قبل
-1

سلام من چیزی نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اسرا سلیمانی

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی دوستی بعد من میگم تو چه جور آدمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چرا معنی اش را ندارید 😡

مونا 11 ماه قبل
1

تو ابتدا بگو با چه کسانی زندگی میکنی تا من بگویم توچی نوع انسانی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تبتبانبتکدبلتل

هلنا 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی معاشرت میکنی تا من بگم که تو چه جور آدمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

اول بگو با چه مدل افرادی معاشرت داری تا من به تو بگویم که رفتار و اخلاق تو چگونه است و چه جور آدمی هستیاین ضرب المثل به این معنی است که اطرافیان و دوستانمان در ما تاثیر می گذارندپرنیا

نویسنده 11 ماه قبل
-1

هدهد۵د۶د۶د۶۶ل

نویسنده 11 ماه قبل
2

تو اول بگو باکی زندنیا میکنی باز کی دوست هستی منم برم که تو چه شخصی هستی

ناشناس 11 ماه قبل
0

اول تو بگو کی هستی با چه کسی همنشین هستی با کی زندگی میکنی تا من بگم همنشین خوب داری که تو از عاقبت بد نجات دهد یا همنشین بد

نویسنده 11 ماه قبل
1

اول شما بگوئید که با چه کسانی زندگی میکنید تا من هم به شما بگویم که شما چگونه آدمی هستید

نویسنده 11 ماه قبل
2

تو اول بگوبا چه کسانی دوستی که من بگم چه آدمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اول به من بگو که با چه کسانی زندگی و معاشرت کرده ای و بعد هم من خواهم گفت که تو چه جور آدمی هستی🌹❤

چه کسی هستم نه چه کسی هستی 11 ماه قبل
-1

چه کسی هستم نه چه کسی هستی 🔪

نویسنده 11 ماه قبل
1

ابتدا به من بگو که با چه کسانی زندگی کرده ای تا من هم به تو بگویم که چه جور انسانی هستی

1
ناشناس 11 ماه قبل

نظر تون مفید بود

متین 11 ماه قبل
0

مرحوا 🌹🌹🌹👏👏👏

ناشناس 11 ماه قبل
0

تو اول بگو باچه کسانی زندگی میکنی منم میگم شما چحور ادمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی تا من بگم که تو چگونه فردی هستی دوست تو باید تو را به راه راست هدایت کند تا تو دو با هوش کند

نویسنده 11 ماه قبل
0

نظری ندارمدخی

نویسنده 11 ماه قبل
0

منظور شعر این هست که تو اول بگو که ببا چه کسی دوست هستی منم از تو بگویم که تو چه کسی هستی

ناشناس 11 ماه قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی زندگی و دوستی کردی، تا من انوقت بگویم که تو چگونه انسانی هستی

نینا امیری 11 ماه قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی زندگی و دوستی کردی تا من انوقت بگویم که تو چگونه انسانی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی می کنی تا من هم بگویم که تو چه گونه آدمی هستی؟

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اول بگو با چه کسانی زندگی و معاشرتی کرده ی تا من هم بگویم که تو چه نوع انسانی هستی ستایش حسن زاده

نویسنده 11 ماه قبل
0

معنی همنشین تو از تو بباید تا تورا عقل و دین بیفزاید

نویسنده 11 ماه قبل
1

آوا: تواول بگو با کیا زندگی میکنی من انوقت می گویم که من چه کسی هستم♥

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو به من بگو که با گی میگردی تامن بهت بگم با ادبی یا بیادب

هستی 11 ماه قبل
0

تو اول بگو با چکسانی دوست شدی وبعد من می گویم که تو چه آدمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اول بگو با کیا معاشرت می کنیتا من بگوییم که تو دوست خوبی هستی یا نه

نویسنده 11 ماه قبل
0

تواول بگو باکی همنشین میشوی تا بگم چه شخصیتی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

.

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی دونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

همجنین با دوستان

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اول بگو لا کیا معاشرت میکنی تا من بگم تو چجور انسانی هستی

ستایش 11 ماه قبل
0

عالی ❤

نویسنده 11 ماه قبل
0

تو اول بگو بامیان زیستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

همنشین تواز با یادتا تو راعقل ودین بیفزاید

نویسنده 11 ماه قبل
0

تطتزتبتیحقخخقخ

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بنلترذن

نویسنده 11 ماه قبل
-2

یعنی اگر می خواهی شخصیت افراد را بشناسی، باید توجه کنی که او با چه کسانی نشست و برخاست دارد؛ اگر با خلافکاران دوست بود، ممکن است به کارهای آن ها گرفتار شده باشد و راه و روش اشتباهی را در زندگی انتخاب کند؛ اما اگر با انسان های پاک و درستکار دوست شده بود، ممکن است رفتار بزرگوارانه آنها در او اثر گذاشته باشد.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

یعنی اگر می خواهی شخصیت افراد را بشناسی، باید رقیه:(توجه کنی که او با چه کسانی نشست و برخاست دارد؛ اگر با خلافکاران دوست بود، ممکن است به کارهای آن ها گرفتار شده باشد و راه و روش اشتباهی را در زندگی انتخاب کند؛ اما اگر با انسان های پاک و درستکار دوست شده بود، ممکن است رفتار بزرگوارانه آنها در او اثر گذاشته باشد)

رقیه 11 ماه قبل
-1

یعنی اگر می خواهی شخصیت افراد را بشناسی، باید توجه کنی که او با چه کسانی نشست و برخاست دارد؛ اگر با خلافکاران دوست بود، ممکن است به کارهای آن ها گرفتار شده باشد و راه و روش اشتباهی را در زندگی انتخاب کند؛ اما اگر با انسان های پاک و درستکار دوست شده بود، ممکن است رفتار بزرگوارانه آنها در او اثر گذاشته باشد.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

غ

نویسنده 11 ماه قبل
2

تو اول بگو با چه کسانی گذر میکنی تامندهم بگویم چه کسانی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تو اول بگو با چه کسانی معاشرت میکنی تا من بگم تو چجور ادمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
0

به نظر من

نویسنده 11 ماه قبل
0

اهنگ

مطهره مرادی 11 ماه قبل
0

قشنگ معنی اش رو بیان نکرده

0
💔😢دلتنگ رلش💔🙁 10 ماه قبل

👍

نویسنده 11 ماه قبل
2

تو اول بگو که باچه کسانی رفیق و فامیل هستی ومن هم بگم که تو چطور ادمی هستی ا

بهترین دختر دنیا 11 ماه قبل
2

تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و معاشرتی کردی تامین هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی؟

0
💔😢دلتنگ رلش💔🙁 10 ماه قبل

نخیر درست نیس

نویسنده 11 ماه قبل
7

تو بگو با چه کسانی زندگی میکنی یا همینشین هستی تا من بگویم تو چه گونه ادمی هستی .منظور این است با هر کسی همنشینی کنی تاثیرات مثبت و منفی داردانیتا

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام برکت

0
💔😢دلتنگ 10 ماه قبل

علیک

نویسنده 11 ماه قبل
-1

دکتر ساسی

-1
نویسنده 11 ماه قبل

تو اول بگو با چه کسانی زندگی میکنی یا همنشین هستی

نویسنده 11 ماه قبل
2

یعنی کوس ننی ترامپ

0
فتنی 11 ماه قبل

توچقدراسکلی

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو اول بگو با چه کسانی دوست هستی تا من بگویم تو چجور آدمی هستی

ناشناس 11 ماه قبل
2

تو اول بگو که با چه کسانی زندگی می کنی تا من بگویم که تو چه آدمی هستی

خانم دکتر 11 ماه قبل
2

تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و معاشرتی کرده ای تا من هم بگویم که تو چگونه انسانی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

یعنی تو اول بگو که با چه کسانی دوست هستی که من اون وقت به تو بگم که تو چه آدمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

معنی شعر این است که تو اول بگو با چه کسانی زندگی کرده ای بعد من میگم که تو چه ادمی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
1

تو بگو با چه کسانی رفت و آمد می کنی تا من بگویم که تو چجور آدمی هستی

0
💔 10 ماه قبل

درسته ممنون

برای پاسخ کلیک کنید