جواب فعالیت صفحه ۷۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم افراد کدام گروه از زاده هایشان مراقبت می کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پرندگان وپستانداران از زاده هایشان مراقبت می کنند ولی مراقبت پستانداران کامل تر است.