جواب ببین و بگو صفحه ۶۴ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم هر آیه به کدام تصویر مربوط است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

حسین سپهوند : برگزاری این جشن زیبا چه مراحلی دارد؟
۱.قرائت قرآن
۲.برگزاری مسابقات
۳.برگزاری مسابقات برای کارکنان مدرسه