جواب کار کلاسی صفحه ۱۶ کتاب کار و فناوری پایه هفتم پیشنهاد امکاناتی که میتوان به تلفن همراه اضافه کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نصب ارتفاع سنج, فشار ستنج, میکروسکپ.