انشا صفحه ۸۱ کتاب نگارش نهم درس ششم پرواز بدون بال در قالب داستان خاطره گزارش طنز زندگی نامه سفرنامه نامه رسمی غیر رسمی درباره درمورد قالبی برای نوشتن برگزینیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا درباره پرواز بدون بال قالب نوشتاری

انشا پرواز بدون بال در قالب نوشتاری دلنوشته یا ادبی

مقدمه : چه پرواز هایی که بدون بال بوده و به سقوط منتهی نشده است… این روزها پرنده ای هستم که با بال شکسته به دنبال جایی برای پناه بردن است…

بدنه : جایی که پناهش باشد جایی که بتواند اندکی را در آن بگذراند جایی که بتواند تکلیف بال شکسته اش را روشن کند… دلگیرم از اینکه کسی نیست تا منه بی بال و پر را همراهی کند تا درمانی باشد بر زخمم و مونسی برای این تنهایی به ماتم نشسته ام… دلم پرواز میخواهد…. اما بدون بال هم مگر میشود؟ دلم اوج گرفتن میخواهد دلم میخواهد بر بلندای آسمان بی پایان خدایم بروم و بنگرم به آنانی که یک روز فکر میکردم غمخوار من هستند اما شکارچی بیش نبودند..

نتیجه گیری : به قول شاعر : دلم پرواز میخواهد ولی در انزوای خویش چه بی پروا نجوا میکنم در شب.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : موضوع : پرواز بدون بال
قالب : داستان
چقدر زیباست پرواز ، مخصوصا برای منی که آسمان را تنها از این فاصله دیده ام .
علاقه به لمس آسمان و پرواز با پرندگان ، مدت هاست در سرم میرقصد و من را به سوی خود فرا میخواند ، حتی ، در فیلم ها هم دیده ام ، مرد عنکبوتی هم بال نداشت ، اما در آسمان بوده و به همه کمک میکرد ، من هم میخواهم آنطور باشم ، من هم میخواهم پرواز کرده و به آسمان چنگ بزنم .
پشت بام ما ، مطمئنا مرا به آسمان نزدیک تر میکند ، پرواز و اوج گرفتن برایم از آن جا آسان تر است .
چادر گل گلی نماز مادرم را ، از پشت به گردن بسته و دستانم را تکان میدهم و با تکان خوردن چادر مثل بال ، لبخند بر لب هایم میشنیند‌.
بر لب پشتبام ایستاده و چشمانم را میبندم ، زیر لب زمزمه میکنم ، پرندهای زیبا ، آسمان قشنگ ، ابر های نرم ، من دارم می آیم ، و با پرشی بلند و تکان دادن دست هایم….
دیگر چیزی به خاطر نمی آورم ، اما یادم می آید من الان باید بر فراض آسمان ها میرقصیدم ، نه بر آغوش تخت بیمارستان .