جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم از میان اقدام های اولیه امدادی کدامیک مهم تر است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زمان طلایی برای کمک رسانی به مصدوم چهار تا شش دقیقه است. بدن چهار تا شش دقیقه بدون تنفس زنده می ماند. بعد از یک دقیقه بیهوش می شود. از شش دقیقه تا ده دقیقه بعد دیگر اکسیژن به مغز نمی رسد و دچار مرگ مغزی می شود.