معنی گنج حکمت مردان واقعی صفحه 56 فارسی یازدهم

نویسنده

فردی از کوه لکام به دیدار سری سقطی امد و سلام و احوال پرسی کرد و فلان شخص در کوه لکام به تو سلام رساند .. سری به او گفت او در کوه ساکن شده؟؟ مرد باید به گونه ای باشد که در جمعیت و میان مردم و بازار هم از یاد خداوند غافل نشود . هانی

[email protected]

سرزنش انزوا(گوشه گیر شدن)

روژینا

فردی از کوه لکام برای زیارت سر سقطی آمد. به او سلام کرد و گفت شخص پیری از کوه لکام به تو سلام رساند. سری سقطی گفت : او در کوه لکام زندگی می کند؟ پس کار بزرگی نکرده .مرد باید بتواند بین مردم باشد ،به طوری که ک حتی یک لحظه هم خدا را فراموش نکند

نویسنده

شخصی از کوه لکام (کوهی در شام ) به دیدار «سری سقّطی» (عارف و حیکم آن دوره) آمد.سلام کرد و گفت : «آن پیرمرد از کوه لکام به تو سلام میرساند.»سری گفت:او در کوه زندگی میکند؟پس انسان کاری ای (زرنگی) نیست.مرد باید بتواند در ماین بازار مشغول باشد به طرزی که یک لحظه از نگاه و یاد خدا غافل نشود

نویسنده

شخصی از کوه لکام به دیدن سری سقطی آمد و پس از سلام و احوال پرسی گفت:پیر مردی که در کوه لکام زندگي می کند به تو سلام رساند.سری گفت:آن پیر مرد در کوه لکام زندگي می کند؟ پس کار سخت و دشواری انجام نداده است، مرد باید در بازار و در میان مردم مشغول کار باشد، به گونه ای که حتی یک لحظه هم از وجود خداوند تعالی غافل نشود.Sakine

معنی حکایت یکی از کوه لکام به زیارت صفحه ۵۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم گنج حکمت مردان واقعی از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن حکایت : یکی از کوه لُکام به زیارت «سری سقّطی» آمد. سلام کرد و گفت: «فلان پیر از کوه لُکام تو را سلام گفت.»
سری گفت: «وی در کوه ساکن شده است؟ بس کاری نباشد. مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق تعالی غایب نشود.»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شخصی از کوه لُکام به دیدن «سری سقّطی» آمود. سلام و احوال پرسی کرد و گفت: «فلان شخص کهن سالی از کوه لکام به شما سلام رساند.» سری گفت: «او در کوه ساکن شده است؟ پس کاری نمی توان کرد. مرد باید در بازار باشد و مشغول کار به طوری لحظه ای از خدا غافل نشود.»

هانی : فردی از کوه لکام به دیدار سری سقطی امد و سلام و احوال پرسی کرد و فلان شخص در کوه لکام به تو سلام رساند .. سری به او گفت او در کوه ساکن شده؟؟ مرد باید به گونه ای باشد که در جمعیت و میان مردم و بازار هم از یاد خداوند غافل نشود .

نویسنده : شخصی از کوه لکام برای دیدن سری سقطی آمد سلام و احوالپرسی کرد و گفت شخص عارفی از کوه لکام به تو سلام رساند سری گفت او در کوه لکام زندگی میکند؟پس کار سختی نکرده عارف باید در میان مردم زندگی کند به طوری که یک لحظه هم خداوند را فراموش نکند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زینب 2 سال قبل
1

مفهومش چی میشد؟

نازنین 3 سال قبل
4

عالی بود

بلبلی بود 3 سال قبل
3

بلبلی بود

نویسنده 3 سال قبل
3

توصیه به مردم داری وهم صحبتی با خلق درعین حال به یادخدابودن

ngn 3 سال قبل
3

خوب بود

هاشم 3 سال قبل
1

خوب

1
مهدی 3 سال قبل

عالی

نویسنده 3 سال قبل
11

فردی از کوه لکام به دیدار سری سقطی امد و سلام و احوال پرسی کرد و فلان شخص در کوه لکام به تو سلام رساند .. سری به او گفت او در کوه ساکن شده؟؟ مرد باید به گونه ای باشد که در جمعیت و میان مردم و بازار هم از یاد خداوند غافل نشود . هانی

3 سال قبل
6

عالی

عالی 3 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 3 سال قبل
-2

اگر میشه مفهوم متون رو هم بگذارید و غلط های نوشتاری را هم تصحیح کنید

9
[email protected] 3 سال قبل

سرزنش انزوا(گوشه گیر شدن)

استاد 3 سال قبل
0

هیچ

. 3 سال قبل
1

هیچ

بی نام 3 سال قبل
2

خوب بود

ناشناس 3 سال قبل
2

نظری ندارم ! آخه هیچ مطلبی یافت نشد!!

0
مانلي 3 سال قبل

شخصی از کوه لُکام به دیدن «سری سقّطی» آمد. به شیخ سلام کرد و گفت: «فلان پی کهن سالی که در کوه لکام است، به شما سلام رساند.» سری گفت: «او در کوه ساکن شده است؟ پس کاری بزرگی نکرده است. مرد باید در بازار مشغول به کار و باشد و در چنین شرایطی بتواند لحظه ای از یاد خدا غافل نشود؛ وگرنه در کوه بودن و گناه نکردن که هنر نیست»

m.vafapour 3 سال قبل
2

شخصی از کوه لُکام به دیدن «سری سقّطی» آمد. به شیخ سلام کرد و گفت: «فلان پی کهن سالی که در کوه لکام است، به شما سلام رساند.» سری گفت: «او در کوه ساکن شده است؟ پس کاری بزرگی نکرده است. مرد باید در بازار مشغول به کار و باشد و در چنین شرایطی بتواند لحظه ای از یاد خدا غافل نشود؛ وگرنه در کوه بودن و گناه نکردن که هنر نیست»

نویسنده 3 سال قبل
7

شخصی از کوه لکام به دیدن سری سقطی آمد و پس از سلام و احوال پرسی گفت:پیر مردی که در کوه لکام زندگي می کند به تو سلام رساند.سری گفت:آن پیر مرد در کوه لکام زندگي می کند؟ پس کار سخت و دشواری انجام نداده است، مرد باید در بازار و در میان مردم مشغول کار باشد، به گونه ای که حتی یک لحظه هم از وجود خداوند تعالی غافل نشود.Sakine

نویسنده 3 سال قبل
5

نه

نویسنده 3 سال قبل
5

عالیییی بود 🙃🙂

ناشناس 3 سال قبل
4

شخصی از کوه لُکام به دیدن «سری سقّطی» آمد. به شیخ سلام کرد و گفت: «فلان پی کهن سالی که در کوه لکام است، به شما سلام رساند.» سری گفت: «او در کوه ساکن شده است؟ پس کاری بزرگی نکرده است. مرد باید در بازار مشغول به کار و باشد و در چنین شرایطی بتواند لحظه ای از یاد خدا غافل نشود؛ وگرنه در کوه بودن و گناه نکردن که هنر نیس

نویسنده 3 سال قبل
1

پس کاری نباشد

Sana 3 سال قبل
2

همین هارو خودم میدونستم ولی ممنون😅😅😘😘

نویسنده 3 سال قبل
1

نثرروان مردان بار به نیروی همت و بازوی حمیت کشند

محدثه 3 سال قبل
1

عالی

نویسنده 3 سال قبل
0

شخصی از کوه لکام به دیدن سری سقطی آمد سلام کرد وگفت فلان شخص کهن سالی ازکوه لکام به توسلام رساند سری گفت اودر کوه ساکن است و زندگی میکند؟چه بساکاردشواروسختی نکرده است زیرا مرد باید درمیان مردم وبازار مشغول باشدتا حتی یه لحظه ازیادخداوند غافل نشود وگرنه درکوه ماندن که هنرنیس!^

غزل 3 سال قبل
1

بیشتر بزارین 🤓👊🏻💓

ناشناس 3 سال قبل
1

قلمرو فکری و پیام حکایت چی میشه ؟!

نویسنده 3 سال قبل
7

شخصی از کوه لکام (کوهی در شام ) به دیدار «سری سقّطی» (عارف و حیکم آن دوره) آمد.سلام کرد و گفت : «آن پیرمرد از کوه لکام به تو سلام میرساند.»سری گفت:او در کوه زندگی میکند؟پس انسان کاری ای (زرنگی) نیست.مرد باید بتواند در ماین بازار مشغول باشد به طرزی که یک لحظه از نگاه و یاد خدا غافل نشود

نویسنده 3 سال قبل
3

حق تعالی را سسب نشود

نویسنده 3 سال قبل
6

شخصی از کوه لُکام به دیدن «سری سقّطی» آمد. به شیخ سلام کرد و گفت: «فلان پی کهن سالی که در کوه لکام است، به شما سلام رساند.» سری گفت: «او در کوه ساکن شده است؟ پس کاری بزرگی نکرده است. مرد باید در بازار مشغول به کار و باشد و در چنین شرایطی بتواند لحظه ای از یاد خدا غافل نشود؛ وگرنه در کوه بودن و گناه نکردن که هنر نیست»

روژینا 3 سال قبل
8

فردی از کوه لکام برای زیارت سر سقطی آمد. به او سلام کرد و گفت شخص پیری از کوه لکام به تو سلام رساند. سری سقطی گفت : او در کوه لکام زندگی می کند؟ پس کار بزرگی نکرده .مرد باید بتواند بین مردم باشد ،به طوری که ک حتی یک لحظه هم خدا را فراموش نکند

برای پاسخ کلیک کنید