معنی شعر همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید صفحه 11 مطالعات اجتماعی ششم

عسل

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا ایمان و عقل تو را زیادکند

نویسنده

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر و اندیشه و… تو شود

نویسنده

دوستان تو باید از تو فهم و عاقل باایمان و خوب تر باشند تا تو راهم با ایمان و عاقل کنندغزاله

نویسنده

حالاجوابش شدچی😐

نویسنده

یعنی یه زره الماس تو فری فایر بهم بده تا ادعاتو بخابونم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم معنی شعر همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دوست و هم صحبت تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر و عقل و اندیشه و دین و ایمان تو بشود.

نویسنده : همنشینان تو از خد تو بهتر باشد . تا براخلاق خوب وعقل ایمانت اضافه شود.

فاطمه: دوست وهم صحبت تو باید از تو بهتر باشدتا باعث افزایش فکر و عقل واندیشه و ایمان تو شود.

عسل : همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا ایمان و عقل تو را زیادکند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
............ 7 ماه قبل
-1

صفحه چند کتاب؟

🤪🤪 7 ماه قبل
0

خیلی بدرد نخر بود حالم به هم خورد

ناشناس 7 ماه قبل
-2

خر

فاطمه حمید نژاد 7 ماه قبل
3

بیت این شعر خیلی خوب است

نویسنده 7 ماه قبل
5

همنشینان تو از خد تو بهتر باشد . تا براخلاق خوب وعقل ایمانت اضافه شود

فاطمه ایواز 7 ماه قبل
2

سلام این شعر خیلی خوبه

نویسنده 7 ماه قبل
2

آیساندوست و همنشین تو باید کسی باشد که بر عقل و دین و ایمان تو بیفزاید.

نویسنده 7 ماه قبل
0

هانی = همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا عقل و اندیشه ات افزایش پیدا کند

امیر 7 ماه قبل
0

سلامشاعرش کیه؟

3
..... 7 ماه قبل

سعدی

3
امیر 7 ماه قبل

سعدی

نویسنده 7 ماه قبل
7

دوستان تو باید از تو فهم و عاقل باایمان و خوب تر باشند تا تو راهم با ایمان و عاقل کنندغزاله

2
صبا ملکی 7 ماه قبل

👍👍👌👌

نویسنده 7 ماه قبل
5

غزاله عیدی از همدان دوستان تو باید ازهر نظرخوب از توباید بالاتر و عاقل تر و بهتر باشند تا توراهم مثل خودشان خوب کنند .

2
سپیده صادقی 7 ماه قبل

👏👏👏👍

نویسنده 7 ماه قبل
1

دوست وهم صحبت توباید از تو بهتر باشد که باعث افزایش عقل واندیشه و ایمان تو بشود

عسل 7 ماه قبل
15

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا ایمان و عقل تو را زیادکند

نویسنده 7 ماه قبل
0

دوست تو بايد از خودت بهتر باشه كه سبب علم و فرهنگ زيادتر بشوي ، سورناز

نویسنده 7 ماه قبل
1

دوست تو باید به تو دانش و اطلعات بدهد

نویسنده 7 ماه قبل
-1

همنشین و دوست تر باید از خود تر باشد

ناشناس 7 ماه قبل
0

همنشین و دوست تر باید از خود تر باشد

نویسنده 7 ماه قبل
-2

همنشین توباید از تو بهتر باشد تا بتواند به تو هم بیاموزد

نویسنده 7 ماه قبل
5

کسی که با او نشست و برخاست میکنی باید از تو بهتر باشد تا بتواند بر عقل و دین شما اثر مثبت داشته باشد

1
هانیه 7 ماه قبل

خیلی خوب بود مرسی

نویسنده 7 ماه قبل
-2

همنشینان تو از خد تو بهتر باشد . تا براخلاق خوب وعقل ایمانت اضافه شودابوالفضل

آیو 7 ماه قبل
6

کسی که باتو همنشین میشود وبا تو صحبت میکنم به عقل و دین تو اضافه میکند

نویسنده 7 ماه قبل
1

همنشین تو باید از تو دانا تر باشد تا بتواند به آموخته های تو اضافه کند

نویسنده 7 ماه قبل
3

معنی شعر :همنشین تو از تو به بایدتا تو را عقل و دین بیفزاید

نویسنده 7 ماه قبل
0

همنشین تو به تو باید هر اش کالی را داری را بگوید

ناشناس 7 ماه قبل
1

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
5

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا عقل تو زیاد باشد

نویسنده 7 ماه قبل
5

هم صحبت تو باید بر عقل و دین تو اضافه کند

-1
عشق 7 ماه قبل

…..

1
نویسنده 7 ماه قبل

همنشین تو باید آدم خوب ودانایی باشد تا سخنان و رفتار او دانش و ایمانت را افزایش دهد

Dina Tamimi 7 ماه قبل
0

عالی👌👌👌👌👌👌👌👌

نویسنده 7 ماه قبل
3

کسی که باتو دوسته باید از همه نظر بهتر باشه و باعث افزایش هوش و اعتقاد تو باشد

حسین 7 ماه قبل
-2

ملن

Armita 7 ماه قبل
5

دوست و هم صحبت تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر و عقل و اندیشه و دین و ایمان تو بشود.

نویسنده 7 ماه قبل
0

با کسی نشست و بر خواست کن که عقل و دینش کامل باشد تا از او چیزی یاد بگیری

نویسنده 7 ماه قبل
2

هم نشین تو کسی باشد که به دین و عقل تو اضافه کند

بردیا 7 ماه قبل
-1

دوست و هم صحبت تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل و دین و کردار نیک تو شود.

مهشید💗 7 ماه قبل
5

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر و عقل تو شود

نویسنده 7 ماه قبل
1

دوست تو باید از تو بهتر باشد تا اینکه به تو عقل و دین اظافه نماید

نویسنده 7 ماه قبل
3

دوست تو باید از توبهتر و عاقل تر باشد و تو از او یاد بگیری

نویسنده 7 ماه قبل
2

خیلی

ناشناس 7 ماه قبل
4

سلام خیلی ممنون از ضرب المثل تون

نویسنده 7 ماه قبل
0

آرزو : من از تو بدم میاد

نویسنده 7 ماه قبل
0

خیلی خوب

عرفان 7 ماه قبل
-1

همنشین تو از تو باید عاقل تر باشند تا تو از اون ایمان و عقل همه چیه تو رو افزایش بده جیگر 😂

نویسنده 7 ماه قبل
4

هعییی معنی هاش خوب بود👌👌👌

1
ناشناس 7 ماه قبل

من چیزی نمی دونم!!!!!لیسا هستم!!گود بای

نویسنده 7 ماه قبل
2

دوست وهمنشین توباید بهتر از خود تو باشد تا باعث افزایش فکر اندیشه و دین و ایمان تو شود☺ طیبه هستم

یکتاسیف تبار 7 ماه قبل
4

بسیار عالی بود🙏🙏🙏👌👌👌

1
خیلی بد 7 ماه قبل

قیباتو

نویسنده 7 ماه قبل
1

تاعقل ودین تورا افزایش دهد

الما 7 ماه قبل
3

میشه بگویید به چه چیزی اشاره میکند

0
نویسنده 7 ماه قبل

خیلی ممنون

نویسنده 7 ماه قبل
1

همنشین تو باید از تو بهتر باشندتا بر ایمان و اخلاق و دین تو افزایش دهد

Sam... Black 7 ماه قبل
4

عالی بود مفهوم زیبایی داشت 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻👌🏻ممنون 🙏🏻

ناشناس 7 ماه قبل
4

عالی ممنون

نویسنده 7 ماه قبل
10

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر و اندیشه و… تو شود

1
ناشناس 7 ماه قبل

من چیزی نمی دونم!!!!!لیسا هستم!!گود بای

نویسنده 7 ماه قبل
1

همنشین تو بایدازتوبهترباشدتاایمان ورفتارخوب تورازیادتر کند

نویسنده 7 ماه قبل
0

عالی است

ناشناس 7 ماه قبل
1

عالی است

حبیب 7 ماه قبل
2

ممنون عالی بود

نویسنده 7 ماه قبل
2

همنشین تو باید کسی باشد که از عقل بالا تری داشته باشد تا بر اخلاق تو اضافه شودزینب

نویسنده 7 ماه قبل
-2

سعدی شاعر بزرگ میفرماید همنشینان توبایدازتو بهتر باشند تا بر اخلاق خوب واقل وایمانت افزوده شو د

نویسنده 7 ماه قبل
0

سلام، امیدوارم حالت خوب باشه

نویسنده 7 ماه قبل
-1

همنشین تو از تو به بایدتا تو را عقل و دین بیفرازید…………… شیخ مصلح الدین (سعدی)همنشین تو باید از تو بهتر باشد و هیچ وقت با کسی پایین تر از خودت دوستی و رفاقت نکن اگر میخواهی عقل و ایمانت بیشتر شود ( آراد عباسی)

ستایش افشار 7 ماه قبل
4

دوست و هم صحبت شما باید ارخودتان بهتر باشد تا باعث افزایش و فکر عقل و اندیشه دین ایمان شما شوند.

0
سارینا 7 ماه قبل

عالی من فهمیدم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

همنشین=دوست و هم صحبت توتو از تو به باید تا تو را عقل = باید از تو بهتر باشد تا عقلو دین بیفزاید = و دین تو را زیاد کند

نویسنده 7 ماه قبل
0

همنشینان تو باید از تو بهتر باشند تا باعث شوند بر عقل و ایمانت افزوده شود.

نویسنده 7 ماه قبل
1

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا ایمان وعقل تو را یاد کند

نویسنده 7 ماه قبل
6

همنشین تو باید از تو عاقل تر و دانا تر باشد تا عقل و دانش و ایمان تو را زیاد کند البته باید دوست خوب باشه یکرنگ باشه صادق باشه

نویسنده 7 ماه قبل
-1

…………….

نویسنده 7 ماه قبل
1

ن

ناشناس 7 ماه قبل
2

سلام

-1
پریا 7 ماه قبل

همنشین باید خوب باشن رب کلام✋😂

نویسنده 7 ماه قبل
3

همنشین تو باید از تو بهتر باشد بهتر باشد تا بتونه ایمان و عقل تو را زیاد کنه

نویسنده 7 ماه قبل
-1

معنی ( تا تو را عقل و دین بیغراید)

نویسنده 7 ماه قبل
3

خصوصیات دوست خوب را فهرست کنید

نویسنده 7 ماه قبل
0

دوست یا کسی که با اون در ارتباطی باید از تو بهتر باشه تا بهت یک چیزی اضافه بشه

نویسنده 7 ماه قبل
1

من دوست دادم بفهمم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

ممننون ماله فاطمه کامل تر بود

نویسنده 7 ماه قبل
6

یعنی یه زره الماس تو فری فایر بهم بده تا ادعاتو بخابونم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

کون لق

نویسنده 7 ماه قبل
6

حالاجوابش شدچی😐

1
👊👊👊 7 ماه قبل

😑😑😑

نویسنده 7 ماه قبل
0

بدت نبود

-1
😑 7 ماه قبل

بد

-2
ناشناس 7 ماه قبل

گی

-1
ستایش محمدی 7 ماه قبل

😒

ندا 7 ماه قبل
1

بدک نبود

ناشناس 7 ماه قبل
-1

عالی بود

نویسنده 7 ماه قبل
1

مهسا بابا

نویسنده 7 ماه قبل
-1

همنشین باید مثل خودت تو باشه

نویسنده 7 ماه قبل
1

تا به عقل و دین تو اضافه شود

محمدمهدی ضیایی کلاس ششم ابتدایی آقای هوشنگی مدرسه شهید دامن پاک 7 ماه قبل
-1

همنشینان تو باید از تو بهتر باشند تابه اخلاق خوب وخوش و هوش و ایمانت افزوده شود

محمدمهدی ضیایی 7 ماه قبل
1

همنشین تو از تو به باید تاتوراعقل ودینبیفزاید

نویسنده 7 ماه قبل
0

اگر دوست انسان خوب باشد تاثیر مثبتی روی تو خواهد گذاشت

نویسنده 7 ماه قبل
1

ناتو را عقل و دین بیفزاید سودابه

نویسنده 7 ماه قبل
-1

وین ادری ابروحی انه هم ادور ورا جواب اسوال من طرف خاتون

نویسنده 7 ماه قبل
1

همنشین توباید ازتو بهتر باشد تا ایمان و عقل تو را زیاد کند

احسان افرادی 7 ماه قبل
-1

همنشین تو از تو به باید ..تا تو را عقل و دین بیفزاید

نویسنده 7 ماه قبل
1

دوست تو باید به تو عقل و دین را اضاف کتد و یا بدهد امیررضا

نویسنده 7 ماه قبل
-1

بله

نویسنده 7 ماه قبل
1

من چیزی نمی دونم!!!!!لیسا هستم!!گود بای

نویسنده 7 ماه قبل
-2

تو اول بگو با کیان زیستی من ان که بگویم که تو کیستی

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمیدونم

اظعم 7 ماه قبل
-1

منشین تو از تو به باید تا توراعقل و دین بیفزاید

نویسنده 7 ماه قبل
3

امیر پلنگ رستمی

واقعا 7 ماه قبل
-1

واقعاراست میگی

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی بهتر تا تو برس دوست پیدا کنی 💚

نازنین زینب خداکرمی 7 ماه قبل
-2

خوب بود

نویسنده 7 ماه قبل
0

همنشین تو باید کسی باشد که باعث دانایی بیشتر تو باشد

ناشناس 7 ماه قبل
-2

تو اول به من بگو دوستت کیست سپس من بگویم تو کی هستی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

ظس

الناز 7 ماه قبل
1

خیلی خوب بود 👍

نویسنده 7 ماه قبل
0

دوست تو باید از توبهتر باشد تا تو عقل و ایمان تو را زیاد کند

-1
مهدی 7 ماه قبل

باحال

نویسنده 7 ماه قبل
-2

کوبل

نویسنده 7 ماه قبل
2

همنشینان تو باید از تو بهتر باشند و بر اخلاق خوب و عقل ایمانت افزوده شود

ناشناس 7 ماه قبل
1

تو چقدر خری که به حرف این آدم ها گوش میکنی تو نباید به حرف هیچ کس گوش بدی تو باید از همه برتر باشی نه دوست تو دوست را بزناتنا

نویسنده 7 ماه قبل
-2

تواول گو باکیا گشتی و دوست هستی تامن بگم که تو چه ادمی هستی آرین

نویسنده 7 ماه قبل
2

سلام علیکم این کنکور روشروع کن من ایزدبانوی

ناشناس 7 ماه قبل
-2

ب منم بگ

نویسنده 7 ماه قبل
-1

یعنی : دوست و همدل تو باید همیشه از تو برتر از هر نوع یا از هر موردی باید بهتر باشد تا تو را هم پر علاقه کند و یک هدف ثابت داشته باشیحامد بیرونی از ترکیه

برای پاسخ کلیک کنید