جواب صفحه ۵۳ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم اقدامات خودتان را در این موقعیت بنویسید شما چه اقدامی می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : هماهنگی دانش آموزان و دانشجویان بسیجی. و همچنین روحانیون درجهت کمک به نیروهای مقاومت بسیج محلی..