معین کنید که هر یک از نمونه های زیر به کدامیک از انواع جهاد مربوط اند صفحه 138 پیام های آسمان نهم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم معین کنید که هر یک از نمونه های زیر به کدامیک از انواع جهاد مربوط اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. جهاد انتدایی.
2. جهاد دفاعی.
3. جهاد دفاعی.
4. جهاد دفاعی.
5. جهاد دفاعی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 1 سال قبل
0

ا

برای پاسخ کلیک کنید