جواب گفت و گو صفحه ۱۰۴ کتاب علوم تجربی چهارم آیا جانوران محل زندگی شما می توانند در جاهای خیلی گرم یا خیلی سرد زندگی کنند؟ به چه دلیل؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، چون در محیط زندگی ما هوا نه خیلی گرم و نه خیلی سرد است.