جواب برسی کنید صفحه ۷۵ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی آینه چه ویژگی هایی دارد که انسان های خوب و مومن در ارتباط دوستانه با یکدیگر باید مثل آینه باشند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- آینه عیب ما را فقط به ما نشان می دهد.
2- آینه از کسی ترسی ندارد و فقط به وظیفه اش عمل می کند.
3- عیب ما را آرام و بی صدا می گوید و داد نمی زند.
4- آینه هم عیب و هم خوبی ما را به ما می گوید.
5- آینه دروغ نمی گوید و فریب نمی دهد.

ناشناس : وطن ما به جا ی مادر ما است ‌‌‌‌‌ما باید در مقابل سختی ها ایستادگی کنیم و هیچ وقت تسلیم نشویم.