جواب فعالیت صفحه ۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم آیا تاکنون در اکتشافات فضایی اثری از حیات در نقاط دیگر فضا یافت شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این سوال همواره ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است. از آنجا که مواد شیمیایی ارگانیک همه جا پراکنده هستند، این احتمال وجود دارد که در چنین جهان بزرگی سیارات دیگری مانند زمین وجود داشته باشند و امکان حیات در آنها فراهم باشد. اما هیچکس نمی داند که چه چیزی سبب آغاز حیات روی کره زمین شده است.