معنی شعر همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید صفحه 11 مطالعات اجتماعی ششم

عسل

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا ایمان و عقل تو را زیادکند

نویسنده

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر و اندیشه و… تو شود

آیو

کسی که باتو همنشین میشود وبا تو صحبت میکنم به عقل و دین تو اضافه میکند

999999

دوست انسان باید از خود انسان بهتر باشد تا بر عقل و ایمان و بیفزاید

مهشید💗

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر و عقل تو شود

جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم معنی شعر همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دوست و هم صحبت تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر و عقل و اندیشه و دین و ایمان تو بشود.

نویسنده : همنشینان تو از خد تو بهتر باشد . تا براخلاق خوب وعقل ایمانت اضافه شود.

فاطمه: دوست وهم صحبت تو باید از تو بهتر باشدتا باعث افزایش فکر و عقل واندیشه و ایمان تو شود.

عسل : همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا ایمان و عقل تو را زیادکند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
999999 2 سال قبل
8

دوست انسان باید از خود انسان بهتر باشد تا بر عقل و ایمان و بیفزاید

فاطمه حمید نژاد 2 سال قبل
2

بیت این شعر خیلی خوب است

نویسنده 2 سال قبل
7

همنشینان تو از خد تو بهتر باشد . تا براخلاق خوب وعقل ایمانت اضافه شود

فاطمه ایواز 2 سال قبل
5

سلام این شعر خیلی خوبه

نویسنده 2 سال قبل
6

دوستان تو باید از تو فهم و عاقل باایمان و خوب تر باشند تا تو راهم با ایمان و عاقل کنندغزاله

-2
صبا ملکی 2 سال قبل

👍👍👌👌

نویسنده 2 سال قبل
0

غزاله عیدی از همدان دوستان تو باید ازهر نظرخوب از توباید بالاتر و عاقل تر و بهتر باشند تا توراهم مثل خودشان خوب کنند .

عسل 2 سال قبل
21

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا ایمان و عقل تو را زیادکند

نویسنده 2 سال قبل
6

کسی که با او نشست و برخاست میکنی باید از تو بهتر باشد تا بتواند بر عقل و دین شما اثر مثبت داشته باشد

آیو 2 سال قبل
8

کسی که باتو همنشین میشود وبا تو صحبت میکنم به عقل و دین تو اضافه میکند

نویسنده 2 سال قبل
3

همنشین تو باید از تو دانا تر باشد تا بتواند به آموخته های تو اضافه کند

نویسنده 2 سال قبل
1

معنی شعر :همنشین تو از تو به بایدتا تو را عقل و دین بیفزاید

نویسنده 2 سال قبل
-2

همنشین تو به تو باید هر اش کالی را داری را بگوید

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
7

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا عقل تو زیاد باشد

نویسنده 2 سال قبل
6

هم صحبت تو باید بر عقل و دین تو اضافه کند

2
نویسنده 2 سال قبل

همنشین تو باید آدم خوب ودانایی باشد تا سخنان و رفتار او دانش و ایمانت را افزایش دهد

نویسنده 2 سال قبل
3

کسی که باتو دوسته باید از همه نظر بهتر باشه و باعث افزایش هوش و اعتقاد تو باشد

Armita 2 سال قبل
3

دوست و هم صحبت تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر و عقل و اندیشه و دین و ایمان تو بشود.

نویسنده 2 سال قبل
0

با کسی نشست و بر خواست کن که عقل و دینش کامل باشد تا از او چیزی یاد بگیری

نویسنده 2 سال قبل
1

هم نشین تو کسی باشد که به دین و عقل تو اضافه کند

مهشید💗 2 سال قبل
7

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر و عقل تو شود

نویسنده 2 سال قبل
2

دوست تو باید از تو بهتر باشد تا اینکه به تو عقل و دین اظافه نماید

نویسنده 2 سال قبل
3

دوست تو باید از توبهتر و عاقل تر باشد و تو از او یاد بگیری

نویسنده 2 سال قبل
2

خیلی

ناشناس 2 سال قبل
3

سلام خیلی ممنون از ضرب المثل تون

نویسنده 2 سال قبل
-1

آرزو : من از تو بدم میاد

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوب

نویسنده 2 سال قبل
3

هعییی معنی هاش خوب بود👌👌👌

1
ناشناس 2 سال قبل

من چیزی نمی دونم!!!!!لیسا هستم!!گود بای

نویسنده 2 سال قبل
1

دوست وهمنشین توباید بهتر از خود تو باشد تا باعث افزایش فکر اندیشه و دین و ایمان تو شود☺ طیبه هستم

یکتاسیف تبار 2 سال قبل
2

بسیار عالی بود🙏🙏🙏👌👌👌

0
خیلی بد 2 سال قبل

قیباتو

نویسنده 2 سال قبل
-1

تاعقل ودین تورا افزایش دهد

الما 2 سال قبل
0

میشه بگویید به چه چیزی اشاره میکند

-1
نویسنده 2 سال قبل

خیلی ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

همنشین تو باید از تو بهتر باشندتا بر ایمان و اخلاق و دین تو افزایش دهد

Sam... Black 2 سال قبل
3

عالی بود مفهوم زیبایی داشت 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻👌🏻ممنون 🙏🏻

ناشناس 2 سال قبل
3

عالی ممنون

نویسنده 2 سال قبل
8

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر و اندیشه و… تو شود

-1
ناشناس 2 سال قبل

من چیزی نمی دونم!!!!!لیسا هستم!!گود بای

نویسنده 2 سال قبل
1

همنشین تو بایدازتوبهترباشدتاایمان ورفتارخوب تورازیادتر کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی است

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی است

حبیب 2 سال قبل
0

ممنون عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
1

همنشین تو باید کسی باشد که از عقل بالا تری داشته باشد تا بر اخلاق تو اضافه شودزینب

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام، امیدوارم حالت خوب باشه

ستایش افشار 2 سال قبل
3

دوست و هم صحبت شما باید ارخودتان بهتر باشد تا باعث افزایش و فکر عقل و اندیشه دین ایمان شما شوند.

-1
سارینا 2 سال قبل

عالی من فهمیدم

نویسنده 2 سال قبل
-1

همنشینان تو باید از تو بهتر باشند تا باعث شوند بر عقل و ایمانت افزوده شود.

نویسنده 2 سال قبل
-1

همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا ایمان وعقل تو را یاد کند

نویسنده 2 سال قبل
5

همنشین تو باید از تو عاقل تر و دانا تر باشد تا عقل و دانش و ایمان تو را زیاد کند البته باید دوست خوب باشه یکرنگ باشه صادق باشه

نویسنده 2 سال قبل
-1

ن

ناشناس 2 سال قبل
0

سلام

-2
پریا 2 سال قبل

همنشین باید خوب باشن رب کلام✋😂

نویسنده 2 سال قبل
0

همنشین تو باید از تو بهتر باشد بهتر باشد تا بتونه ایمان و عقل تو را زیاد کنه

نویسنده 2 سال قبل
0

خصوصیات دوست خوب را فهرست کنید

نویسنده 2 سال قبل
-2

دوست یا کسی که با اون در ارتباطی باید از تو بهتر باشه تا بهت یک چیزی اضافه بشه

نویسنده 2 سال قبل
-2

من دوست دادم بفهمم

نویسنده 2 سال قبل
-2

ممننون ماله فاطمه کامل تر بود

نویسنده 2 سال قبل
5

یعنی یه زره الماس تو فری فایر بهم بده تا ادعاتو بخابونم

نویسنده 2 سال قبل
5

حالاجوابش شدچی😐

-1
👊👊👊 2 سال قبل

😑😑😑

نویسنده 2 سال قبل
-2

بدت نبود

-2
😑 2 سال قبل

بد

-1
ستایش محمدی 2 سال قبل

😒

ندا 2 سال قبل
0

بدک نبود

ناشناس 2 سال قبل
-2

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

مهسا بابا

نویسنده 2 سال قبل
-2

همنشین باید مثل خودت تو باشه

نویسنده 2 سال قبل
-1

تا به عقل و دین تو اضافه شود

محمدمهدی ضیایی کلاس ششم ابتدایی آقای هوشنگی مدرسه شهید دامن پاک 2 سال قبل
-1

همنشینان تو باید از تو بهتر باشند تابه اخلاق خوب وخوش و هوش و ایمانت افزوده شود

محمدمهدی ضیایی 2 سال قبل
0

همنشین تو از تو به باید تاتوراعقل ودینبیفزاید

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر دوست انسان خوب باشد تاثیر مثبتی روی تو خواهد گذاشت

نویسنده 2 سال قبل
0

ناتو را عقل و دین بیفزاید سودابه

نویسنده 2 سال قبل
-2

وین ادری ابروحی انه هم ادور ورا جواب اسوال من طرف خاتون

نویسنده 2 سال قبل
0

همنشین توباید ازتو بهتر باشد تا ایمان و عقل تو را زیاد کند

احسان افرادی 2 سال قبل
-2

همنشین تو از تو به باید ..تا تو را عقل و دین بیفزاید

نویسنده 2 سال قبل
0

دوست تو باید به تو عقل و دین را اضاف کتد و یا بدهد امیررضا

نویسنده 2 سال قبل
-2

بله

نویسنده 2 سال قبل
0

من چیزی نمی دونم!!!!!لیسا هستم!!گود بای

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدونم

اظعم 2 سال قبل
-2

منشین تو از تو به باید تا توراعقل و دین بیفزاید

نویسنده 2 سال قبل
2

امیر پلنگ رستمی

واقعا 2 سال قبل
-2

واقعاراست میگی

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی بهتر تا تو برس دوست پیدا کنی 💚

نازنین زینب خداکرمی 2 سال قبل
-2

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

همنشین تو باید کسی باشد که باعث دانایی بیشتر تو باشد

نویسنده 2 سال قبل
-2

ظس

الناز 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود 👍

نویسنده 2 سال قبل
-2

دوست تو باید از توبهتر باشد تا تو عقل و ایمان تو را زیاد کند

نویسنده 2 سال قبل
1

همنشینان تو باید از تو بهتر باشند و بر اخلاق خوب و عقل ایمانت افزوده شود

ناشناس 2 سال قبل
-2

تو چقدر خری که به حرف این آدم ها گوش میکنی تو نباید به حرف هیچ کس گوش بدی تو باید از همه برتر باشی نه دوست تو دوست را بزناتنا

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام علیکم این کنکور روشروع کن من ایزدبانوی

برای پاسخ کلیک کنید