جواب پرسش صفحه ۵۳ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم آیا قایقی که به این شیوه راه اندازی شده است یک ماشین گرمایی است این قایق تا چه زمانی به حرکت خود ادامه خواهد داد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.