معنی شعر چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان ضرب المثل برداشت یک بند صفحه 67 کتاب نگارش فارسی ششم

نویسنده

اگر می خواهی نامت گمنام نباشد نام بزرگان را پنهان نکن اگر می خواهی نامت تا همیشه جاودان بماند باید نام بزرگان را هرجا بر زبان بیاوری تا نام تو هم جاودان بماند

نفس

اگر می خواهی نامت گمنام نباشد .نام بزرگان رو پنهان نکن .اگر می خواهی نامت جاودان بماند باید هر جا می توانید نام بزرگان را بر زبانت بیاورید تا توهم نامت جاودان شود.😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍ممنونم از نظرات بقیهخیلی خیلی ممنونبای 😊👋

سینا

یعنی این که اگر میخواهی نامت بر سر زبان ها باشد نام نیک بزرگان را زنده کن

سودا محمدی

اگر می خواهی مشهور باشی از اثار بزرگان کمک بگیر وهرگز فراموش نکن که تو با کمک گرفتن از آ نان به اینجا رسیدی

ناشناس

اگر می خواهی مشهور باشی از اثار بزرگان کمک بگیر وهرگز فراموش نکن که تو با کمک گرفتن از آ نان به اینجا رسیدی

ضرب المثل صفحه ۶۷ کتاب نگارش فارسی ششم معنی و مفهوم برداشت شعر چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان در یک بند بنویسید چیست یعنی چه از سایت نکس لود دریافت کنید.

معنی و مفهوم ضرب المثل

معنی و مفهوم شعر چو خواهی که نامت بود جاودان

ما این شعر زیبا را برای شما دوستان و عزیزانی که در مدرسه درس می‌خوانید گذاشتیم تا بتوانید آن را برای مدرسه و دوستان خود ببرید و آن را در مدرسه به معلم خود به دهید تا بتوانید به راحتی نمره کامل را گرفته باشید. ولی متاسفانه نتوانستیم کنند جواب و پاسخ این شعر را پیدا کنیم و این مطلب را زدیم که شما دوستان عزیز می توانید در آخر همین پست در بخش نظرات برای ما این معنی و مفهوم شعر به صورت کامل بفرستید تا ما آن را در این پست قرار دهیم و به یکدیگر نیز کمک کنید که به توانید در مدرسه موفق باشید.

یک بند چو خواهی که نامت نماند نهان

معنی شعر چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان

یاسین : اگر می خواهی که خودت بلند آوازه و مشهور باشی واسم تو روی زبان ها باشد؛ باید سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتما به آن اقرار و اعتراف نمایی نه اینکه از آثا آنها کمک بگیری ولی نامی از آنان نبری. جواب توسط یاسین برای ما ارسال شده با تشکر از یاسین عزیز.

مرتیا : اگه میخواهی مشهور شوی و از کسی که مشهور است کمک گرفتی باید بگویی مه ازان بزرگان کمک گرفتی نباید این را پنهان کنی. این متن توسط مرتیا ارسال شده با تشکر از مرتیای عزیز.

اسما : اگر شخصی می خواهد خود را دانا و عارت نشان دهد نام دانشمندان را بد نام کرد و یا با اثار های شان خود نمایی کرد. این متن را اسما پور نصیری برای ما فرستاده شد با تشکر از اسمای عزیز.

نویسنده : اگر می خواهی نامت گمنام نباشد نام بزرگان را پنهان نکن اگر می خواهی نامت تا همیشه جاودان بماند باید نام بزرگان را هرجا بر زبان بیاوری تا نام تو هم جاودان بماند ارسالی از نویسنده.

ناشناس : یعنی اگر می خواهی نام ونشانت وکارهایت در میان مردم پنهان نماند خودت هم در پنهان کردن نام نیک بزرگان تلاش نکن.

نیما نیلوفری : اگر میخواهید اسمتان پایدار باشد باید از علم و اثار بزرگان و دانش مندان استفاده کنی و اعتراف کنی که از اثار بزرگان کمک گرفته ای فرستنده نیما نیلوفری.

مهسا مهدویان : این ضرب المثل به این اشاره میکند که وقتی دوست داری به مقام بالایی برسی باید از دانشمندان بزرگ که از ما فهمیده تر هستند کمک بگیریم و وقتی به مقام بالایی رسیدیم لطف کسانی که به ما کمک کردند فراموش نکنیم و همیشه از انها یاد کنیم نه اینکه خودمان را از انها بالاتر بدانیم با تشکر از مهسا مهدویان عزیز.

زهرا هاشمی : از ینکه چو خواهی که نامت نماید نهان این است که اگر می خواهی اسمت روی زبان ها باشد باید تلاش کنی تا بتوانی اسم خود را روی زبان ها جاری کنی هیچ موقع وقتی تلاش نکنی نمی توانی اسم خودرا روی زبان ها و مشهور کنی با تشکر از زهرا هاشمی عزیز.

لاریسا اصل محمودی : یعنی وقتی ما به مقام بالایی رسیدیم کسانی که در این راه به ما کمک کردند لطف آنها را فراموش نکنیم ارسال شده توسط لاریسا اصل محمودی با تشکر از لاریسا اصل محمودی عزیز.

ارشک عابدینی : اگر می خواهی که نامت سرزبان ها باشد از دانشمندان و اثار انها کمک بگیر و حتما نام کسانی را که از انها کمک گرفته ای به زبان بیاور واز انان تشکر کن توسط ارشک عابدینی.

غزل : اگر می خواهی نامت سر زبان ها یاشد از اثار بزرگان دین کمک بگیر و از اثار انها برای خود خواهی استفاده نکنی و یادت باشد مرسی از غزل بابت ارسال این متن.

ناشناس : چو خواهی که نامت بود جاودان اگر میخواهی همه اسم تورابرزبان بیاورند واگردرراه دچار مشکل شدی و از کسی (درضرب المثل بزرگان ) کمک گرفتی مکن نام نیک بزرگان نهان نام آن هارانهان نکن وبرعکس سعی کن نام آن هارا برزبان بیاوری تانام توبرزبان بیاید.

ناشناس : اگر میخواهی از نامت به نیکی یاد کنند وفراموش نشوی….پس نام نیک بزرگان را لکه دار نکن..هرچه برای خودت میخوای برای دیگران هم بخواه.

نعمت اله مردانی : اگر میخواهی که نامت فراموش نشود اعمال بزرگان خیراندیش وخیر خواه در نیکی را به بدنامی یاد نکن….ای شعر عین ضربالمثل هر چه برای خودت میخواهی برای دیگران هم بخواه.

ناشناس : اگر می خواهی که نامت پرآوازه شود و مشهور باشی و نام تو بر سر زبان ها بیفتد باید سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده نمایی و اقرار کنی که از آنها کمک گرفته ای نه آنکه نامی از آنها نبری . اگر می خواهی نام تو همچون بزرگان همه جا آورده شود باید به این موضوع اقرار و اعتراف نمایی که از دانایان و بزرگان بهره برده ای. اینگونه نام توهم همچون بزرگان پرآورازه خواهد شد.

آیدا : درواقع حکایت این روزهای کپی پیس حذف نام نویسنده ماست…! این متن توسط آیدا ارسال شده است با تشکر از آیدای عزیز.

حمید : معنی این ضرب المثل:اگر که می خواهی نامت بلند آوازه و مشهور باشه و اسمت روی زبان ها باشه، باید سعی کنی از آثار بزرگان استفاده کنی و حتماً به آن اقرار و اعتراف نمایی نه اینکه از آثار انها استفاده کنی ولی نامی از آنها نیاوری این متن توسط حمید عباسی ارسال شده است با تشکر از حمید جان.

کیانا : معنی این ضرب المثل این است: اگر که می خواهی مشهور باشی و همه نام تورا بگویند باید سعی کنی از آثار بزرگان کمک بگیری وحتما به آن اقراق و اعتراف کنی نه اینک از آثار ان استفاده کنی ولی نامی از آنها نیاوری(کیانا مقدم) با تشکر از کیانا مقدم.

مهسا : اگر می خواهی که خودت بلند آوازه و مشهور باشی و اسم تو روی زبان ها باشد باید سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتما به آن اقرار و اعتراف نمایی نه آنکه از آثار آنها کمک بگیری ولی نامی از آنان نبری با تشکر از مهسای عزیز.

ناشناس : اگر می خواهی که نام و نشان تو پنهان ومخفی نماند ،نام نیک و شهرت و اعتبار بزرگان در پنهان ومخفی نکن همیشه باید قدر شناس انسان های بزرگ بود واز آن ها به نیکی یاد کرد. با تشکر از ناشناس عزیز.

بیتا : منضور از این شعر زیبا این است که اگه ما قصد داریم مانند عالمان و بزرگان باشیم و نام ما بر زبان دیگر مردمان بماند و همه مارا بشناسند و در این راه از اثار و اطلاعات دیگر دانشمندان و عالمان استفاده کرده ایم این موضوع را پنهان نکنیم وبا استفاده از اطلاعات و اگاهی های انها خود نمایی نکنیم با تشکر از بیتای عزیز.

آرزو عظیمی : اگر میخواهی که نامت همیشه پایدارباشدوبرای این کارازآثار عالمان استفاده کردی پس نام آنهاراهم پایدارنگهدارواین افتخاررابرای خودت نخواه آرزو عظیمی با تشکر.

یسنا جعفری : اگر می خواهی که نامت واسمت پنهان نماند وهمیشه نامت در ذهن مردم بماند باید همیشه کارهایی کنی تا نامت در دل مردم بماند و همیشه نام بزرگ مردان را برزبان داشته باشی تا همیشه نامت در زبان مردم باشد با تشکر از یسنا جعفری.

حدیث : اگر میخواهی که نام و نشان تو پنهان ومخفی نماند نام نیک شهرت و اعتبار زندگی را پنهان و مخفی نکن ما همیشه باید قدر شناس انسان های بزرگ باشیم واز انها به نیکی یاد کنیم با تشکر از حدیث عزیز.

مهدیه : یعنی اگر میخواهی خودت معروف و بزرگ شوی باید از آثار دیگران و بزرگان استفاده کنی و آنها را بخوانید و به همه بگویی که من ازنده آثار این بزرگان استفاده کرده ام و همیشه اعتراف بر این باشد.

المیرا : وقتی کتاب یکی از بزرگان را می خوانی نمی گویی این کتاب راتو تولیدکردی تازه به بقیه هم این کتاب را معرفی می کنی وبه خود هم افتخارمی کنی که همچون کتابی را خواندی با تشکر از المیرای عزیز.

نویسنده : اگر دوست داری وقتی از دنیا رفتی نامت زنده بماند و همه از تو یاد کنند پس در این دنیا همیشه به یاد انسان های بزرگ و نیکو کار نیز باش.

مهدی : اگر میخواهی نامت بلند اوازه شود نام بزرگتران راکوچکتر نکن.

نویسنده : این شعر به معنی اینکه نام کسی را پنهان نکن تا نام ات در یاد بماند.

نویسنده : اگر می خواهی که نامت پر آوازه باشد و مشهور باشی و نام تو برسر زبان ها بیفتد باید از آثار بزرگان استفاده نمایی و اقرار کنی که از آنها کمک گرفته ای.

مریم : برداشت این ضرب المثل این است که وقتی کسی چه چه معلم وچه دانشمند به تو چیری یاد دادند با افتخار بگو چه کسی بود ان وقت که همه از این حرف تو تو رو به بالاترین مقام میشناسند تا نه نام تو نهان شود و نه نام کسی که به تو چیزی یاد داده.

هلنا مطلبی : معنی این ضرب المثل این است که اگر میخواهی به مقام والایی برسی نام کسی را پنهان ندار تا نام خودت پایدار بماند.

مهتا اسدی : اگر که می خواهی نامت همیشه جاودان بماند وقتی که از دیگران کمک می گیری وچیز های از انها می اموزی حتما از انها نام ببر ونام انها را پنهان مکن.

نویسنده : اگر میخواهی نامت روی زبان ها بیاد باید از کسانی که خیلی مشهور هستن استفاده بکنی واقرار اعتراف نمای نه اینکه از آنها کمک بگیری ولی نامی از آنها نبر.

بماند : توکه میخواهی نامت را همه بدانند و فردی مهم باشی همیشه اسم بزرگان را همه جا لر زبان بیار تا نام تو نیز به خاطر آگاهی آن بر زبان باشد.

ناشناس : اگر می خواهی که اسم تو همیشه بر زبان ها بماند و برای این کار به راهنمایی بزرگان احتیاج داری وقتی که کارت تمام شد نباید اسم ان ها را مخفی کنی و نگویی که در این کار کسی تو را کمک نکرده.

نویسنده : اگر می خواهی که خودتبلند آوازه و مشهور باشی اسم تو روی زبان ها باشد سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتماًبه ان اقرار و اعتراف نمایی نه اینکه از اثار آنها کمک بگیری ولی نام از انان نبری باتشکر از شما.

مهدی رضا کوده ای : اگر می خواهی مشهور باشی ونام تو روی زبان ها باشد؛باید سعی کنی تا از آثار بزرگان کمک بگیری و وقتی از آثار آنها کمک گرفتی به دیگران بگویی که من از آثار بزرگان کمک گرفتم.

نویسنده : یعنی اینکه اگر می خواهی از تو و نامت در همه جا یاد شود و مشهور و بلندآوازه شوی ، باید از افراد مشهور دیگر یاد کنی.

نویسنده : اگر میخواهی نامت بر زبان همه جاری باشد و مشهور باشی از نام دیگران برای خود مایه نگزار و نام آن ها را پنهان نکن.

سینا : اگر می خواهی بلند مرتبه باشی از خصلت بزرگان استفاده کن ووقتی بزرگ مرد شدی به اسم انان پایبند باش .

ناشناس : ادم اگر بخاهد مشهور باشدو همه از تو صحبت کنندباید خیلی تلاش و کوشش کنی و از همه عالمان بزرگان نویسنده گان و از کتاب های انها کمک بگیری که نام تو در جهان شنیده میشود.

غزل : اگر می خواهی نامت را همه بدانند با ید از آنهایی که عالم و با سواد هستند از آنها یاد کنی و فراموش نکنی.

ناشناس : اگر می خواهی اسمت بلند سرافراز باشد برو سوال کن واید بگیر تا مانند همی بزرگان خوب باشی.

ابوالفضل : هرکاری که دوست داری برای خود انجام بدهی برای دیگران هم دوست بدار.

رضا : یعنی اگر میخواهی نامت گمنام نباشد و آدم مشهوری باشی باید نام بزرگان را مسقره نکنید و نام آنها را به خوبی ببریم تا دیگران هم نام ما را گمنام نکند پس نام بزرگان را به خوبی ببریم تا نام ماهم به خوبی بیاید و جاودان بمانیم.

نیوشا : به نظر من یعنی اگر میخوای مشهور و موفق باشی باید از بزرگان و تجربیات ان ها استفاده کنی و با افتخار از انان و کمکشان یاد کنی تا از تو نیز به خوبی یاد شود.

پارمیدا یزدی زاده : برداشت ما این است که اگر شخصی میخواهد نامش جاودان بماند نباید نام افراد بزرگ را نهان کند یا کنار بزارد.

بهاره : اگر می خواهی نامت بر زبان همه جاری باشد و مشهور باشی از نام دیگران برای خود مایه نگزار و نام آن ها را پنهان نکن ❤.

ایدا : یعنی. اگر میخواهی مشهور باشی باید برای وطن خود کاری انجام دهی. تا اسم تو روی زبان های همه باقی بماند.

ثنا : معنی این ضرب المثل ای است که اگر می خواهی که نامو نشان تو پنهان و مخفی نماند و نام ونیک شهرت واعتبار بزرگان را پنهان و مخفی نکنی ما همی شه باید قدرشناس انسان های بزرگ باشیم و از انها به نیکی یاد کنیم.

هلنا : اگر می خواهی نام نیکت بین مردم رواج پیدا کند و جز خوبی از تو باقی نماند ، نباید برای رسیدن به مقامی برای از بین بردن نام نیک بزرگان و خوبان تلاش کنی .

زهرا : به نظر من اگرمی خواهی همیشه از تو به عنوان انسان موفق خوب و نیک یاد شود و در گذر زمان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فراموش نشوی همیشه درباره زندگی انسانهای نیک و موفق تحقیق کن وآن را الگوی خود قرار بده.

محمدمهدی گنجی زاده : اگر می‌خواهی آوازه و نام بلندی پیدا کنی، از کسانی که پیش از تو پرآوازه بوده‎اند یاد کن و وجود آنها را منکر مشو.

ثنا : معنی این ضرب المثل این است که کاری کن که نام بزرگان خوب باشد ما باید همیشه قدر شناس انسان های بزرگ باشیم واز انها نیکی کنید.

ناشناس : یعنی اگر میخواهی خودت را بزرگ نشان دهی باید سعی و تلاش کنی نه اینکه از آثار دیگران و بزرگان و نام آوران استفادی کنی و از نام آنها بد بگویی و اصلا نام او را نیاوری پس باید برای اینکه مشهور شویم خودمان سعی و تلاش کنیم.

عسل : اگر که می خواهی نامت سر زبان ها باشد و همه از تو سخن بگویند نام نیک بزرگان و کسانی را که در قدیم بسیار زحمت کشیدند را ضایع و کوچک نشمار و نام بزرگان را به خوبی نام ببر تا نام خودت هم ضایع نشود.

پگاه : این شعر به معنای این میباشد که اگر میخواهی مشهور باشی و نامت بر زبان مردم باشد باید از بزرگان این حرفه کمک درخواست کنی تا بتوانی به مرحله بالایی برسی . این را هم بدان اگر به مقام بزرگی رسیدی باید هر مکان از نام آنها یاد کنی تا هم نامت جاودان بماند و هم در حق آنها نامردی نکرده باشی.

درسا : اگر می خواهی که مشهور باشی و همه جا نام تو بر زبان ها باشد. نام بزرگانی که تو را یاری کردند،واز آنها کمک گرفته ای پنهان نکن.

نویسنده : این بیت شعر اثر سعدی است. که برداشت من از این شعر سعدی این است که اگر می خواهی آوازه و نام بلندی پیدا کنی ، از کسانی که پیش از تو پر آوازه بوده اند یاد کن و وجود آنها را منکر مشو..

نویسنده : اگر انسانی بخواهد مشهور شود و اسم ان در ذهن همه باشد باید در تمام زندگی اش از بزرگان یاد کند.

سارا : اگر انسان بخواهد نام او در ذهن همه بماند باید در طول زندگی اش از بزرگان یاد کند و ب انها احترام بگذارد.

سانیا سالاری :‌ اگر میخواهی که خودت مشهور شوی از بزرگان کمک بگیر تا به مقامی برسی وآثارت که تمام شد از آن بزرگ مرد هم اسم ببر اسم او را پنهان نکن تا خودت مشهور شوی.

نویسنده :‌ یعنی اگر می خواهی نام تو بر زبان مردم بیاید از بزرگان کمک گیر ونام انهارا پنهان نکن.

نویسنده : اگر میخواهی مشهور باشی و نامت همیشه در جهان باقی بماند و همیشه سر زبان ها باشد اگر از بزرگان کمک میگیری و اگر بعد از مرتبه و مقام بالایی برخوردار شدی باید هر جایی که می روی از بزرگان یاد کنی و نام انها هیشه سر زبانت باشد و هیچ وقت ان افراد را فراموش نکنی.

نویسنده : اگرمی خواهی که نام ونشان توپنهان و مخفی نماند نام نیک شهرت واعتباربزرگان را پنهان و مخفی نکن ماهمیشه باید قدرشناس انسان های بزرگ باشیم و ا آن هابه نیکی یاد کنیم.

سارا : اگر می خواهی نامت جاودان شود از اثار دیگران برای مشهور سازی خودت استفاده نکن و نام خود را بر روی اثار نگذار زیرا خود را با اثار شخصی دیگر مشهور کردی و باعث شدی هیچ کس ابداع کننده ی اصلی اثر را نشناسد.

شیبانی : اگر می خواهی اسم تو بر روی زبان همه مردم باشد باید تلاش و پشتکار داشته باشی تا موفق باشیدو اسم ما روی زبان همه جاری باشد.

ساحل : یعنی اگر میخواهی نام ونشانت وکارهایت در میان مردم پنهان نماند تو هم در پنهان کردن نام نیک بزرگان تلاش نکن.

شاعر : اگر می خواهی نامت جاودان باشد نام بزرگ تر ها را پنهان مکن.

مبینا غلامی : اگر می خواهی نام تو نیز همانند سایر شاعر ها پایدار باشد نام آنان را پای مال نکن.هیچ وقت به نام آوری(سعدی،حافظ،ابن سینا)توحین نکن..

هدیه : اگر می خواهی نامت به نیکی یاد شود و بر روی زبان ها باشد راه بزرگان دیگر را ادامه بده و در زندگی از آن ها یاد کن و به این کارت که از آن ها کمک گرفته ای اعتراف کن تا نامت به نیکی یاد شوئ.

سید علی : اگر میخواهی نام تو همیشه بر زبلن مردم بماند و تورا همیشه یاد کنند پس نام بزرگان را هیچ وقت پنهان نکن.

نهال : اگر می خواهی نامت فنا ناپذیر و جاودان بماند نام دیگران وبزرگان را ضایع مکن تا نامت جاودان بماند.

اسرا : با توجه به محدودیت انرژی های تجدید ناپذیر ،منابع انرژی تجدید پذیر به طور مداوم جایگزین آن ها می شوند.چون هیچ وقت تمام نمی شوند ،رایگان هستند و آلودگی ایجاد نمی کنند.

پرنیان: اگر می خواهی نامت جاودان باشد باید نام بزرگان را به زبان بیاوری.

نویسنده : یعنی اگر می خواهی نام تو بر زبان مردم بیاید از بزرگان کمک گیر ونام انهارا پنهان نکن.

ناشناس : اگر که می خواهی نامت را همه ی جهان بشناسند چرا نام دیگران را مخفی می کنی چرا کاری نمی کنید که بدون اینکه نام دیگری را مخفی کنی کاری نمی کنی که باعث کار خوب و ماندگاری نامت شود.

نویسنده : اگرمیخواهی مشهورشوی وبرای این امر از عالمی کمک گرفته ای وقتی به هدفت دست یافتی وی رانیزفراموش مکن۰.

آیلین : اگر می خواهی نامت گمنام باشد نام بزرگان را پنهان نکن اگر می خواهی نامت تا همیشه جاودان بماند باید نام بزرگان را هر جا بر زبان بیاوری تا نام تو هم جاودان بماند.

محمد رضا جلالی : اگر میخواهی نامت مشهور و معروف بشود نگو که من از همه ی پهلوانان ایران قدیم پهلوان ترم چون فقط داری خودت رو قهرمان ایران می کنی.

آریا عبدی : اگر می خوهی نامت بلند مرتبه شود وبر سر زبان ها قرار گیردباید از آثار عالمان بطور که از بزرگی والگویی آنان نام برده باشی باید از آثار آنان بهره مند وسود مند شوی.

نویسنده : اگر میخواهی که خودت بلند اوازه و مشهور باشی واسم تو روی زبان همه باشد،باید تلاش کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتما به ان اعتراف نمایی نه اینکه از اثار انها کمک بگیری ولی هیچ نامی از انان نبری.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
0

عالی ♥

آیسون 4 ماه قبل
0

عالی ♥

محراب 1383 6 ماه قبل
0

اگر می خواهی نامت جاودان باشد نام بزرگان را خراب نکن و نام شان را بر زبان داشته باش

دانش آموز تیز هوشان 6 ماه قبل
0

سلام بچه ها چه خبر

ابو علی سینا 7 ماه قبل
1

این ضرب المثل از من است

☆♡☆ 7 ماه قبل
0

خیلی بد بود خیلی بد×

ناشناس 7 ماه قبل
0

اگر می خواهید معروف باشیداثار بزرگان را کمک واستفاده کرده

باران 7 ماه قبل
1

یعنی وقتی میخوای مشهور بشی از بزرگانی گه از تو بیشتر میدانند کمک بگیر و از آثار و تجربه هایشان

مهدی 7 ماه قبل
0

اگر می خواهی که خودت بلند آوازه و مشهور باشی واسم تو روی زبان ها باشد؛ باید سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتما به آن اقرار و اعتراف نمایی نه اینکه از آثا آنها کمک بگیری ولی نامی از آنان نبری

🍓🐇🌸🦋🦄 F🧸M 8 ماه قبل
0

اگر می خواهی که نامت سر زبان ها باشد و همه تو را بشناسند ، هرجا که می توانی نام بزرگان را بیاور از از آن ها آن ها یاد کن .تا نامت جاودان شود .🎀⛸🍓

پرفوسور 8 ماه قبل
0

معنیش واقا درسته ؟؟؟

سلطان 8 ماه قبل
-1

خیلی سخت

مهدی 8 ماه قبل
-2

عالی بودممنون

Army 8 ماه قبل
2

یعنی اگر می خواهی نامت همیشه جاودان بماند تو هم نام بزرگان را بر زبان بیاور

فاطمه 9 ماه قبل
1

یعنی اگر می خواهی نام توبره زبان مردم بیاید از بزرگان کمک گیر

و نام آنهارا پنهان کن❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

لیسا 9 ماه قبل
1

های ترددیددیدیئیوویئیئئیویویممیمیئیئئیویمکیکیکبمبدب

خیلی بد بود 9 ماه قبل
0

خیلی بد

محمد علیزاده 9 ماه قبل
-1

یعنی اگر میخوایی معشعور بشی نا نیک بزرگان را بر سر زبان بیار

دانش آموز تیزهوشان 10 ماه قبل
-1

سلام چه خبر

0
دانش آموز تیز هوشان 6 ماه قبل

سلام

سلامتی

NVi.s 10 ماه قبل
-1

مطلب خوبی هست

هیچ کس 10 ماه قبل
0

معنیش میشه اگر میخوای نامت همیشگی و جوانان باشد و مشهور و شناخته باشی نباید اسم بقیه ی آدم های مهم و بزرگ را خراب کنی

0
ناشناس 7 ماه قبل

اره این درسته

مهسان 10 ماه قبل
0

اگر انسان بخواهد نام نیک و یاد او در ذهن همه بماند باید در طول زندگی اش از بزرگان یاد کند وبه انها احترام بگذارد

امیرمهدی 10 ماه قبل
0

عالی بود خیلی به من گمگ گرد

ذدد 10 ماه قبل
0

پداا

اسما 10 ماه قبل
1

چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان

سهیل 10 ماه قبل
-1

عالی بود

-1
بلع 7 ماه قبل

ساگ

-1
مهسا 10 ماه قبل

آره قربونت

ناشناس 10 ماه قبل
0

اگر میخواهی اسم و یادت تو نیز مانند انسان های بزرگ جاودان و ماندنی شود، باید نام بزرگان را زنده نگه داری و به آنها احترام بگزاری ، اگر انسان به این اشخاص بزرگ بی توجه باشد خودش هم پیش دیگران اعتباری کسب نخواهد کرد و بعد از مرگ از یاد مردم فراموش می شود.

aaaaaaa 10 ماه قبل
1

اگــــــر مــــی خواهـــــی نــــامـــت جــــاوید وزنــــده بـــــمـــانـــد نـــام خوب انسان های بزرگ را پنـــهان نــــکن

!!!! 10 ماه قبل
-1

اگر می خواهی نامت مشهور و جاودان شود از بزرگان یاد کن

ناشناس 11 ماه قبل
-1

امممم

parnia88 11 ماه قبل
0

یعنی اینکه اگر می خواهی از تو و نامت در همه جا یاد شود و مشهور و بلندآوازه شوی ، باید از افراد مشهور دیگر یاد کنی.

ناشناس 11 ماه قبل
1

اگر میخواهی نامت جاودان باشه باشه باید نام دیگران را بر زبان بیاوری تا نام تو هم جاودان باشه

یونا 11 ماه قبل
0

ممنون

گلممد 11 ماه قبل
0

این بیت مثل اغلب اشعار سعدی که به سهل و ممتنع مشهور هستند، نسبتا ساده بیان شده و قابل فهم است. معنی لغت به لغت آن این است که اگر می‌خواهی آوازه و نام بلندی پیدا کنی، از کسانی که پیش از تو پرآوازه بوده‎اند یاد کن و وجود آنها را منکر مشو.

ازبتهباهبعخ 11 ماه قبل
0

تبنبل

... 11 ماه قبل
0

اگر می خواهی نامت گمنام نباشد نام بزرگان را پنهان نکن اگر می خواهی نامت تا همیشه جاودان بماند باید نام بزرگان را هرجا بر زبان بیاوری تا نام تو هم جاودان بماند

حالا هرچی 11 ماه قبل
0

خوب نبود هرچی زدم نیومد

یاسین 11 ماه قبل
0

اگرمی خواهی که خودت بلند آوازه ومشهور باشی واسم تو روی زبان هاباشد؛باید سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی وحتما به آن اقرار واعتراف نمایی نه اینکه از آثا آنها کمک بگیری ولی نامی از آنان نبری

1
آمیار 8 ماه قبل

اگر مخواهی نامت پایدار باشد نام بزرگان را پنهان نکن اگر می خواهی نامت تا همیشه جاودان بماند بزرگان را هر جا بر زبان بیاوری تا نام تو هم جاودان بماند

3
😁 11 ماه قبل

خیلی خوب بود. ممنون

3
فاطمه احمدی 11 ماه قبل

اگر میخواهی نامت در زبان ها جاری بماندباید سعی کنی از دیگران هم کمک بگیری و نام ان هارا پنهان نکنی و نام ان ها را در زبان دیگران جاری کنتا نام خودت در زبان دیگران جاری بماند

سینا 11 ماه قبل
12

یعنی این که اگر میخواهی نامت بر سر زبان ها باشد نام نیک بزرگان را زنده کن

5
سیدعلی جغتایی 11 ماه قبل

اگر میخواهی نام تو همیشه بر زبلن مردم بماند و تورا همیشه یاد کنند پس نام بزرگان را هیچ وقت پنهان نکن

0
سعید 11 ماه قبل

عالی😙😙

0
عاشق 11 ماه قبل

خوبه

ناشناس 11 ماه قبل
0

لطفاً کمی بیشتر توضیح دهید

زهرا 11 ماه قبل
0

خیلی ممنونم آقا یاسین واقعا کامل توضیح دادیدسپاس👍👍

0
امیر مقاره 11 ماه قبل

اقا یاسین خیلی عالی توضیح دادی مچکرم 🌹🌹😊

اسما پور نصیری 11 ماه قبل
1

اگر شخصی می خواهد خود را دانا و عارت نشان دهد نام دانشمندان را بد نام کرد و یا با اثار های شان خود نمایی کرد .

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالی بوددددد مرسی 🙂

امیررضا 11 ماه قبل
4

از نظر من خیلی خوبه 😍😍😍😍😍😍

مبينا سادات 11 ماه قبل
3

خوب بود ولى كاش يه كمى بيشتر توضيح مى داديد

نویسنده 11 ماه قبل
16

اگر می خواهی نامت گمنام نباشد نام بزرگان را پنهان نکن اگر می خواهی نامت تا همیشه جاودان بماند باید نام بزرگان را هرجا بر زبان بیاوری تا نام تو هم جاودان بماند

عرشیا 11 ماه قبل
3

خیلی ممنون دوست عزیز بابت کمکت!!!!!تونستم نمره بگیرم!!!

نویسنده 11 ماه قبل
2

یعنی برای اینکه نامت پایدار بماند”نام بزرگان را پنهان نکن!

نویسنده 11 ماه قبل
3

اگر می خواهی مشهور سوی واز کسی که مشهور کمک گرفتی نباید این رو پنهان کنی عاطفه

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگر میخواهید اسمتان پایدار باشد باید از علم و اثار بزرگان و دانش مندان استفاده کنی و اعتراف کنی که از اثار بزرگان کمک گرفته ای نیما نیلوفری

نرگس 11 ماه قبل
1

اسما خانم ازمعنی درست ممنون

نگین 11 ماه قبل
-2

اگر می شود معنی صفحه بنویسید

زهراهاشمی 11 ماه قبل
0

معنی از ینک چو خواهی که نامت نماید نهان این است که اگر می خواهی اسمت روی زبان ها باشد باید تلاش کنی تا بتوانی اسم خود را روی زبان ها جاری کنی هیچ موقع وقتی تلاش نکنی ننی توانی اسم خودرا روی زبان ها ومشهور کنی

0
دانش آموز تیز هوشان 6 ماه قبل

?????؟؟؟؟؟

1
دانش آموز تیز هوشان 6 ماه قبل

ببخشید من این متن رو ننوشتم اسم من زهرا هاشمی است میتونم اسم تون رو بفهمم

مهسا مهدویان 11 ماه قبل
0

این ضرب المثل به این اشاره میکند که وقتی دوست داری به مقام بالایی برسی باید از دانشمندان بزرگ که از ما فهمیده تر هستند کمک بگیریم و وقتی به مقام بالایی رسیدیم لطف کسانی که به ما کمک کردند فراموش نکنیم و همیشه از انها یاد کنیم نه اینکه خودمان را از انها بالاتر بدانیمنویسنده:مهسا مهدویان

1
دانش آموز تیز هوشان 6 ماه قبل

آفرین مهسا خیییییلی خوب متن تو نوشتی

رخترک باهوش

-1
Mãšīĥä 11 ماه قبل

مرسي مهساجون متنت قشنگه♥

-2
ناشناس 11 ماه قبل

بینظیره حرف نداره مهسا خانوم

-1
میترا 11 ماه قبل

عالی است مهسا جون

-1
romina 11 ماه قبل

ممنون خیلی خوب نوشتی

سارا 11 ماه قبل
0

خودتو مسخره کن دیوووونههههه

حتما 11 ماه قبل
1

به جای خندیدن باید خلاصه اش کنی

ناشناس 11 ماه قبل
-1

تو تایپ اشتباه شده میشه کنی

سوفیا 11 ماه قبل
-1

زیاد باشه بهتر دیگه

ناشناس 11 ماه قبل
1

خیلی خیلی خیلی عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
1

چو خواهی که نامت نماند نهان اگر میخواهی همه اسم تورابرزبان بیاورند واگردرراه دچار مشکل شدی و از کسی (درضرب المثل بزرگان ) کمک گرفتی مکن نام نیک بزرگان نهان نام آن هارانهان نکن وبرعکس سعی کن نام آن هارا برزبان بیاوری تانام توبرزبان بیاید.

-2
سنا 11 ماه قبل

خیلی ممنونم ❤عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
1

برداشت از چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان در یک بند بنوسید

Sahar 11 ماه قبل
0

خیلی خوبه نمره ی20گرفتمممنون از پاسخ دهنده هاعاللللئیییییی بودید

2
ناشناس 11 ماه قبل

چی نوشتی که بیست گرفتی

آیدا 11 ماه قبل
1

خیلی عالی و مرجع بودمن مطلبی در اخر اضافه کردم دیدن فرمایید 🙂

پارسا 11 ماه قبل
1

خیلی خیلی عالی بود😄😄😄😄😄😄😄

نیلوفر 11 ماه قبل
1

مرسی خیلی عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
5

اگه می خواهی نامت پنهان نماند هرجاکه می روی سعی کن ازنام نیک بزرگان استفاده کنی

2
ناشناس 11 ماه قبل

خیلی ممنون این متن تو به من کمک کرد

1
امیر 11 ماه قبل

ممنون دستت درد نکنه 😍❤❤

ناشناس 11 ماه قبل
0

اگر می خواهی که نام و نشان تو پنهان ومخفی نماند ،نام نیک و شهرت و اعتبار بزرگان در پنهان ومخفی نکن همیشه باید قدر شناس انسان های بزرگ بود واز آن ها به نیکی یاد کرد.

3
ناشناس 11 ماه قبل

عالی بود ممنونم از جواباتون

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگر مى خواهى بزر گ مرد شوى بايد از بزرگان كمك بگيرى

پانیذ 11 ماه قبل
1

خوب بودمن ازش بهره بردم

عباسعلی بهادری 11 ماه قبل
1

چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان

نویسنده 11 ماه قبل
1

معنی این ضرب المثل این است: اگر که می خواهی مشهور باشی و همه نام تورا بگویندباید سعی کنی از آثار بزرگان کمک بگیری وحتما به آن اقراق و اعتراف کنی نه اینک از آثار ان استفاده کنی ولی نامی از آنها نیاوری(کیانا مقدم)

نویسنده 11 ماه قبل
2

یعنی اگر می خواهی که نامت پایدار بماند از نام دیگران استفاده کن

مشکات 11 ماه قبل
1

منظور از این ضرب المثل این است که یعنیاگر می خواهی شخصی بلند آوازه و بنام شوی و نامت پنهان نماند باید از نام بزرگان و کسانی که از دانش یا آثار آنها استفاده کرده ای نام ببری و نام آنها را نیز پنهان نگذاری . این ضرب المثل در مواقعی به کار می رود که کسی از دانش دیگران استفاده می کند ولی فقط نام خودش را می آورد .

بیتا 11 ماه قبل
0

منضور از این شعر زیبا این است که اگه ما قصد داریم مانند عالمان و بزرگان باشیم و نام ما بر زبان دیگر مردمان بماند و همه مارا بشناسند و در این راه از اثار و اطلاعات دیگر دانشمندان و عالمان استفاده کرده ایم این موضوع را پنهان نکنیم وبا استفاده از اطلاعات و اگاهی های انها خود نمایی نکنیم

مهنا رحیمی 11 ماه قبل
0

عالی بود ممنونم از شما

ناشناس 11 ماه قبل
0

بچه ها همه چی رو ول کنید من یه چیزی نو شتم که وقتی خوندم برا جشن 22 بهمن منو بردندکه برم جلو همه بخونم فرماندار استانمون خوشش اومده بود که اونقدر از من تقدیرکرد

-2
ناشناس 11 ماه قبل

جواب بده 😒😡

ناشناس 11 ماه قبل
-1

مرسی عالی بود نمی دونم چطور تشکر کنم

کوثر 11 ماه قبل
3

خیلی خیلی خیلی عالی بود ممنونم از همه شما

مهمد مهدی عباسی از همدان 11 ماه قبل
0

عالی بود ممنونم از شما و میخوام بگم که ای مطالب به کمک کرد واقا مممنونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

این شعر به معنی اینکه نام کسی را پنهان نکن تا نام ات در یاد بماند 😊😊😊😊😊

ناشناس 11 ماه قبل
4

ممنون از جواب هایی که دادین …. ببخشید من خیلی تو درسم ضعیفم برای من دعا کنین

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگر میخواهی نامت بلند اوازه شود نام بزرگان را کوچکتر نکن……با تشکر از مهدی عزیز

محمد 11 ماه قبل
0

از کی تشکر می کنی😐😐😐😐😐😐😐😐

-1
ناشناس 11 ماه قبل

چی🤔🤨

ناشناس 11 ماه قبل
7

اگر انسان بخواهد نام نیک ویاداودر ذهن همه بماند باید در طول زندگی اشاز بز رگان یاد کند و به انها احترام بگذارد اگر انسان به چشمها وگمان های بد به انسان های بزرگ نگاه کند بی شک نزد مردم آبرو نخواهد داشت و پس از مرگش از او نیکی به یاد نمی ماند🤔🙂

-2
ناشناس 11 ماه قبل

چون خونک بود😏

H. 11 ماه قبل
-1

چرا این وب را درست کردی ولی هیچ متنی نداره اهاخههههه چراااا.

ناشناس 11 ماه قبل
-1

وقتی هیچ مطلبی نمیدونی چرا این وب را درست کردی

هانیه 11 ماه قبل
0

خیلی به من کمک کرد در امتحانات ممنون از شما مهسا عزیز

ناشناس 11 ماه قبل
9

اگر می خواهی مشهور باشی از اثار بزرگان کمک بگیر وهرگز فراموش نکن که تو با کمک گرفتن از آ نان به اینجا رسیدی

سودا محمدی 11 ماه قبل
9

اگر می خواهی مشهور باشی از اثار بزرگان کمک بگیر وهرگز فراموش نکن که تو با کمک گرفتن از آ نان به اینجا رسیدی

افسردگان سرا 11 ماه قبل
5

با سلام خدمت تمام دوستان,با توجه به محترم بودن نظرات ..در استفاده از نام نیک بزرگان, کردار , رفتار ایشان ..ایجاد شخصیت و فضای مرتبط با آن لازمه بزرگی و کمال استحتی اگر در محیط خانه باشدخودت را نه به علم بزرگان .. که به استعداد خویش .. همتراز ( رفتار ) بزرگان کن .

هلنا مطلبی 11 ماه قبل
3

معنی این ضرب المثل این است که اگر میخواهی به مقام والایی برسی نام کسی را پنهان ندار تا نام خودت پایدار بماند

AmIR 11 ماه قبل
5

عاااااااااااااااااليييييييييييي خيلي عااااااااااااااااالللللللللييييييييي

شهراز 11 ماه قبل
5

خوب بود. ممنونم

کماکان با ماکان 11 ماه قبل
-1

میسیییی😍😍

فاطمه♡♡ 11 ماه قبل
4

خیلی خیلی عالی بودهمیشه ازاینگران کارها بکنیدباتشکر♡♡♡♡♡♡♡♡♡

ناشناس 11 ماه قبل
5

اگر می خواهی فردی بزرگ و نیک نام باشی از بزرگان حمایتکرده،و از انها بدگویی نکن.

-2
ناشناس 11 ماه قبل

اره

وانیا 11 ماه قبل
5

اگر خواهی نامت همیشگی و استوار ماند و اگر از آثار بزرگان بهرگی کرده ای ان را پنهان نکن بلکه آشکار کن

مهتا اسدی 11 ماه قبل
4

اگر که می خواهی نامت همیشه جاودان بماند وقتی که از دیگران کمک می گیری وچیز های از انها می اموزی حتما از انها نام ببر ونام انها را پنهان مکن

-1
تانیا 11 ماه قبل

عالی هست❤❤❤

سانیا 11 ماه قبل
5

ممنون😍😍😍

-1
ناشناس 11 ماه قبل

ممنون تنها 😏🙄

ایدا 11 ماه قبل
0

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
1

اگر میخواهی نامت روی زبان ها بیاد باید از کسانی که خیلی مشهور هستن استفاده بکنی واقرار اعتراف نمای نه اینکه از آنها کمک بگیری ولی نامی از آنها نبر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اگر می خواهی موفق شوی از کسانی که در این راه به تو کمک کرده اند نامی بر زبان بیاور

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگر می خواهی که خودتبلند آوازه و مشهور باشی اسم تو روی زبان ها باشد سعی کنی تا از آثار بزرگان استفاده کنی و حتماًبه ان اقرار و اعتراف نمایی نه اینکه از اثار آنها کمک بگیری ولی نام از انان نبریباتشکر از شما

دایره 11 ماه قبل
4

خودت خلی

کانی گل 11 ماه قبل
3

عالییییییییی بود ممنون از همه دوستان❤❤❤❤❤❤

ناشناس 11 ماه قبل
-1

ممنون خیلی خوب و عالی💞💞

غزل 11 ماه قبل
0

اگر می خواهی نامت را همه بدانند با ید از آنهایی که عالم و با سواد هستند از انها یاد کنی و فراموش نکنی

فاطمه جلیلی 11 ماه قبل
-1

عالی بود . ممنون به خاطر صادق بودنتان و ممنون به خاطر اینکه حق کسی را ضایع نمی کنید.

سینا 11 ماه قبل
1

اگر می خواهی بلند مرتبه باشی از خصلت بزرگان استفاده کن ووقتی بزرگ مرد شدی به اسم انان پایبند باش .

ناشناس 11 ماه قبل
1

اگر میخواهی نامت بر زبان همه جاری باشد و مشهور باشی از نام دیگران برای خود مایه نگزار و نام آن ها را پنهان نکن

-2
آفرین خوب بود♧ 11 ماه قبل

آفرین خوب بود♤

A 11 ماه قبل
8

یعنی اینکه اگر می خواهی از تو و نامت در همه جا یاد شود و مشهور و بلندآوازه شوی ، باید از افراد مشهور دیگر یاد کنی.

لاتبع 11 ماه قبل
1

عالی بود

دلوین 11 ماه قبل
5

عالی بود .😊😊😊

نویسنده 11 ماه قبل
6

اگر می خواهی هر وقت حرف از خوبی باشد نام تو س بان ها باشد ا آثار و کار های نیک بزرگان کمک بگیر و اعتراف و اقرار کن که از آن ها کمک گرفتی.

رضا 11 ماه قبل
1

یعنی اگر میخواهی نامت گمنام نباشد و آدم مشهوری باشی باید نام بزرگان را مسقره نکنید و نام آنها را به خوبی ببریم تا دیگران هم نام ما را گمنام نکند پس نام بزرگان را به خوبی ببریم تا نام ماهم به خوبی بیاید و جاودان بمانیم

اعظم خانم 11 ماه قبل
1

از نظر من این جواب های بچه ها بی نظیر است

ناشناس 11 ماه قبل
1

عالی بود

ناشناس 11 ماه قبل
0

خوب بود😌😌😌

من فرزند ایرانم 11 ماه قبل
4

عالی بود👍👍👍👍

2
نرگس 11 ماه قبل

موافقم کلا این سایت برای نگارش ششم عالیه☺☺☺

امیر رضایی 11 ماه قبل
0

عالیییییییییییییییییییییییییییی بود دستتون طلاااااااا

پگاه 11 ماه قبل
1

این شعر به معنای این میباشد که اگر میخواهی مشهور باشی و نامت بر زبان مردم باشد باید از بزرگان این حرفه کمک درخواست کنی تا بتوانی به مرحله بالایی برسی . این را هم بدان اگر به مقام بزرگی رسیدی باید هر مکان از نام آنها یاد کنی تا هم نامت جاودان بماند و هم در حق آنها نامردی نکرده باشی .

سمانه 11 ماه قبل
3

اگر می خواهی نام تو همیشه درزبان مردم باشد تلاش وکوشش کن وهیچ وقت نام بزرگان را خراب کن

binam 11 ماه قبل
-1

عالیباتشکر از سایت خوبتون

احمد كربلاي 11 ماه قبل
4

يعني اگرميخواهي بالا بروي ازبقيه كم نكن ولي به خودت زياد كن

نویسنده 11 ماه قبل
0

وقتی که می خواهیم مقام بزرگی داشته باشیم از کسی که بالا تر از خودمان است مثل دانشمندان کمک بگیریم و و قتی که به مقام مان رسیدیم بگوییم که از کسی کمک گرفتم نه اینکه موضوع را پنهان کنیم

امیررضا 11 ماه قبل
-1

اگر میخواهی اسمت روی زبان ها باشه اسم بزرگان را خراب نکن و از آنها استفاده نکن

سحر 11 ماه قبل
4

اگر میخواهی که خودت مشهور و بلند آوازه باشی و اسم تو همیشه روی زبان ها باشد باید سعی ات را بکنی که از آثار بزرگان استفاده کنی و حتما به آن اعتراف نمایی ن اینکه بخواهی از آثار آنها کمک بگیری اما نامی از آنان نبری😄

مرضیه 11 ماه قبل
-1

اگر میخواهی که نام و نشان تو پنهان و مخفی نماند، نام نیک، شهرت و اعتبار بزرگان را پنهان و مخفی نکن. ما همیشه باید قدر شناس انسان های بزرگ باشیم و از آنها به نیکی یاد کنیم

آدرین و آتنا و مرینت و امپراطور و زن امپراطور 11 ماه قبل
2

یعنی نام نیکو شهیدان-نام آوران را از یاد نبریم و نام آن ها را در ذهن خود و آیندگان فرو ببریم تا ما و آیندگان از آن ها بهره سازند و بدانیم کسانی بوده اند برای کشور ما ایران.

طه 11 ماه قبل
3

بدين معناست كهاگر مي خواهي مشهور شوي و نامت در همه جا پايدار باشد بايد از دانشمندان معروف و كساني كه نامشان در بين همه هست كمك بگيريم و ياد انها را در همه جا داشته باشيم و همه جا از نام اين بزرگان به نام هدايت كننده ي ما ياد كنيم.

نفس 11 ماه قبل
15

اگر می خواهی نامت گمنام نباشد .نام بزرگان رو پنهان نکن .اگر می خواهی نامت جاودان بماند باید هر جا می توانید نام بزرگان را بر زبانت بیاورید تا توهم نامت جاودان شود.😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍ممنونم از نظرات بقیهخیلی خیلی ممنونبای 😊👋

ناشناس 11 ماه قبل
3

خیلی خوبه

آموزش وپرورش استان کردستان 11 ماه قبل
2

با تشکر از سایت شما

فاطمه 11 ماه قبل
4

عالی بود ابن پاسخ

ناشناس 11 ماه قبل
2

اگر میخوای نامت معروف باشه وماندگارپس نامه بزرگان را پنهان نکن

نازنین خواجهث 11 ماه قبل
-1

ممنون من برای نگارش ششم میخواستم

عسل بیکی 11 ماه قبل
-2

اگر می خواهی نام و نشان تو پنهان و مخفی نماند نام نیک شهرت و اعتبار بزرگان را مخفی نکن. ما همیشه باید قدرشناس انسان های بزرگ باشیم و از انها به نیکی یاد کنیم ( سلام من یک دانش اموز هستم و این جواب معلم ما هست)

علی انصاری 11 ماه قبل
-1

اگر می خواهی نامت کوچک و ناشناس نباشد، نام بزرگان را پنهان نکن بلکه نام آنها را سرلوحه و الگو قرار ده.

امیررضا 11 ماه قبل
-1

وقتی کسی در امری با استفاده از دانش و کمک بزرگان و دیگران موفق میشود، نباید با هپف اینکه تنها موفقیت او دیده شود، نتایج تلاش دیگران را پنهان کرده، یا منکر شود. مثلا:((نام نیک رفتگان ضایع مکن ♡ تا بماند نام نیکت پایدار))

ناشناس 11 ماه قبل
1

هرچی نوشتی😂

یسنا 11 ماه قبل
2

اگر بخواهی که خودت مشهور باشی و همیشه نامت سر زبان ها باشد باید از اثار های بزرگان استفاده کنی و اعتراف نمایی کنی نه اینکه از اثار انها کمک بگیری ول نامی از انها در گفت و گو هایت نبری .

زهرا رضایی 11 ماه قبل
3

عالی گفتی

ستاره 11 ماه قبل
2

ممنون از مرتیا

Arash. s 11 ماه قبل
2

سپاس دوستان عزیز

Reihane 11 ماه قبل
4

اگر میخواهی که نامت در میان مردم پنهان نشود،نباید نام بزرگان و دانشمندانی که از آنها الگو گرفتی را پنهان کنی

تارا 11 ماه قبل
2

اگر میخواهی نام و نشانت و کارهایت در میان مردم پنهان نماند خودت هم در پنهان کردن نام نیک تلاش نکن

1
باران 11 ماه قبل

عالی بودمرسی از جواب خوبت❤

خخخخ 11 ماه قبل
3

اها که اینطور.bk

ناشناس 11 ماه قبل
0

اگر میخواهی نامت همیشه جاودان و پابرجا بماند و همه از تو به نیکی یاد کنند ،نام نیک بزرگان را نهان نکن و همیشه از آنان به نیکی یاد کن 🌺

-1
سینا 11 ماه قبل

من بزرگ بیادم عالی بود

-2
سینا 11 ماه قبل

خرررررررددد

0
نرجس 11 ماه قبل

آفرین کلا درسته

2
ناشناس 11 ماه قبل

عالیییهههه👏🏻

0
ماه 11 ماه قبل

عالی بود ممنون

0
ماه 11 ماه قبل

عالی بود

غزل 11 ماه قبل
0

عالی بودی😄😄😄😄😄😄😄😄😄👍👍👍👍👍👍

غزل 11 ماه قبل
0

بله درسته

غزل 11 ماه قبل
2

بله عالیه کارتون و نویسندگیتون😄😄👍💌💌

نرگس موسوی نسب 11 ماه قبل
2

اگر میخواهی معروف«مشهور»باشی و بر سر زبان ها جاریباید سعی کنی از اثار بزرگان«دانشمندان،حکیمان» ….استفاده کنی باید حتما ب دیگران بگویی ک اثار ت نیستند و اثار دیگریست ♡´・ᴗ・`♡

...! 11 ماه قبل
-1

عالی بود کوتاه ولی پر معنی پند اموز واضح و رسا

-1
پرفوسور 8 ماه قبل

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

-1
علی 11 ماه قبل

سلام

نرجس 11 ماه قبل
0

واقعا ممنون

narjess 11 ماه قبل
3

اگر میخواهی مشهور شوی و از کسی که منشور از کمک گرفتی باید بگویید که از بزرگان کمک گرفتم نباید این را پنهان کنی.

یاسین نوری 11 ماه قبل
-2

👌👍

ناشناس 11 ماه قبل
8

اونایی ک معنی های کوتاهی گفته بودن خیلی خوب بود😂🚶🏻‍♀️

Amine 11 ماه قبل
3

عالی🥰🙃

روتینا 11 ماه قبل
7

اگر میخواهی نامت سر زبان مردم باشد و سربلند بشوی نباید نام بزرگان را کوچک و خراب کنی!!

مهدیه 11 ماه قبل
3

یعنی اگر که می خواهی نامت پایدار و همیشگی باشد از کسانی و استادانی که کمک گرفتی بسیار یاد کن که پنهان کردن این نامت را پیش مردم از بین می برد.

هُما 11 ماه قبل
3

اگر میخواهی از تو یاد شود و مشهور شوی باید از افراد نسهور دیگر یاد کنی .

-1
هیچ کس 10 ماه قبل

اگر به متن دقت کنی نوشته مکن یعنی نکن و با یه کلمه ی کوچیک کار خراب میشه معنی این مصراع میشه نباید اسم بقیه ی آدم های مهم و بزرگ را خراب کنی

-1
تالللرراجر 11 ماه قبل

سجددانو

برای پاسخ کلیک کنید