جواب و پاسخ به سوال پرسش بازی خواستگاری اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی می باشد ؟ بازی موبایل از سایت نکس لود دریافت کنید.

اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی می باشد ؟

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی می باشد وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال نای است. شما با وارد کردن حروف نای میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.

پریا رنجبر : اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی می باشد. در همه‌ی بیمارستان ها درمانگاه ها استفاده‌ی برای نبض تنفس یک نفر یا چند نفر است . حتی پدربزرگ‌های و مادربزرگ‌ها هم می‌توانند از این دستگاه استفاده کنند . این دستگاه می تواند نشان بدهد که آدم میمیرد یا خیر . تمام شد امیدوارم خوشتان آمده باشد. پایان😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 بوس بوس بوس بوس..