جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۸ کتاب علوم تجربی پایه هفتم تحقیق درباره بارور شدن ابرها و تشکیل باران مصنوعی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بارور سازی ابرها یا ابرآمایی تعدیل آب و‌هوا به وسیله افزودن موادی مانند یدید نقره و یخ خشک ( کربن دی اکسید منجمد) و یا گازهای مایع ( مثلا نیتروژن مایع ) با هدف تشکیل و رشد بلور های یخ در ابرهایی که بیشتر حجم آنها دمایی کمتر از صفر درجه سلسیوس (۲۷۳ کلوین ) است و رشد قطرک ها درون ابرهایی که بیشتر حجم آنها دمایی بیشتر از صفر درجه سلسیوس ( ۲۷۳ کلوین) دارند صورت میگیرد و نتیجه آن افزایش برف یا باران است. به عبارتی دیگر باروری ابرها روشی برای تاثیرگذاری بر روی ابرهای طبیعی است که در آن بااستفاده از مواد شیمیایی آب بیشتر از ابر به شکل برف یا باران تشکیل می شود.