جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۹ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم آیا کسی که ما انسان ها را آفریده برای زندگی سعادتمندانه ما نیز دفترچه راهنما فرستاده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله – خداوند ما را خلق کرده است و بهتر از هر کسی می داند که چه چیزی برای ما زیان آور است و چه چیزی مفید است. به همین دلیل کتاب آسمانی قرآن راتوسط پیامبر (ص) برای هدایت ما فرو فرستاده است و در آن به ما آموخته است که چگونه زندگی کنیم،از چه چیزهایی دوری کنیم و به چه چیزهایی بپردازیم.