جواب قلمرو فکری صفحه ۶۸ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم مفهوم کلی معنی بیت آیین طریق از نفس پیر مغان یافت آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : آن خضر پیامبر که خوش قدم می نامیدندش آیین طریقت و شناخت را از دعای مرشد و پیر زرتشتی بدست آورد.(تاکید بر لزوم پیر در عرفان-بعضی اساتید این بیت را برتری دین زرتشت بر اسلام می دانند زیرا در شعر گفته شده خضر نبی بوسیله دعای پیر مغان به چنین درجه ای رسیده است).