معنی ضرب المثل تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم را در چند سطر توضیح دهید صفحه 79 نگارش فارسی ششم درس دوازدهم

سارا

بعضی انسان ها با کسانی که وضع حالی خوب دارن و در آسایش زندگی میکند دوست میشودند و خود را دوست وفادار معرفی میکنند. ولی اما برای انسان پول داری مشکلی به وجود می آید به او توجه ای نمیکند و دوستی خود را با ان تمام میکند و دیگر به آنها هم نگاه نمی کند اصلا جوری رفتار میکنند که او قبلاً با او نبوده و او را ندیده است و کاری به این دیگر ندارد و ولش میکند و چنین کاری بسیار بد است و مانباید این کار رو بکنیم

نویسنده

بعضی از افراد در دوستان هستند که فقط برای منفعت خودشان با دیگران دوستی می کنند و زمانی که متوجه بشوند که این منفعت دیگر وجود ندارد دوستی را به هم می زنندف.ق

نویسنده

یعنی دوستان هنگامی که پول داریم دوست ما هستندو اگر روزی کمک بخواهیم به ما کمک می کنن اما اگر روزی ثروت و دارایی خود را از دست بدهیم دیگر رابطه دوستانه را با ما قطع میکنند و هرگز به ما کمک نمی کنند.

ارمی

افرادی فقط به خاطر سود باما هستند و بعد از اینکه دیگر به انها سودی نرسید ما را رها کرده و سراغ نفر بعدی می رونداین رفیقانی که می بینی مگسانند گرد شیرینی

نرگس

یعنی ما برای پول دوست میشویم وقتی بی پول میشوند دوستی تمام می شود

معنی ضرب المثل صفحه ۷۹ نگارش فارسی ششم درس دوازدهم تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم را در چند سطر توضیح دهید انشا مفهوم و درک معانی ضرب المثل را در چند سطر توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

ضرب المثل تا پول داری رفیقتم نگارش ششم

معنی و جواب ضرب المثل تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم

بسیاری از دوستان و سایت ما تشریف آوردند معنی و جواب ضرب المثل تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم را بدانند. این ضرب المثل تقریباً مشمول می باشد و از همان ضرب المثل برگرفته شده است که میگویند این رفیقانی که میبینی مگسانند دور شیرینی. به زودی ما این مطلب را برای شما عزیزان تکمیل خواهیم کرد به شما دوستان عزیز می توانید نظرات پایین سایت برای ما جواب این ضرب المثل را به صورت دقیق بفرستید و یا پیشنهادات و انتقادات خود را و مباحثه های خود را با دیگر افراد در پایین سایت به اشتراک بگذارید.

معنی تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم

معنی کوتاه تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم

بعضی از انسان ها در دوستی فقط به دنبال منفعت خود هستند بنابراین تا زمانی که بدانند از دوستی با کسی سودی می‌برند دوست می مانند اما هنگامی که متوجه شدند دوستانشان هیچ منفعتی به آنها نمی رساند او را تنها میگذارند و دیگر با او دوستی نمی کنند.

جواب بچه ها در نظرات پایین همین صفحه

عابد : یعنی ما برای پول با دیگران دوست می شویم وقتی بی پول می شود دوستی تمام می شود.

ناشناس : تاپول داری همه نوکرتن ولی وقتی به کمکشان نیاز داری همه از کنارت میرن.

نویسنده : یعنی این پول دوستی آورد نه خودت.

نویسنده : دوستی بعضی از افراد به خاطر این است که از دیگران سوء استفاده کنند و به دنبال نفع خودشان هستند و در غم ها با ما همدل نیستند بلکه تنها به خاطر مفعت خودشان در شادی ها شریکند.

!!!!!!! : تا پولداری همه دوست دارن و باهات دوستن ولی وقتی بی پولی همه ولت می کنن.

پرنسس : یعنی اگر پول داشته باشی رفیق هم داری و اگر پول نداشته باشی رفیق هم نداری.

زینب : یعنی اگر تا زمانی انسان پول دارد همه به دیدار او میروند.

آرزو کامیاب : تا پول داری نوکری تو را می کنند ولی وقتی به کسی نیاز داری کسی کمکت نمی کند.

ناشناس : اگر کسی دوستی داشته باشد که دارایی زیادی داشته باشد،مثل برادر به او می چسبد اما اگر هیچ دارایی نداشته باشد او را کنار می گذارد.

ناشناس : منظور از این ضرب المقل یعنی تا وقتی پول داری همه باتو دوست هستند اما وقتی بی پولی هیچ کسی تورا تحویل نمیگیرد پس ما نتیجه میگیریم با ادم های که در غم ها ومسئه های دیگر پیش ما هستند ان ها دوست هستن این ضربامثل با مگسانی که مینی گرد شیرنی تناسب دارد.

مبینا موسوی : یعنی تا پول داری همه کنارتن اما وقتی پولی نداری کسی پیشت نیست.

دانشمند : وقتی پول داری دوستت هستند ولی وقتی جیبت خالیست دوستت نیستند.

ستایش شیر علی زاده : به نظر من این ضرب المثل به ما میگوید که تا وقتی که پول نداری دوستاتم دورت نمیگردن و فقط به خاطر پولدار شدند با تو هستند.

ایپک : به نظر من وقتی می خواهیم بادیگران دوست شویم به پول انها نگاه مکنیم واگر پول ندارندانها را ول کرده و پشت سر می نهاییم وبه دنبال دوستان جدید وپولدار میگردیم.

شیرین : تا زمانی که کسی پولدار و ثروتمند است با او دوست و رفیق هستیم اما زمانی که بی پول و فقیر شوند به آنها نگاه هم نمی کنیم.

نویسنده : پس هر انسان باید در درستی دوست خود و انتخاب آن دقت کرد.

مرسانا : یعنی وقتی که دوستمان ثروتمند است ما با او دوست می شویم و وقتی که ثروت او تمام شد دوستی ما با او تمام است.

نویسنده : بعضی انسان ها فقط به دنبال ثروت دوستانشان هستند نه دوستی با آنها یعنی هروقت دوستش پول داشته باشه نوکری او را می کند ولی وقتی که هیچ پولی ندارد واو دچار مشکل شود اصلا به او کمک نمی کنند وبه فکر او نیستند.

نویسنده : یعنی تا پول داری دوستات پشتتن وقتی پول نداری دوستات پشتت نیستن.

نویسنده : یعنی اگر تو مال و ثروت بسیار داشته باشی همه به پیش تو میایند و اگر تو پول یا ثروتی نداشته باشی و از کسی کمک بخواهی همه تو را تنها میگذارند و به تو کمک نمیکنند و اگر دوباره مال و ثروتت را به دست بیاوری بازهم به پیش تو خواهند امد.

نویسنده : یعنی مردم فقط به دنبال دارایی های توهستند ونه دنبال خودت برای همین باتو دوستی می کنند ولی وقتی فهمیدند که تو چیزی نداری اصلا به تو توجه هی هم نمی کنند..

مهتا میردار سلطانی : یعنی تاوقتی پول داری ودرمقام بالاهستی همه نوکری وکلفتی تورا می کنند ولی وقتی دیگرمقامی نداری دیگر این طورنیست.

مهدیس : یعنی بعضی از انسان ها به خاطر پول با دیگران دوست هستند و تا دوست آن ها پولدار باشد با آن ها دوست هستند اما اگر بی پول شوند آنها را رها میکنند.

نویسنده : عباس بابایی ، چهارم آذر 1329، در شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش اسماعیل و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند. سرلشگر خلبان بود. سال 1353 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. پانزدهم مرداد 1366 ، با سمت فرمانده اطلاعات عملیات در سردشت توسط نیروهای عراقی هنگام پرواز بر اثر اصابت گلوله ضد هوایی به گردن، سینه و دست، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است..

نویسنده : یعنی وقتی تو پول داری من رفیقتم اما وقتی بدون پول هستی و یا به کمک احتیاج داری تو برای من یک غریبه هستی و من دیگر تورا نمی شناسم…

ناشناس : یعنی انسان ها با کسانی که در رفاه و اسایش زندگی میکنند یعنی در واقع پولدار هستند دوست می شوند و خود را به عنوان دوست وفادارمعرفی میکنند ولی وقتی همان انسان پولدار به مشکلات بر میخورد و دیگر پولی ندارد این دوست در ظاهر وفادار در مشکلات دوستش شریک نمی شود و دوستی با او را قطع میکند!!!!!!!!.

نویسنده : تا زمانی که پول داری همه ی دوستات پیشتن اما وقتی به اونا نیاز داری ولت می کنن.

مبینا : انسان ها تا وقتی که پول داری دورت هستند وقتی که مشکل داری کسی به دادت نمی رسد.

نویسنده : یعنی دوستان هنگامی که پول داریم دوست ما هستندو اگر روزی کمک بخواهیم به ما کمک می کنن اما اگر روزی ثروت و دارایی خود را از دست بدهیم دیگر رابطه دوستانه را با ما قطع میکنند و هرگز به ما کمک نمی کنند..

ایلیا : در این ضرب المثل می گوید یک سری از افراد هستند که تو را تا وقتی دوست دارند که پول داری ووقتی پول نداری ودرسختی هستی کمکت نمی کنند.

امیرحسین : یعنی وقتی با کسی دوست هستند فقط برای پولش با او دوست هستند و وقتی پول دوستشان تمام میشود دیگر با او دوستی نمی کنند.
بیشتر دوستان امروزی این طور هستند.
پس مواظب باشید که با اینطور کسانی دوست نباشید..

دلنا : این معنی را می دهد که تا زمانی که تو پول داری تمام نفراتی دور تو هستند اما این نوع دوستان دوستان نانی هستند یعنی تا زمانی که تو پول داری با تو هستند ولی زمانی که خبر دار شدند تو پولی در دست و بال نداری تو را ول کرده و سراغ دوستان دیگری می روند . دوستان واقعی تو کسانی هستند که در زمان شادی ، غم و در هر حال خوب یا بد با تو باشند و به تو یاری میرسانند .

صدرا : یعنی اینکه اگر کسی پول داشته باشد می تواند افراد خوب و بد دوستی کند. این دوست بد از کسی که پول داره استفاده می کنه و دوست خوب همیشه قدر او را می دونه و همیشه کنار او است….

ناشناس : تازمانی که پول داری همه در کنارت هستند اما وقتی بی پول می شوی هیچ کس به شما اهمیت نمی دهد.

نویسنده : تا وقتی که ما پول داریم رفیق هم داریم و وقتی پول نداریم رفیق هم نداریم.

ابوالفضل : تاوقتی که پولداری رفیقهای ناباب باتو هستند وقتی میبینند که هیچ پولی نداری در واقع رفاقتشون با شما پایان می یابد مصداق شعر این دغل دوستان که میبینی مگسانند دور شیرینی.

دانش آموز : تاوقتی که پول داری باهات رفیقم حتی هرکاری راهم بگی برات انجام میدهم ،آری درست است بیشترآدمها همین خصلت را دارند وبه نفع خودشان می آیند بامارفیق میشوند اما روزی اگر پول ما تمام شوندمارا ترک خواهند کرد.

ناشناس : یعنی اینکه انسان تا پولدار و ثروتمند است همه خود را به عنوان دوست فرد ثروتمند معرفی می کنند و از او سوء استفاده می کنند ولی اگر همان فرد ثروتمند به مشکلی بر بخورد دیگران او را رها می کنند و پی زندگی خود می روند پس باید قبل از دوستی به اخلاق و رفتار فردی که میخواهیم با او دوست شویم پی ببریم و او را امتحان کنیم.

ملکه : یعنی اگر پول داشته باشی خیلی ها عاشقتن وپول نداشته باشی به نظر دیگران به درد نخوری.

محدثه نصیرپور : یعنی ما وقتی پول داریم همه دوستمان دارن وقتی پول ما تمام می شود همه از کنار ما می روند.

نویسنده : معنی این ضرب المثل این است که انسان تا وقتی که پولی دارد همه با او دوست هستند و تحویلش میگیرند چون آن آدم برای آن رفیق ها منفعتی دارد ولی وقتی همان آدم پولی نداشته باشد دیگر کسی با او دوست نیست و کاری به کارش ندارند چون برای آن آدم برای آن رفیق ها منفعتی ندارد . ما باید آدم ها را به خاطر پولشان بخواهیم نه برای مال و اموالشان . این ضرب المثل با ضرب المثل این دغل دوستان که میبینید مگسانند دور شیرینی ، ارتباط دارد . این ضرب المثل یعنی وقتی چیز شیرینی جایی هست مگس ها درو آن جمع میشوند چون شیره ای دارد و آن ها میتوانند از آن تغذیه بکنند ولی وقتی آن شیره تمام میشود دیگر مگسی دور آن نیست آن مگس ها همان دوست ها هستند ..

محمد سپهری : یعنی دوست تو پول زیادی دارد با او رفیقی میکنی قربان کیف پولش هستید.

نویسنده : بعضی از آدم ها فقط یرای منفعت دوستی می کنند و وقتی پول دوستشان تمام می شود با او دوستی را به هم می زنند این یعنی خیانت در امانت.

نیلی : ازنظر من انسان نباید به پول داری و بی پولی دوستش دقت کند چون دوست خوبی کسی است که با تو باوفا، راستگو ومهمتر ازهمه صداقت داشته بادـ.

زهرا : یعنی اینکه ما نباید فقط به مال و اموال دوستمان نگاه کنیم وباید به ایمان و اخلاق او هم نگاه کنین.

یگانه : واقعا تا پول داری همه دوست دارند ولی هر وقت که بی پول میشی همه دوستی را تمام میکنند.

طهورا اشرفیان : يعني اگر سرمايه ي زيادي داشته باشي دوستان زيادي باتو دوست هستند.اگر سرمايه نداشته كسي با تو دوست نيست.

کیمیا : تا وقتی که پول داری همه با تو دوست هستند و تمام فامیلمان قربانت میرون اما وقتی بی پولی دوستی نخواهی داشت.

سارا : بعضی انسان ها با کسانی که وضع حالی خوب دارن و در آسایش زندگی میکند دوست میشودند و خود را دوست وفادار معرفی میکنند. ولی اما برای انسان پول داری مشکلی به وجود می آید به او توجه ای نمیکند و دوستی خود را با ان تمام میکند و دیگر به آنها هم نگاه نمی‌کند اصلا جوری رفتار میکنند که او قبلاً با او نبوده و او را ندیده است و کاری به این دیگر ندارد و ولش میکند و چنین کاری بسیار بد است و مانباید این کار رو بکنیم.

دارا : من که همان توضیحی که خودش داده را می نویسم. به نظرم خودش هم کامل هم خیلی خوب توضیح داده.متشکرم از شما برنامه ی نکس لود که اینقدر خوب این ضرب المثل را توضیح دادید..

ناشناس : یعنی وقتی پول داری دوستت رفیقت هست اما وقتی بی پول هستی و جیبت خالی هست به تو احترام قائل نمی شن.

هیات : این ضرب المثل این را می رساند یعنی کسی وقتی بی پول می شود از جمله مثلا میگن قرص عالی جیب خالی یعنی هیچ کس با تو دوست نیست.

ناشناس : بعضی آدم ها در دوستی فقط تا وقتی با کسی از دوستی سود میبرند ، دوستی می کنند .
ولی وقتی می فهمند از آن دوست سودی نمیبرند آن را رها می کنند و دوستی شان را با تو قطع می کنند ..

تیلا : تا پول داری ویا فایده ای برای دوستانت داری آن ها با تو دوست هستند اما وقتی میبینند که دوستان برای آن ها فایده یا سودی ندارند دوست خود را فراموش می کنند و دیگر با او دوستی نمی کنند.

نویسنده : یعنی مانبایدکه برای دستی پول یاچیزهای دیگرراهدر دهیم چون آن چیز مال خودخودخودمان است..

زهرا : من تازمانی که بدانم دوستم با من هیچ مشکلی ندارد با او دوست هستم ولی وقتی بدانم که بامن مشکل جدی دارد دیگر او را ول می کنم و دیگر با او دوست نیستم.

باراد : یعنی تو تا موقعی که پول داری کنارتم و با تو دوستم ولی اگر تو پول ت را از دست دهی دیگر باتو دوستی ام به اتمام می رسد.

مهدی عباسی : این نوع رفیقها تا زمانی که تو پول داری کنارت هستند و از شما نهایت استفاده را می کنند و زمانی پولت تمام شود شما را در تنگدستی تنها می گذارند و دوستیشان تمام می شود..

مهدیه : وقتی که انسان پول زیادی دارد همه به دنبال او هستن و با او دوست میشوند وقتی که پول آن درحال کاهش است دوستی با آن کس تمام میشود و دیگر کسی دورو ور آن نمیاید و وقتی آن به کمک آن ها نیاز دارند دیگر کسی دورو ور آن نیست.

مائده : منظور این ضرب المثل اینه که وقتی کسی، خوبی دارد، مال واموال خوب دارد، کلا از هر نظر خوبه؛ همه عاشقشن از کنار او مکانی نخواهند رفت اما وقتی هیچکدام یک از این ویژگی ها را نداشته باشد هیچکس او را دوست نخواهد داشت!!!.

نویسنده : به این معناست که:
دوستان ما تا وقتی باما ارتباط دارند که برایشان سود و منفعتی داشته باشیم در غیر این صورت آنها مارا ترد میکنند و به دنبال دوستان جدید هستند.

پریا :‌تا پول داری رفیقتم ،قربان بند کیفتم منظور از این است که ؛تا پول داری رفیقتم و نوکرتم ولی وقتی پول نداری خبری از رفاقت و نوکری نیست….

نویسنده :‌ تا پول داری رفیقتم ،قربان بند کیفتم منظور از این است که ؛تا وقتی پول داری رفیقتم و نوکرتم ولی وقتی که پول نداری هیچ خبری از رفاقت و نوکری نیست …..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دوست عزیز 1 سال قبل
0

بعضی از انسان ها از دوستی

فقط پی سود و منفیت عادی هستند و زمانی که بدانند

سروش 1 سال قبل
4

این ضرب المثل یک داستان داره داستانش اینه که

در عهد قدیم مردی ثروتمندی بود که فرزندی عیاش داشت. هرچه پدر به فرزند خود نصیحت می کرد که با دوستان بد معاشرت مکن و دست از این ولخرجی ها بردار که دوست ناباب بدرد نمی خورد و اینها عاشق پولت هستند، جوان جاهل قبول نمی کرد تا اینکه مرگ پدر می رسد پدر می گوید فرزند با تو وصیتی دارم من از دنیا می روم ولی در آن مطبخ کوچک را قفل کردم و این کلیدش را به دست تو می دهم، درون آن مطبخ یک بند به سقف آویزان است هر موقع که دست تو از همه جا کوتاه شد و راهی به جایی نبردی برو آن بند را بینداز گردن خودت و خودت را خفه کن که زندگی دیگر به دردت نمی خورد.

پدر از دنیا می رود و پسر با دوستان و معاشران خود آنقدر افراط می کند و به عیاشی می گذراند که هرچه ثروت دارد تمام می شود و چیزی باقی نمی ماند. دوستان و آشنایان او که وضع را چنین می بینند از دور او پراکنده می شوند. پسر در بهت و حیرت فرو می رود و به یاد نصیحت های پدر می افتد و پشیمان می شود و برای اینکه کمی از دلتنگی بیرون بیاید یک روز دو تا تخم مرغ و یک گرده نان درست می کند و روانه ی صحرا می شود که به یاد گذشته در لب جویی یا سبزه ای روز خود را به شب برساند و می آید از خانه بیرون و راهی بیابان می شود تا می رسد بر لب جوی آب.

دستمال خود را می گذارد و کفش خود را در می آورد که آبی به صورت بزند و پایی بشوید در این موقع کلاغی از آسمان به زیر می آید و دستمال را به نوک خود می گیرد و می برد. پسر ناراحت و افسرده به راه می افتد با شکم گرسنه تا می رسد به جایی که می بیند رفقای سابق او در لب جو نشسته و به عیش و نوش مشغولند. می رود به طرف آنها سلام می کند و آنها با او تعارف خشکی می کنند و می گویند بفرمایید و پهلوی آنها می نشیند و سر صحبت را باز می کند و می گوید که از خانه آمدم بیرون دو تا تخم مرغ و یک گرده نان داشتم لب جویی نشستم که صورتم بشویم کلاغی آن را برداشت و برد و حال آمدم که روز خود را با شما بگذرانم.

رفقا شروع می کنند به قاه قاه خندیدن و رفیق خود را مسخره کردن که بابا مگر مجبوری دروغ بسازی گرسنه هستی بگو گرسنه هستم ما هم لقمه نانی به تو می دهیم دیگر نمی خواهد که دروغ سرهم بکنی پسر ناراحت می شود و پهلوی رفقا هم نمی ماند. چیزی هم نمی خورد و راهی منزل می شود منزل که می رسد به یاد حرف های پدر می افتد می گوید خدا بیامرز پدرم می دانست که من درمانده می شوم که چنین وصیتی کرد حالا وقتش رسیده که بروم در مطبخ و خود را با طنابی که پدرم می گفت حلق آویز کنم.

می رود در مطبخ و طناب را می اندازد گردن خود تکان می دهد یک وقت یک کیسه ای از سقف می افتد پایین. وقتی پسر می آید نگاه می کند می بیند پر از جواهر است می گوید خدا ترا بیامرزد پدر که مرا نجات دادی. بعد می آید ده نفر گردن کلفت با چماق دعوت می کند و هفت رنگ غذا هم درست می کند و دوستان عزیز ! خود را هم دعوت می کند. وقتی دوستان می آیند و می فهمند که دم و دستگاه رو به راه است به چاپلوسی می افتند و از او معذرت می خواهند.

خلاصه در اتاق به دور هم جمع می شوند و بگو و بخند شروع می شود. در این موقع پسر می گوید حکایتی دارم. من امروز دیدم یک بزغاله وسط دو پای کلاغی بود و کلاغ پرواز کرد و بزغاله را برد. رفقا می گویند عجب نیست درست می گویی، ممکن است. پسر می گوید: من گفتم یک دستمال کوچک را کلاغ برداشت شما مرا مسخره کردید حالا چطور می گویید کلاغ یک بزغاله را می تواند از زمین بلند کند و چماق دارها را صدا می کند. کتک مفصلی به آنها می زند و بیرونشان می کند و می گوید شما دوست نیستید عاشق پول هستید و غذاها را می دهد به چماق دارها می خورند و بعد هم راه زندگی خود را عوض می کند

نمی دانم 1 سال قبل
1

اثعناکسفچحروسبلجتسف

فاطمه 1 سال قبل
3

خیلی عالیییییییییییی

دنیز 2 سال قبل
2

یعنی هنگامی که ما پول داریم با باما دوست هستند ولی وقتی که دیده اند از مادیگر سودی نمیبرند مارا رها میکنند 🤕

ستایش خوانین زاده 2 سال قبل
1

معنی این ضرب المثل این است که : یعنی این که تا پول داری همه نوکرتن ولی وقتی به کمکشان نیاز داری همه از کنارت می روند 🍕🍟🍔🍰🍦🍧🍭🍨🍬

ایپک 2 سال قبل
3

تا پول داری همه تو را دوست دارند و رفیقتند و همیشه که در کیفت پول داری رفیقت نگاه به کیفت میکنن

فاطیما 2 سال قبل
3

یعنی تا پول داری من رفیقم وتا پول نداری ازت دورم

.꧂♛هکر جهان♛ 2 سال قبل
2

تا وقتی پول داری من دوست خودت و پولتم اما پول تو تمام شود دوستی بین من و تو دیگر ادامه ندارد☠

پسرک عاشق 2 سال قبل
4

یعنی دوستان هنگامی که پول داریم دوست ما هستندو اگر روزی کمک بخواهیم به ما کمک می کنن اما اگر روزی ثروت و دارایی خود را از دست بدهیم دیگر رابطه دوستانه را با ما قطع میکنند و هرگز به ما کمک نمی کنند.

علی 2 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
4

بعضی افرادمارابخاطرپولمون دوست دارند واصلل

پخ 2 سال قبل
0

بچه‌ها یاد داشته روز نتونه ببینه این برای بهتر نوشتن باید بسیار بخوانیم و بسیار بنویسیم یادداشت کردن رویدادهای روزانه به ما کمک می‌کند باشه

محدثه 2 سال قبل
3

بعضی افراد در دوستان هستند که فقط برای منفعت خودشان با دیگران دوستی می کنند و زمانیکه متوجه بشوند که این منفعت دیگر وجود ندارد دوستی را به هم میزنند ف.ق💞

ناشناس 2 سال قبل
0

همشون عالی بود اما من اینو نوشتم . بعضی از افراد در دوستان هستند که فقط برای منفعت خودشان با دیگران دوستی می کنند و زمانی که متوجه بشوند که این منفعت است دیگر وجود ندارد دوستی را به هم می زنند .

0
ناشناس 1 سال قبل

مممممممممممنون 🧡🧡🧡🧡

ال آی 2 سال قبل
2

یعنی اگر پول داری همه دوست دارن ولی اگه پول نداشته باشی هیچ کس دوست ندارن

😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶 2 سال قبل
-1

👭👭💏💏بعد یه مدت🙇💁🕴🕴

سید علب 2 سال قبل
0

در وصف حال یاران فانی و سوءاستفاده‌چی و آنهایی می‌باشد که به خاطر مال و ثروت و یا قدرت و نیروی اجتماعی مگس دور شیرینی کسی می‌شوند

دخترک 2 سال قبل
0

معنی ضرب المثل (تا پول داری رفیقتم،قربان بند کیفتم )

یعنییییی؟!!!

تا هر وقتی ک ت پول داری با هم رفیقیم ولی اگر پولمان تمام شود این دوستی تموم میشود 💔واقعااااا خعلیا اینطورین

مو مو 2 سال قبل
0

متن سارا بهترین بود

0
ناشناس 1 سال قبل

آفرین خیلی خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
-2

منظورش اینه که تا پول داری من بند کیف تو هستم ولی اگه پول نداشته باشی این دوستی رو تموم می کنم

و. دیگه هیچ اهمیتی برای من نداری

ومبت بدعنق 2 سال قبل
-2

بعضی از انسان ها و از دوستی فقط در پی سود و منفعت مادی هستند . بنابرین تا زمانی که بدانند از دوستی با کسی سودی نصیب شان می شود ارتباط با او را ادامه میدهند اما در هنگام نیاز و مشکلات همان دوست , هیچ کمکی به او نمی کنند و او را تنها می گذارند .

0
ال آی 2 سال قبل

یعنی اگر پول داری رفیقتم کم داری و پول نداشته باشی رفیق هم نداری

مهتاب💞 2 سال قبل
-2

بعضی از افراد فقط برای پول با دیگران دوستی می کنند و اگر روزی تمام ثروت و دارایی خود را از دست بدهند دیگر سراغ او نمی روند و حتی به او نگاه هم نمی کنند

نویسنده 2 سال قبل
1

وبعد هیچوقت باآن دوستی نکند

-2
M 2 سال قبل

تا وقتی که ما پول داریم رفیق هم داریم و وقتی پول نداریم رفیق هم نداریم

2
🌺نادیا احسانی🌺 2 سال قبل

معنی ضرب المثل ((تا پول داری رفیقتم، قربان بند کیفتم))تا وقتی که ما پول دار هستیم همه با دوست رفیق هستند اما قتی که فقیر می شویم دیگر کسی ما تحویل نمی گیرند آنها دوستی شان را با ما اتمام می کندپس نتیجه میگیریم که آنها به خاطره پول با ما دوست شدند

نویسنده 2 سال قبل
-2

چه داستانی برای این ضرب المثل پیش آمد

SALVA 2 سال قبل
0

مرسی دستتان درد نکنه خیلی خلاصه و مفهوم دار نوشتین

ثمين 2 سال قبل
0

براي افراد منفعت طلب استفاده مي شود

ناشناس 2 سال قبل
0

آفرین خیلی متن عالی بود من راضی بودم

نویسنده 2 سال قبل
0

تاپول داری همه نوکرتن ولی وقتی به کمکشان نیاز داری همه ازکنارت میرن

0
zahra 2 سال قبل

عالی بود اما باید بیشترتوضیح میدادید

بعضی از دوستی فقد برای پول دوست می شوند 2 سال قبل
-2

بعضی از دوستی فقد برای پول دوست می شوند

زهرا شبانزاده 2 سال قبل
1

من متن کوتاه می خواهم

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی این پول دوستی آورد نه خودت

امین گله امیر عشقه 2 سال قبل
1

عالی بود دست شما درد نکند به به

!!!!!!! 2 سال قبل
1

تا پولداری همه دوست دارن و باهات دوستن ولی وقتی بی پولی همه ولت می کنن

0
هلنا 2 سال قبل

سلام من هلنا ام میخاستم نظر بدم له سوال پیدا نکردم به نظر من بعضی از ادمه فقط برای پول 💸 بغضیا باهاشون دوس میشن که اونا هم پول 💰 دار شن ولی من اینطوری نیستم طعریف ازهوپم نیست ولی دوست انتخاب میکنم تا از احساساتش بهره ببرم،😍😘♥️

ز 2 سال قبل
-1

خیلی خوبه ممنوندستتون درد نکنه

یرم کاراتاش 2 سال قبل
0

اولن دستتون دردنکنه یعنی دنیاپول وثروت واجب نیست

پرنسس 2 سال قبل
1

یعنی اگر پول داشته باشی رفیق هم داری و اگر پول نداشته باشی رفیق هم نداری

آرزو 2 سال قبل
1

تا پول داری نوکری تو را می کنند ولی وقتی به کسی نیاز داری کسی کمکت نمی کند

زینب 2 سال قبل
-2

یعنی اگر تا زمانی انسان پول دارد همه به دیدار او میروند

**$$ 2 سال قبل
0

اگر کسی دوستی داشته باشد که دارایی زیادی داشته باشد،مثل برادر به او می چسبد اما اگر هیچ دارایی نداشته باشد او را کنار می گذارد

ناشناس🤗 2 سال قبل
-1

منظور از این ضرب المقل یعنی تا وقتی پول داری همه باتو دوست هستند اما وقتی بی پولی هیچ کسی تورا تحویل نمیگیرد پس ما نتیجه میگیریم با ادم های که در غم ها ومسئه های دیگر پیش ما هستند ان ها دوست هستن این ضربامثل با مگسانی که مینی گرد شیرنی تناسب دارد🙄

مبینا موسوی 2 سال قبل
1

یعنی تا پول داری همه کنارتن اما وقتی پولی نداری کسی پیشت نیست

دانشمند 2 سال قبل
1

وقتی پول داری دوستت هستند ولی وقتی جیبت خالیست دوستت نیستند

آریانا مرادزاده 2 سال قبل
0

سلام ممنون از لطف شما

نویسنده 2 سال قبل
-1

به نظر من این ضرب المثل به ما میگوید که تا وقتی که پول نداری دوستاتم دورت نمیگردن و فقط به خاطر پولدار شدند با تو هستند . ستایش شیر علی زاده هستم

ناشناس 2 سال قبل
-1

یعنی بعضی ها فقط به خاطر منفعت خود شان با دیگران دوست می شوند

سارا 2 سال قبل
0

یعنی بعضی ها فقط به خاطر منفعت خود شان با دیگران دوست می شوند

نویسنده 2 سال قبل
0

تو این دوره زمونه رفیقی وجود نداره همه (فیق )هستن..اگر هم کسی رفاقت میکنه با کسی حتما یه سودی براش داره وگرنه رفاقتی دیگه نمونده تو این روزگار که هر کی به فکر خودشه..

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی اینکه اگر کسی ببینه دوستش فقیر باهاش کاری نداره ولی ببینه پولداره میره بهش میچسبه

نویسنده 2 سال قبل
2

این ضرب المثل کنایه به افرادی که دیگران به خاطر مال ثروت دوست دارند وزمانی دوستشان مال وثروتی نداشته باشد و منافعی نداشته باشد دوستشان را ترک میکنند مانند مگسانی که دور یک شیرینی میروند ولی زمانی که شیرینی ، شیرین نباشد دیگر دور ان نمیروند و ان را ترک میکنند. انسان نباید باافرادی که دیگران به خاطر مال وثروتش دوست دارند رفیق باشد.

فاطمه دلیر 2 سال قبل
1

تا وقتی پول داری همه باتودوست می شوندوقتی نیازمندی همه توروتنها می گذارند

نویسنده 2 سال قبل
1

یعنی تا وقتی پول داری همه دوستت هستند ولی در موقعی که پول خود را از دست می دهی دورت خالی می شود وهیچ کس با تو دوست نمی شود

نویسنده 2 سال قبل
1

برای ثروت با دیگران دوست می شویم وقتی آن فرد ثروتش تمام می شود دوست دیگر تمام می شود

نازيلا 2 سال قبل
0

يعنى ما براى بول با يكى دوست مى شويم وقتى كه بى بول مى شويم دوستى تمام مى شود

ایپک 2 سال قبل
1

به نظر من وقتی می خواهیم بادیگران دوست شویم به پول انها نگاه مکنیم واگر پول ندارندانها را ول کرده و پشت سر می نهاییم وبه دنبال دوستان جدید وپولدار میگردیم

shirin 2 سال قبل
1

تا زمانی که کسی پولدار و ثروتمند است با او دوست و رفیق هستیم اما زمانی که بی پول و فقیر شوند به آنها نگاه هم نمی کنیم

نویسنده 2 سال قبل
2

پس هر انسان باید در درستی دوست خود و انتخاب آن دقت کرد

-1
ممد 2 سال قبل

خوب نبود

نویسنده 2 سال قبل
3

یعنی اگر تو مال و ثروت بسیار داشته باشی همه به پیش تو میایند و اگر تو پول یا ثروتی نداشته باشی و از کسی کمک بخواهی همه تو را تنها میگذارند و به تو کمک نمیکنند و اگر دوباره مال و ثروتت را به دست بیاوری بازهم به پیش تو خواهند امد

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی تا پول داری دوستات پشتتن وقتی پول نداری دوستات پشتت نیستن

نویسنده 2 سال قبل
0

بعضی انسان ها فقط به دنبال ثروت دوستانشان هستند نه دوستی با آنها یعنی هروقت دوستش پول داشته باشه نوکری او را می کند ولی وقتی که هیچ پولی ندارد واو دچار مشکل شود اصلا به او کمک نمی کنند وبه فکر او نیستند

مرسانا 2 سال قبل
0

یعنی وقتی که دوستمان ثروتمند است ما با او دوست می شویم و وقتی که ثروت او تمام شد دوستی ما با او تمام است

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی مردم فقط به دنبال دارایی های توهستند ونه دنبال خودت برای همین باتو دوستی می کنند ولی وقتی فهمیدند که تو چیزی نداری اصلا به تو توجه هی هم نمی کنند.

مهدیس 2 سال قبل
0

یعنی بعضی از انسان ها به خاطر پول با دیگران دوست هستند و تا دوست آن ها پولدار باشد با آن ها دوست هستند اما اگر بی پول شوند آنها را رها میکنند

1
فاطمه 2 سال قبل

اره راست میگی 👍👍ولی بعضی ها اینطوری نیستن😂

ملکه 2 سال قبل
0

یعنی اگر پول داشته باشی خیلی ها عاشقتن وپول نداشته باشی به نظر دیگران به درد نخوری

هانیه 2 سال قبل
0

یعنی همه ی دوست ها دنبال پول ما وقتی دیدند پول نداریم دیگر با مانیستند

ناشناس 2 سال قبل
0

یعنی اینکه انسان تا پولدار و ثروتمند است همه خود را به عنوان دوست فرد ثروتمند معرفی می کنند و از او سوء استفاده می کنند ولی اگر همان فرد ثروتمند به مشکلی بر بخورد دیگران او را رها می کنند و پی زندگی خود می روند پس باید قبل از دوستی به اخلاق و رفتار فردی که میخواهیم با او دوست شویم پی ببریم و او را امتحان کنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود مرسی

1
*گیتی* 2 سال قبل

یعنی تا وقتی پول هست رفیق هم هستامان از وقتی که پول نداری و احتیاج به کمک داری!

دانش آموز 2 سال قبل
0

تاوقتی که پول داری باهات رفیقم حتی هرکاری راهم بگی برات انجام میدهم ،آری درست است بیشترآدمها همین خصلت را دارند وبه نفع خودشان می آیند بامارفیق میشوند اما روزی اگر پول ما تمام شوندمارا ترک خواهند کرد

مهدیس 2 سال قبل
0

عالی وخیلی خوب

مهدیس 2 سال قبل
0

عالی

مهدیس 2 سال قبل
0

عالی ترین

نادیا 2 سال قبل
-1

آفرین مرسانا جونم عالی بود😙😙👏👏

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی بود من که کارم راه افتاد

ناشناس 2 سال قبل
-2

عالی بود من که کارم راه افتاد.

ناشناس 2 سال قبل
1

تازمانی که پول داری همه در کنارت هستند اما وقتی بی پول می شوی هیچ کس به شما اهمیت نمی دهد

ناشناس 2 سال قبل
1

😘ممنون🎁🌹عشقید

صدرا 2 سال قبل
5

یعنی اینکه اگر کسی پول داشته باشد می تواند افراد خوب و بد دوستی کند. این دوست بد از کسی که پول داره استفاده می کنه و دوست خوب همیشه قدر او را می دونه و همیشه کنار او است….

0
رزا 2 سال قبل

عالی بود.

ژیلا 2 سال قبل
3

واقعا متن خوب و مختصری بود با سپاس فراوان🙏🙏🙏😊😊

1
ناشناس 2 سال قبل

👌👌👌

دلنا 2 سال قبل
3

این معنی را می دهد که تا زمانی که تو پول داری تمام نفراتی دور تو هستند اما این نوع دوستان دوستان نانی هستند یعنی تا زمانی که تو پول داری با تو هستند ولی زمانی که خبر دار شدند تو پولی در دست و بال نداری تو را ول کرده و سراغ دوستان دیگری می روند . دوستان واقعی تو کسانی هستند که در زمان شادی ، غم و در هر حال خوب یا بد با تو باشند و به تو یاری میرسانند

نویسنده 2 سال قبل
3

یعنی اگر پولدار باشی همه عاشقتن اما وقتی یه روز بی پول موندی همه چی تمومه

امیرحسین 2 سال قبل
1

یعنی وقتی با کسی دوست هستند فقط برای پولش با او دوست هستند و وقتی پول دوستشان تمام میشود دیگر با او دوستی نمی کنند.بیشتر دوستان امروزی این طور هستند.پس مواظب باشید که با اینطور کسانی دوست نباشید.

0
الناز حبیبی 2 سال قبل

دقیقا اقای امیر حسین جمله بسیار اموزنده ای گفتید درود بر شما

نویسنده 2 سال قبل
7

نظراتون تکراری شده

ایلیا 2 سال قبل
6

در این ضرب المثل می گوید یک سری از افراد هستند که تو را تا وقتی دوست دارند که پول داری ووقتی پول نداری ودرسختی هستی کمکت نمی کنند

نویسنده 2 سال قبل
8

یعنی دوستان هنگامی که پول داریم دوست ما هستندو اگر روزی کمک بخواهیم به ما کمک می کنن اما اگر روزی ثروت و دارایی خود را از دست بدهیم دیگر رابطه دوستانه را با ما قطع میکنند و هرگز به ما کمک نمی کنند.

نویسنده 2 سال قبل
0

تا رفیقتم باید خوبی کنی و وقتی نیستم هر کاری خواستی کن

مهنامیردارسلطانی 2 سال قبل
-1

یعنی تاوقتی پول داری ودرمقام بالاهستی همه نوکری وکلفتی تورا می کنند ولی وقتی دیگرمقامی نداری دیگر این طورنیست.

س ح 2 سال قبل
-1

یعنی انسان ها با کسانی که در رفاه و اسایش زندگی میکنند یعنی در واقع پولدار هستند دوست می شوند و خود را به عنوان دوست وفادارمعرفی میکنند ولی وقتی همان انسان پولدار به مشکلات بر میخورد و دیگر پولی ندارد این دوست در ظاهر وفادار در مشکلات دوستش شریک نمی شود و دوستی با او را قطع میکند!!!!!!!!

-1
سلام به شما دوستان گرامی منظور از این ضرب المثل این است که مردم 2 سال قبل

سلام به شما دوستان گرامیاز نظر من آدم نباید به پول داری یا بی پولی دوست خود دقت کند چون دوست خوبی دوستی است که باوفا باشد راستگو باشد وازهمه مهم تر باصداقت باشد

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی وقتی تو پول داری من رفیقتم اما وقتی بدون پول هستی و یا به کمک احتیاج داری تو برای من یک غریبه هستی و من دیگر تورا نمی شناسم…

به تو چه من کیم ! 2 سال قبل
0

این سایت خیلی سایت خوبی استو خیلی به درد به خوراین متن ها هم خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
2

بعضی از آدم ها فقط یرای منفعت دوستی می کنند و وقتی پول دوستشان تمام می شود با او دوستی را به هم می زنند این یعنی خیانت در امانت

محمد سپهری 2 سال قبل
0

یعنی دوست تو پول زیادی دارد با او رفیقی میکنی قربان کیف پولش هستید

معین اشرفی 2 سال قبل
4

یعنی ان دوست من نیست بلکه ان دوست پول من است

یگانه 2 سال قبل
1

واقعا تا پول داری همه دوست دارند ولی هر وقت که بی پول میشی همه دوستی را تمام میکنند

-2
👑دنیا 2 سال قبل

واقعااااااا👍👍👍👍

😂 2 سال قبل
2

عالییییییییییی😍😍😍😍چیزی بود که میخواستم ممنونم از همگی که اینقدر خوب این ضرب المثل رو تفصیر کردن 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😙😙😗😗😙😗😚

-1
دارا 2 سال قبل

من که همان توضیحی که خودش داده را می نویسم. به نظرم خودش هم کامل هم خیلی خوب توضیح داده.متشکرم از شما برنامه ی نکس لود که اینقدر خوب این ضرب المثل را توضیح دادید.🙏🙏🙏👌🤩😍🥰😘👍👉👊👏💋❤❤💝

امیر 2 سال قبل
0

عالی پرتقالی

زهرا 2 سال قبل
5

یعنی اینکه ما نباید فقط به مال و اموال دوستمان نگاه کنیم وباید به ایمان و اخلاق او هم نگاه کنین

نیلی 2 سال قبل
6

سلام به دوستان گرامیازنظر من انسان نباید به پول داری و بی پولی دوستش دقت کند چون دوست خوبی کسی است که با تو باوفا، راستگو ومهمتر ازهمه صداقت داشته بادـ

کیمیا 2 سال قبل
6

تاوقتی که پول داری همه با تو دوست هستند و تمام فامیلمان قربانت میرون اما وقتی بی پولی دوستی نخواهی داشت

2
طهورا اشرفيان 2 سال قبل

يعني اگر سرمايه ي زيادي داشته باشي دوستان زيادي باتو دوست هستند.اگر سرمايه نداشته كسي با تو دوست نيست،.

جنی اسمیت 2 سال قبل
0

ببخشید .می توانستید به جای اسم خود کلمه ی (ناشناس)را بنویسید نه اینکه این جمله ی بسیار زشت را بنویسید.🤔🤔😡🤨😑🙄😒☹😟😤😱😱😠👿☠😾👉

سارا 2 سال قبل
9

بعضی انسان ها با کسانی که وضع حالی خوب دارن و در آسایش زندگی میکند دوست میشودند و خود را دوست وفادار معرفی میکنند. ولی اما برای انسان پول داری مشکلی به وجود می آید به او توجه ای نمیکند و دوستی خود را با ان تمام میکند و دیگر به آنها هم نگاه نمی کند اصلا جوری رفتار میکنند که او قبلاً با او نبوده و او را ندیده است و کاری به این دیگر ندارد و ولش میکند و چنین کاری بسیار بد است و مانباید این کار رو بکنیم

ناشناس 2 سال قبل
4

واقعا همین طور است این هم از نظر من عالییییییییییییییییییییی

☺Z😊 2 سال قبل
6

بعضی آدم ها در دوستی فقط تا وقتی با کسی از دوستی سود میبرند ، دوستی می کنند .ولی وقتی می فهمند از آن دوست سودی نمیبرند آن را رها می کنند و دوستی شان را با تو قطع می کنند .

HAYAT 2 سال قبل
-1

این ضرب المثل این را می رساند یعنی کسی وقتی بی پول می شود از جمله مثلا میگن قرص عالی جیب خالی یعنی هیچ کس با تو دوست نیست

0
مهدی عباسی 2 سال قبل

این نوع رفیقها تا زمانی که تو پول داری کنارت هستند و از شما نهایت استفاده را می کنند و زمانی پولت تمام شود شما را در تنگدستی تنها می گذارند و دوستیشان تمام می شود.

HAYAT 2 سال قبل
0

یعنی وقتی پول داری دوستت رفیقت هست اما وقتی بی پول هستی و جیبت خالی هست به تو احترام قائل نمی شن

-1
محمد 2 سال قبل

خيلي خمبه

HAYAT 2 سال قبل
2

یعنی وقتی پول داری تورو می شناسم ولی وقتی پول نداری تورو نمی شناسم

1
سارا 2 سال قبل

دقیقلا

ویشکا 2 سال قبل
-1

خیلی خوب بود من تونستم با کمک سایتتون نگارشمو حل کنم👍👍👍👍

تیلا 2 سال قبل
3

تا پول داری ویا فایده ای برای دوستانت داری آن ها با تو دوست هستند اما وقتی میبینند که دوستان برای آن ها فایده یا سودی ندارند دوست خود را فراموش می کنند و دیگر با او دوستی نمی کنند

نادیا 2 سال قبل
-2

یعنی وقتی پول داری همه با تو دوست هستند وقتی پول نداری هیچ کس با تو دوست نیست

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود و خلاصه وار من تونستم به کمک شما نگارشم را کامل کنمم واقعا ممنون

کیسان دیباج 2 سال قبل
0

متشکرم

دارا حیایی 2 سال قبل
0

سایت خیلی با ارزشیه حتما استفاده کنید

Barad 2 سال قبل
3

یعنی تو تا موقعی که پول داری کنارتم و با تو دوستم ولی اگر تو پول ت را از دست دهی دیگر باتو دوستی ام به اتمام می رسد

نویسنده 2 سال قبل
1

این نوع رفیقها تا زمانی که تو پول داری کنارت هستند و از شما نهایت استفاده را می کنند و زمانی که پولت تمام شود شما را در تنگدستی تنها می گذارند و دوستیشان تمام می شودمهدی عباسی

زهرا 2 سال قبل
-1

من تازمانی که بدانم دوستم با من هیچ مشکلی ندارد با او دوست هستم ولی وقتی بدانم که بامن مشکل جدی دارد دیگر او را ول می کنم و دیگر با او دوست نیستم

-2
محمد 2 سال قبل

خيلي خمبه

پرنیا امینی 2 سال قبل
0

خیلی خیلی از مطالب لذت بردم انشاالله ک موفق باشید ممنونم از همگی❤❤❤❤❤❤❤

گلی 2 سال قبل
0

بعضی انسان ها فقط به دنبال ثروت دوستانشان هستند نه دوستی با آنها یعنی هروقت دوستش پول داشته باشه نوکری او را می کند ولی وقتی که هیچ پولی ندارد واو دچار مشکل شود اصلا به او کمک نمی کنند وبه فکر او نیستند. این متن عالی رو یه نفر ناشناس فرستاده که ازش ممنونم💐💐💐💐💐💐

گلارا 2 سال قبل
0

عالی بود 👏👏👏❤❤❤😁😁😁😍😍😍😍😍

سانیا 2 سال قبل
-2

یعنی تا سودی برای آنها داری آنها همیشه کنار شما هستند وقتی ببینند که شما منفعتی برای خودشان ندارند شما را کنار می گذارند

1
غغغغغ 2 سال قبل

تا پول داری دوستت دارند ولی وقتی پول نداشته باشی دوستت نمی شوند و میروند و نگاه هم بهمان نمیکنند

دشتی 2 سال قبل
3

خیلم خوب بود مرسی

0
ناشناس 2 سال قبل

من که خوشم نیومد

دارا حیایی 2 سال قبل
1

شما کی باشی که اسم منو میاری؟؟؟🤬🤬🤬🤬

-1
زهرا 2 سال قبل

تا پول باشه کل مردم در دست است اما وقتی نداشته باشی تو روی دستشان میگردی😔😔😔😔

1
محمد مهدی حسینی 2 سال قبل

تا پول داری همه دوستت دارن

^_^ 2 سال قبل
5

تا وقتی برای دوستانت منفعت داشته باشی با تو دوست هستند اما وقتی برای انها منفعتی نداری دیگر دوست تو نیستند

5
ساره 2 سال قبل

خیلی خوب بود

5
ابجی ساره 2 سال قبل

عااااااااالی فاطی

حدیثه تقی پور 2 سال قبل
1

سلام به دستندکاران خیلی از شما ممنونم که دراین بخش تمام چیزهای ضرب المثل را دراین زمینه گذاشتیدامیدوارم که انشا الله درزمینه بعدی تمام چیزهای زمینه بعدبگذارید برای همه ی دستندکاران این زمینه ارزوی موفقیت می کنم و ارزودارم که همیشه تنشان سالم و همیشه لبشان خندان باشد

حدیثه تقی پور 2 سال قبل
1

سلام به دستندکاران این زمینه امیدوارم تنتان سالم و دلتان خوش باشد ازشماخیلی ممنونم با تشکرازشمادستندکاران

Janlund 2 سال قبل
-2

Buy Effexor Xr <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://nexload.ir/goto/https://apcialisle.com/#">Cialis</a> Kamagra 100 Mg Besancon <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://nexload.ir/goto/https://apcialisle.com/#">Cialis</a> Alergy To Amoxicillin

دنیا 2 سال قبل
2

یعنی با یه پسره رل بزنی و یه مدت باهاش بکن بکن بکنی و هی خرجت کنه واست چیز میز بخره باهم برید بام کرج بعد ولش کنی و بری با یه پسر دیگه بخاطر اینکه اون بی پول شده و میری و پشت سرتم نگاه نمیکنی من اینجوری نبودم دیدم که میگم

0
مهديس 2 سال قبل

ماشاءالله تجربت بالاست

امیر حسین 2 سال قبل
0

يعنی اینکه ما بخاطر پول با ديگران دوست می شویم وبعد از اینکه پول نداشت دیگر. دور وبر او نمی رویم

نرگس 2 سال قبل
4

تا زمانی که پول داری من رفیق تو هستم و فدای قلب کیف تو که باز میشود و به من پول میدهد منظور این است که در دنیا انسان ها یی هستند که با کسانی که پول دارند دوست میشوند ولی وقتی که میبینند پول ان انسان تمام شد دیگر با او دوست نمیشوند ودوستی را تمام میکنند

ناشناس 2 سال قبل
2

خیلی خیلی عااااااااالی بود

0
کس مادر همتون 2 سال قبل

عالییییییییی😍😍😍😝😝😜😜😎😎😎😆😆😆😊😊😊

مهديس 2 سال قبل
-1

عالي بود ممنون از سايت خوبتون

مهدی 2 سال قبل
3

این نوع رفیقها تا زمانی که تو پول داری کنارت هستند و از شما نهایت استفاده را می کنند و زمانی پولت تمام شود شما را در تنگدستی تنها می گذارند و دوستیشان تمام می شود.

1
9 2 سال قبل

عالی🌹🌹

مهدیه☺☺☺☺ 2 سال قبل
3

وقتی که انسان پول زیادی دارد همه به دنبال او هستن و با او دوست میشوند وقتی که پول آن درحال کاهش است دوستی با آن کس تمام میشود و دیگر کسی دورو ور آن نمیاید و وقتی آن به کمک آن ها نیاز دارند دیگر کسی دورو ور آن نیست

Alireza 2 سال قبل
1

یعنی نباید ب خاطر یک مشت کاغذ دوست وفادار کسی بشویم

11 2 سال قبل
1

تاپول داری همه دوستت دارن ولی وقتی پول نداری همه ولت میکنند

نویسنده 2 سال قبل
2

وقتی پول داری همه پیشت هستند کنارت پشتیبانت مثل یک کوه در کنار دشواری ها و سختی ها و خوشحالی ها اما وقتی پول نداری هیچکس تورا حتی مثل مگس هم به حساب نمیاورند

Alireza 🤩 2 سال قبل
0

وقتی کسی پول دارد بان رفیق میشویم ولی وقتی کسی پول ندارد رفیق نمیشویم

امیر حسین 2 سال قبل
0

خوبه

💙SAJEDEH💙 2 سال قبل
-1

به این معناست که:دوستان ما تا وقتی باما ارتباط دارند که برایشان سود و منفعتی داشته باشیم در غیر این صورت آنها مارا ترد میکنند و به دنبال دوستان جدید هستند😔

انوشیروان محمدیان 2 سال قبل
1

یعنی تا وقتی که پول داشته باشید دوست داری وقتی که پول نداشته باشی دوست هم نداری

خوب بود عالی 2 سال قبل
-1

خوب بود عالیییییی

النا 2 سال قبل
0

ما باید ادم هارا خوب بشنا سید و با آنها دوستی کنید😀..؟؟؟؟؟؟؟؟😮🙈

otaku ♥️ 2 سال قبل
0

خب خوب بود نظر خاصی ندارم که بگم 🖤💤

ماهان 2 سال قبل
0

یعنی بعضی افراد به دلیل سود و پول با دیگران دوست میشوند و تا او پول دارد با او دوست هستند و بعد او را رها میکنند

۱۱ 2 سال قبل
1

وقتی پول داری باهات دوستم وقتی پول نداری باهات دوست نیستم

فائزه 2 سال قبل
-1

یعنی باپول دوست داری وهمه کنارتن😠😡

ناشناس 2 سال قبل
3

نه آفرین راست میگه👆👆خوشم اومد

نویسنده 2 سال قبل
8

بعضی از افراد در دوستان هستند که فقط برای منفعت خودشان با دیگران دوستی می کنند و زمانی که متوجه بشوند که این منفعت دیگر وجود ندارد دوستی را به هم می زنندف.ق

0
ناشناس 2 سال قبل

عالییییییییی😍😍😍😍😍

Soheila 2 سال قبل
-1

سلام به همه ❤💕💞یعنی اکثریت انسان ها بخاطر پول با بقیه دوست میشوند 💜💛💚💙و بلافاصله که پول و ثروتشان را از دست دادن با او دوستی خود را بهم میزنند 🌷🌷🌷🌷بین این افراد کسانی هم هستند که به پول اهمیتی نمیدهند 💗💟💖💝واضح تر بگم اینکه بخاطر پول با دیگران دوست نمیشوند

4
Soheila 2 سال قبل

البته ناگفتع نماند که من بخاطر پول با دیگران دوستی نمیکنم

0
شاهزاده 2 سال قبل

دقیقا همون متن بالا رو که نوشتی😂😂😂موبه مو

0
شاهزاده 2 سال قبل

درسته 🙂🙂

فرنیا 2 سال قبل
-1

خیلی خوبه

شهرزاد 2 سال قبل
-1

یعنی دوست یکی است 😆😆😆

هلنا 2 سال قبل
-1

یعنی تا پول و ثروت داری دوستت هستند بعد که فقیر شدی ولت میکنند💔

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی اینکه بعضی از انسان ها در دوستی فقط به دنبال ثروت هستند و وقتی پول زیادی داشته باشی آنها هم کنارت هستند ولی اگر روزی پولی نداشته باشی و به کمک احتیاج داشته باشی آن فرد به تو کمک نمی کند.

بنیامین 2 سال قبل
1

تازمانی که پول داری رفیقت یادوست یاهرکس دیگری دنبالت ولی موقعی که پول یاثروت تموم می شه کسی کاری باهات نداره تاپول داریرفیقتم،قربان بندکیفتم

نازنین رمضانخانی 2 سال قبل
-2

یعنی اینکه من فقط تا زمانی که تو پول داری رفیقت هستم و اگر پولت تمام شود دوستی ما هم تمام می شود.

Bilie eilish 2 سال قبل
-1

معنی ضرب المثل:معنای این ضرب المثل میشود که تا موقعی که پول دار هستیم و پول هست تمای رفیق ها در کنار ما هستند و وقتی که دیگر پولی نداریم آنها از ما دوری میکنند و فاصله میگیرند 🍨

نرگس 2 سال قبل
7

یعنی ما برای پول دوست میشویم وقتی بی پول میشوند دوستی تمام می شود

نسترن عبدالهی 2 سال قبل
5

عالی هست من که خیلی خوشم اومد عالی هر چی بگم عالی کم گفتم همه ازش استفاده کنن😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

0
😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶 2 سال قبل

😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶

🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄

0
عشق 2 سال قبل

موافقم

مرینت 2 سال قبل
1

یعنی اینکه بعضی از افراد هستند که در دوستی فقط به دنبال منفعت و برتری خود هستند وبه دوستانشان هیچ توجه ای نمی کنند بنابراین تا زمانی که بدانند از دوستی با کسی سود و منفعتی می برند دوست می مانند اما هنگامی که متوجه شدند که دوستانشان برایشان هیچ منفعت و سودی ندارند از دوستانشان دور می شوند و او را تنها می گذارند و دیگر هرگز با او دوستی نخواهند کرد.😊

حیدری 2 سال قبل
2

بعضی از افراد هستند که تنها به خاطر منفعت خودشان باشما دوست میشوند نه به خاطر خود شما

یوسف 2 سال قبل
1

یعنی اینکه تا وقتی تو ثروت داشته باشی کنارت هستم و می مونم

0
ناشناس 1 سال قبل

اگر پول نداری هم دوست نداری و هم دنیا را از دست دادی ولی اگر پول دار همهچی دسته تو میات

E.N 2 سال قبل
-2

یعنی سری آدم هستند که فقط به خاطر پول و ثروت با یکی دوست میشن و فقط دنبال منفعت خودشان هستند و وقتی می ببینند هیچ منفعتی از اون طرف نمی برند اون رو ترک می کنند 😔😖😤

2
ناشناس 2 سال قبل

خوب چرا اینقدر عصبی

نویسنده 2 سال قبل
0

معنی این ضرب المثل این است که :در دنیا دوستانی هستند که فقط به دنیای مال و ثروت و دارایی و پول تو هستند و با تو دوستی میکنند و دوست هستند ولی اگر روزی پول نداشته باشی و از آنها کمک بخواهی دیگر به تو کمک نخواهند کرد و پشتت نیستن

نویسنده 2 سال قبل
0

بعضی از انسان ها فقط به دنبال ثروت دوستانشان هستند نه (دوستی)با آنها. یعنی هر وقت دوستش پول داشته باشد نوکری او را میکند ولی وقتی که هیچ پولی ندارد و او دچار مشکل میشود اصلا به او کمک نمی کنند و به فکر او نیستند

فاطمه 2 سال قبل
1

با سلام و عرض ادب…. بعضی از انسان ها فقط به دنبال ثروت دوستانشان هستند نه(دوستی) با آنها یعنی هر وقت دوستش پول داشته باشد نوکری او را میکند ولی وقتی که هیچ پولی ندارد و دچار مشکل شده اصلا به او کمکی نمی کنند و به فکر او نیستند.باتشکر

ناشناس 2 سال قبل
1

یعنی تا هر وقتی که پولدار هستی همه باهات دوست میشن و حتی نوکری تو هم میکنن ولی وقتی تو به کمک مالی اون ها نیاز داری همه تنها ت میزارن و دوستی بی نشون رو از بین می برن

اسما 2 سال قبل
1

تا زمانی که پول داری همه ی دوستانت پیشتن اما وقتی به آنها نیاز داری ولت می کنند.امید دارم که دوستی هیچ کس به خاطر پول نباشه😺👭

ارمی 2 سال قبل
7

افرادی فقط به خاطر سود باما هستند و بعد از اینکه دیگر به انها سودی نرسید ما را رها کرده و سراغ نفر بعدی می رونداین رفیقانی که می بینی مگسانند گرد شیرینی

مرضیه ❤ 2 سال قبل
4

یعنی اینکه تا وقتی پول داریثروتمندهستی همه نوکرت هستنو وقتی پول نداری همه ولت میکنن و دیگر نوکرت نیستنواینم متنش( تاپول داری رفیقتم ، قربان بندکیفتم)

نویسنده 2 سال قبل
1

معنی این ضرب المثل اینه که تا پول داری دوستات پیشتن موقعی که دستت خالیه هیچ کس محلت نمیزاره. یاسین

🤫🤫 2 سال قبل
3

یعنی کسی که با کسی دوست میشود که ثروتمند است تا از او سو استفاده و سود کند اما وقتی فرد ثروتمند برشکست شود دوستی خود را با او قطع میکند

فاطمه زهرا میرزایی 2 سال قبل
-1

معنی این ضرب المثل ایکنه تا پول داری من قربان خودت و کفشت هستم یعنی من بند کفشد را میبندم و باز میکنم و کیفت را خودم میارم ولی وقتی پول نداشته باشی من هیچ کاری برای تو انجام نمیدهم و با تو رفاقت نمیکنم

الاغ 2 سال قبل
-2

سلااااااااااااممم آقاااااییییییووووونن داداشان

محمد امین 2 سال قبل
-1

این ضرب المثل به ما میگوید که تا وقتیکه پول و اموال زیادی داری همهبا تو دوست می شوند چون به نفع آنهااست که تو پول داری و می گویند که از همنشینی با تو لذت می برندولی وقتی تو دیگر پول کافی نداری از دوستی با تو صرف نظر می کنند

نامشخص 2 سال قبل
1

سلامممنون بهم کمک کرد 🙂🙃

نویسنده 2 سال قبل
1

بعضی از انسان های منفعت طلب با دیگران تنها تا وقتی که برایشان سودی داشته باشند دوستی میکنند و همین که آن شخص به مشکلی گرفتار شد ، دوستی خود را با او به هم میزنند و سراغ شخص دیگری میروند

کیانا 2 سال قبل
-1

خوب توضی دادی آفرین از معنیت و جملت خوشم امده👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

هستی 2 سال قبل
0

یعنی تا وقتی که پول داری رفیقت هستن وقتی که به کمکشان نیاز داری تو را تنها میزارن

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی تا وقتی پول هست رفیق هم هستامان از وقتی که پول نداری و احتیاج به کمک داری

علی 2 سال قبل
4

یعنی بعضی از انسان ها در دوستی فقط به دنبال منفعت خود هستند بنابراین تا زمانی که بدانند از دوستی با کسی سودی می برند دوست می مانند اما هنگامی که متوجه شدند دوستانشان هیچ منفعتی به آنها نمی رساند او را تنها میگذارند و دیگر با او دوستی نمی کنن.

محمد امین 2 سال قبل
-2

بد

-1
سید علی 2 سال قبل

در وصف حال یاران فانی و سوءاستفاده‌چی و آنهایی می‌باشد که به خاطر مال و ثروت و یا قدرت و نیروی اجتماعی مگس دور شیرینی کسی می‌شوند

رحیم الله قلی زاده 2 سال قبل
2

یعنی تا وقتی پول داریم همه رفیقمون هستند اما اگر پول نداشته باشیم کسی باهامون دوست نمیش وازما دوری میکنند

نویسنده 2 سال قبل
1

با سلاممعنای نزدیک:تا پول یا مال و ثروت داری با تو دوست هستم و حتی قربان صدقه ی بند کیفت هم می روممعنای دور:تا برای من سود و منفعتی داری با تو خوب هستم و تو را برای دوستی واقعی نمی خواهمامیدوارم لذت کافی رو برده باشیدسلطانی نژاد هستم

برای پاسخ کلیک کنید