معنی گنج حکمت چنان باش صفحه 74 فارسی یازدهم

علی

در این حکایت زیبا، خادم خاص شیخ ابوالسعید نقل میکند که روزی چند حکایت برای درویشی می نوشتم که شیخ گفت به جای نوشتن حکایت دیگران ،خودت طوری زندگی کن که حکایت تو را بگویندیعنی به جای پرداختن به فضایل دیگران به دنبال کسب فضایل برای خود باشیم تا ماندگار بمانیم و حکایت ما زبان به زبان با نام نیک بچرخد..

نویسنده

مفهوم:تو باید از اینی ک هستی بهتر باشی و مرتبه و مقامت بالاتر برود..تو نباید قصه دیگران را تعریف کنی، بلکه باید به گونه ای باشی ک دیگران حکایت تو را بازگو کنند..

نویسنده

همیشه از توانایی و نیروی خود سخن بگو زیرا هر کس که نشسته و گوش به تو فرا داده است بهتر می فهمد. .با وجود اینکه نظر دبگران قابل احترام و درست است اما سخن و نظر تو در اولویت قرار دارد

الهام

لطفا معنی و نکات گنج حکمت چنان مباش

نویسنده

از دیگران سخن گفتن هنر نمی باشد ما خودمان چه داریم !!!!و شیخ ابوالسعید هم به او گفت طوری باش که ازت حکایت بنویسند تا اینکه حکایت بگوییسابقی

جواب گنج حکمت صفحه ۷۴ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی گنج حکمت چنان باش از سایت نکس لود دریافت کنید.

خواجه عبدالکریم، [که] خادم خاص شیخ ما، ابوسعید – قدس الله روحه العزیز – بود، گفت: «روزی درویشی مرا بنشانده بود تا از حکایت های شیخ ما، او را چیزی می نوشتم»
کسی بیامد که «شیخ، تو را می خواند» برفتم. چون پیش شیخ رسیدم، شیخ پرسید که چه کار می کردی؟ گفتم: «درویشی حکایتی چند خواست، از آن شیخ، می نوشتم.»
شیخ گفت: «یا عبدالکریم، حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند!»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خواجه عبدالکریم که یکی از مریدان خاص شیخ ابوسعید (خداوند، روح عزیز او را پاک گرداند) بود، می گفت: «روزی تهدستی از من راجع به شیخمان (ابوسعید) پرسید و من شروع به توضیح دادن شیخ کردم.»
شخصی آمد و گفت : «شیخ شما را احضار کرده است.»، من (به جانب ایشان) رفتم. شیخ از من پرسید که چه کاری انجام می دادی؟ گفتم: «تهیدستی از شما سوال میپرسید، داشتم به ایشان در مورد شما سخن می گفتم»
شیخ گفت: «ای عبدالکریم، حکیت گو نباش، طوری باش که از تو سخن بگویند.».

نویسنده : مفهوم :ازکسی برای دیگران بازگو نکن تا مردانگی و راز داری تو ورد زبان عام شود.

نویسنده : همیشه از توانایی و نیروی خود سخن بگو زیرا هر کس که نشسته و گوش به تو فرا داده است بهتر می فهمد. .با وجود اینکه نظر دبگران قابل احترام و درست است اما سخن و نظر تو در اولویت قرار دارد.

نویسنده : از دیگران سخن گفتن هنر نمی باشد ما خودمان چه داریم !!!!و شیخ ابوالسعید هم به او گفت طوری باش که ازت حکایت بنویسند تا اینکه حکایت بگویی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
0

بله

نویسنده 7 ماه قبل
0

مفهوم :ازکسی برای دیگران بازگو نکن تا مردانگی و راز داری تو ورد زبان عام شود

نویسنده 7 ماه قبل
8

همیشه از توانایی و نیروی خود سخن بگو زیرا هر کس که نشسته و گوش به تو فرا داده است بهتر می فهمد. .با وجود اینکه نظر دبگران قابل احترام و درست است اما سخن و نظر تو در اولویت قرار دارد

نویسنده 7 ماه قبل
4

از دیگران سخن گفتن هنر نمی باشد ما خودمان چه داریم !!!!و شیخ ابوالسعید هم به او گفت طوری باش که ازت حکایت بنویسند تا اینکه حکایت بگوییسابقی

نویسنده 7 ماه قبل
0

خاله خننععع

ناشناس 7 ماه قبل
0

امیرحسین

علی 7 ماه قبل
15

در این حکایت زیبا، خادم خاص شیخ ابوالسعید نقل میکند که روزی چند حکایت برای درویشی می نوشتم که شیخ گفت به جای نوشتن حکایت دیگران ،خودت طوری زندگی کن که حکایت تو را بگویندیعنی به جای پرداختن به فضایل دیگران به دنبال کسب فضایل برای خود باشیم تا ماندگار بمانیم و حکایت ما زبان به زبان با نام نیک بچرخد..

به عب 7 ماه قبل
0

به آخه ی سر آخر

الهام 7 ماه قبل
7

لطفا معنی و نکات گنج حکمت چنان مباش

ناشناس 7 ماه قبل
1

معنی نداره ؟؟🙄

نویسنده 7 ماه قبل
3

در زندگی ات چنان تلاش کن که به مقام والایی برسی و از موفقیت هایت در زندگی بازگو شود

&&& 7 ماه قبل
-1

عالی بود مرسی

نویسنده 7 ماه قبل
13

مفهوم:تو باید از اینی ک هستی بهتر باشی و مرتبه و مقامت بالاتر برود..تو نباید قصه دیگران را تعریف کنی، بلکه باید به گونه ای باشی ک دیگران حکایت تو را بازگو کنند..

نویسنده 7 ماه قبل
0

خادم:خدمتکارابوسعید:نقش تبعی بدل

ناشناس 7 ماه قبل
1

خوب بود

دبیر فارسی 7 ماه قبل
1

بسیارعالی ممنونم

نویسنده 7 ماه قبل
1

چیزی نمیدانم

ساحل 7 ماه قبل
2

خوب بود…ولی به نظرم نقش تبعی بدل باید برای (خادم خاص شیخ ما)در نظر گرفته بشه که بدل از حاج عبد الکریم هست.

0
Sara 7 ماه قبل

چرا دقیقا ؟؟؟خادم خاص شیخ ما بدل هستش چرامیگی خراجه عبد… نقش تبعیه؟؟؟؟

نویسنده 7 ماه قبل
2

درویشی حکایتی چند خواست

علی 7 ماه قبل
1

خوب بود

نویسنده 7 ماه قبل
0

یاعبدالکریم

برای پاسخ کلیک کنید