معنی شعر درس چهاردهم راز زندگی صفحه 93 فارسی ششم

ابوالفضل

نمیدونم

السا ذوالفقاری

غنچه با دل گرفته گفت زندگی یعنی نخندیدن و درگوشه ای تنها نشستن گل به خنده گفت زندگی مثل یک راز است و با زبان خوش راز گفتن است بحث غنچه و گل از باغچه باز هم شنیده میشود تو چه فکر میکنی؟ راستی کدام یک درست میگویند به نظر من که منظور گل همان راز زندگی است هر چه باشد او یک گل است گل راز هایش را بیشتر به کسی گفته است و غنچه نه .خب امیدوارم مطالب خوبی را گفته باشم این یک جمع بندی از متن این درس هستش امیدوارم به دردتون بخوره

معنی شعر صفحه ۹۳ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم معنی شعر درس چهاردهم راز زندگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

السا ذولفقاری : غنچه با دل گرفته گفت زندگی یعنی نخندیدن و درگوشه ای تنها نشستن گل به خنده گفت زندگی مثل یک راز است و با زبان خوش راز گفتن است بحث غنچه و گل از باغچه باز هم شنیده میشود تو چه فکر میکنی؟ راستی کدام یک درست میگویند به نظر من که منظور گل همان راز زندگی است هر چه باشد او یک گل است گل راز هایش را بیشتر به کسی گفته است و غنچه نه .خب امیدوارم مطالب خوبی را گفته باشم این یک جمع بندی از متن این درس هستش امیدوارم به دردتون بخوره.

هستی امراهی : هرچه باشد گل تجربه ی بیشتری نسبت به غنچه دارد
یا
هرچه باشد او گل است و در زندگی تجربه ی بیشتری از غنچه دارد

امیدوارم که به دردتون بخوره.🌹.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ایلیا 5 ماه قبل
2

همه تون احمقین

ناشناس 7 ماه قبل
-1

لدتاا

😳😳😳😳چی 8 ماه قبل
-1

س

سارا موحدی 8 ماه قبل
1

من توی تعداد جمله هاش مندم

-1
سارا موحدی 8 ماه قبل

اشتباه موندم نوشت

مستر میم 8 ماه قبل
-1

بدنبود

ولی👇🏻

پایین

پایین تر

پایین

سر کاری 😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣

-1
? 8 ماه قبل

🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

فریبا 8 ماه قبل
0

بربابا

حرام 8 ماه قبل
0

444555اککتکتکتتکتتتکتککتکتکتتتکتکتتککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککمللللککککککتکتکت

ناشناس 8 ماه قبل
-1

سهند کاوسی

0
ناشناس 8 ماه قبل

خوب

ناشناس 8 ماه قبل
0

ف

السا ذوالفقاری 9 ماه قبل
3

غنچه با دل گرفته گفت زندگی یعنی نخندیدن و درگوشه ای تنها نشستن گل به خنده گفت زندگی مثل یک راز است و با زبان خوش راز گفتن است بحث غنچه و گل از باغچه باز هم شنیده میشود تو چه فکر میکنی؟ راستی کدام یک درست میگویند به نظر من که منظور گل همان راز زندگی است هر چه باشد او یک گل است گل راز هایش را بیشتر به کسی گفته است و غنچه نه .خب امیدوارم مطالب خوبی را گفته باشم این یک جمع بندی از متن این درس هستش امیدوارم به دردتون بخوره

ابوالفضل 9 ماه قبل
3

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

این مطالب خیلی خوب است مطهره دهقانزهی

ناشناس 9 ماه قبل
0

عالیهابوالفضل

نویسنده 9 ماه قبل
1

بله

نویسنده 9 ماه قبل
-2

ای

محمد علی از ترکیه 9 ماه قبل
0

من میدونم

نویسنده 9 ماه قبل
1

من خیلی خوشم نیومد

سلام واتساب داری 9 ماه قبل
1

سلام السا

ناشناس 9 ماه قبل
1

محمد حسن رنجبر

نویسنده 9 ماه قبل
1

ی۷هاا

نویسنده 9 ماه قبل
1

دوبنغودینیدفدحبتبافتذفافیذفذتفتففدفدفدفذافذفیدفذ4افحتغ غ8رغغ7 3حتغ

نویسنده 9 ماه قبل
1

نمدونم😂😁😁نترس شوخی کردم

ناشناس 9 ماه قبل
2

ببخشید اما من اومد توی اینترنت زدم معنی رو و حالا شما میگی معنی رو بگم

نویسنده 9 ماه قبل
1

یک 875 زبان مرز زبان

خسروی 9 ماه قبل
1

از راهنمایی وساعت شنا متشکرم

ناشناس 9 ماه قبل
2

از راهنمایی وساعت شما کمال تشکر دارم

....... 9 ماه قبل
1

من.ازاین.درس.خوشم.اومده……………………..غنچه با دل گرفته گفت

برای پاسخ کلیک کنید