انشا صفحه ۹۶ کتاب نگارش نهم درختی که پا در هواست درختی را با ویژگی های زیر تصور کنید و متنی درباره آن بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا درختی که پا در هواست نگارش نهم

انشا درختی که پا در هواست

امروز می خواهیم برای شما انشا درباره در مورد درختی را تصور کنید که پا در هواست و درباره آن موضوعی بنویسید که در صفحه ۹۶ کتاب نگارش نهم کلاس پایه نهم نوشته شده است این انشا را به زودی پیدا خواهیم کرد و در این پست قرار خواهیم داد و این پست را بهتر خواهیم کرد پس از چند مدت به این پست سر بزنید تا شاید این مطلب را تکمیل کرده باشیم.

انشا درختی که پا در خواست کلاس نهم نگارش

مقدمه : تا به حال به این فکر کرده ای اگر درختی را ببینید که ریشه هایش آسمان را درنور دیده است چه می کنید؟
شاید ابتدا با آن بیگانه باشید!
فکر کنید یک خواب است.
بعد چه ؟ چه می کنید؟ از آن می ترسید و فرار می کنید؟

بدنه : اگر من چنین درختی را ببینم خیلی عادی به آن نزدیک میشوم و با آن سلام و احوال پرسی میکنم. هرگز از او نمی پرسم چه شد که اینگونه شدی!
از اون نمی پرسم که کدام ناجوان مردی آمد و تو را اینگونه کرد!
نمک بر زخم هایش نمی پاشم.
دردش را یادآوری نخواهم کرد.
شاید هم به خاطر درد عشق و دوری معشوقه اش اینگونه شده است.
آخر میدانید عشق همه چیز را تغییر می دهد.
انسان را آشفته و مجنون می کند.
درخت را وارونه می سازد و هوش حواس را می برد!
عشق ویرانه می کند.

نتیجه : اگر روزی شماهم درختی را دیدید که پادر هوا بود از او نپرسید چه شده!
عیب جویی نکنید.
چون تک درخت پا درهوا در دنیاست او را مجازات نکنید.
زخمش را تازه نکنید.

انشا درخت پا در هواست نهم

مقدمه : بنام خداوندی که علمش کامل ترین است انشایم را بااین شعر آغاز میکنم جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هرچیزی به جای خود نیکوست

بند اول : خداوند هرچیزی را ک آفریده است بدون نقص و درزیبایی کامل است.. درختی را تصور کنیم که میوه هایش مانند ستارگان شب بر روی شاخه هایش خود نمایی میکنند حال این درخت را وارونه تصور کنیم یعنی ریشه هایش در هوا باشد و میوه هایش در زیرزمین.. فکرکنید که ریشه ها آب را ازکجا میگیرند؟ مواد غذایی لازم درخاک را از کجا بدست می آورند و به شاخه ها میرسانند؟؟ چگونه ریشه درخت محکم میشودو تنه و برگ ها و میوه هارا نگه میدارد؟؟ حال میوه های این درخت کجاست؟؟ درزیر زمین؟؟ آیا این میوه ها اگر در خاک باشند گندیده و خراب نمیشوند؟؟ چگونه ما میتوانیم از میوه های آن استفاده کنیم؟؟آیا حیواناتی که در زیر زمین هستندبه میوه ها آسیب نمیرسانند؟؟

بند دوم : واقعا درخت وارونه خیلی به نظر خنده دار میرسد.. وقتی درخت وارونه باشد میوه ای نیست.. برگی نیست.. سایه ای نیست.. که انسان لختی در سایه اش گذر زمان را به تماشا بنشیند.. اگر درخت نباشد زندگی هست؟؟

نتیجه گیری : باید بخاطراین نعمت الهی همیشه قدردان خداوند بزرگ باشیم و اورا همیشه شاکر باشیم واز نعمت هایش بهترین استفاده را کنیم و شاکر خداوند باشیم که درخت پا درهوا فقط یک رویاست و واقعیت ندارد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مقدمه : تضاد هایی که دز زندگی ماست هرچند عجیب و غیر قابل باور باشند اما زیبایی هایی دارند. ایا زیبا تر نیست؟

بدنه : تضاد درش موج میزند و متفاوت است!!
چه ایرادی دارد تفاوت وقتی که همه را متحیر کنی!؟
ریشه اش در آسمان نقش بسته
نگاهش که میکنی میبینی رنگ قهوه ای اش چقدر به آسمان نیمه نارنجی پاییز می آید و چه هارمونی ظریفی را میسازد!
شکوفه هایش در آغوش خاک غلت میزنند و نوازشش میکنند!
درختی پا در هوا که ریشه اش هوای تازه را بغل میکند! ابر ها شب ها برایش لالایی میخوانند و صبح خورشید با گرمی اش بیدارش میکند!
غنچه های صورتی اش همچون بید مجنون خود را روی چمن ها رها میکنند و به صدای چمن زار گوش میسپارند!

نتیجه : آیا هنوز هم میگویی تفاوت زیبا نیست؟ تضاد سیاهی و سفیدی ، زشتی و زیبایی و هر انچه هست در کنار هم زیباست. از امروز بیشتر به تضاد های اطراف دقت کنیم.

نویسنده : درخت ها عمر زیادی از زندگی مارا تکمیل می کنند یا باید بگویم همه ی زندگی ما را و اینکه خیلی از ما ها قدر ان ها را نمی دانیم.

محمد کلامی :‌این درخت برای خودش منحصر به فرد است و تفاوت بد نیست فقط باید با ان کنار بیاییم.