جواب انشا صفحه ۵۵ کتاب نگارش پایه نهم انشا به صورت ادبی و خنده دار در مورد درباره با موضوع كمک به همسايه ها طنز و غیر طنز همراه از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا کمک به همسایه طنز و غیر طنز

انشا درباره کمک به همسایه ها نگارش نهم

در کتاب مهارت های نوشتاری انشایی از بچه ها خواسته شده است که باید چند مورد از این انشا را به صورت طنز و غیر طنز از کتاب خودشان پیدا کنند و برگزینند و آنها را یک بار به صورت نوشته طنز و جوک مانند و خنده دار و یک بار نیز به صورت انشا های معمولی در چند سطر بنویسند این انشا در صفحه ۵۵ کتاب مهارت های نوشتاری پایه نهم موجود است که در ادامه با ما همراه باشید با پاسخ به این تمرین و انشای مهم.

انشا با موضوع کمک به همسایه ها به صورت طنز

دیروز در ساختمان ما همسایه ی جدیدی آمد و به دلیل اینکه آسانسور ساختمان خراب بود، با همسایه ها تصمیم گرفتیم او را در اسباب کشی کمک کنیم. برای خوشامد گویی او به حیاط رفتیم و پس از سلام و احوال پرسی، از او اجازه خواستیم تا کمی در حمل وسایلش به او کمک کنیم. او هم از خدا خواسته با خوشحالی و شعف فراوان پذیرفت. خلاصه با کلی زحمت و کمرگرفتگی، وسایل بزرگ و سنگین را تا طبقه چهارم بردیم. بعد هم به حیاط رفتیم. کارگران که وسایل همسایه جدیدمان را حمل کردند و اسباب کشی به پایان رسید، همسایه از ما هم تشکر کرد و ما به خانه هایمان رفتیم. یک ساعت گذشت و همسایه جدید زنگ ما را زد و از گم شدن وسایلی که ما حمل کرده بودیم خبر داد. ما او را به طبقه چهارم بردیم و جای وسایل را به او نشان دادیم ولی انگار فقط وسایلی که ما برده بودیم آنجا بود! فهمیدیم که اشتباهی وسایل را سه طبقه بالاتر برده ایم آن هم با پادرد و کمر درد!! همسایه جدید هم نمی دانست چه بگوید دوباره کارگران را خبر کرد! ما هم خواستیم ثواب کنیم کباب شدیم!

انشا با موضوع کمک به همسایه ها به صورت غیر طنز

کمک به همسایه در بسیاری از امور، رضایت پروردگار را نیز به دنبال دارد. انسان نباید کاری کند که همسایه اش دل آزرده و ناراحت شود. در دوره زندگی ما که خیلی از خانه ها آپارتمانی است، رعایت حقوق همسایه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد چرا که باید بازی ها و مهمانی هایمان را طوری برگزار کنیم که سر و صدا همسایه ها را به ویژه همسایه ی طبقه پایین را آزار ندهد. متاسفانه بعضی از همسایه ها با رعایت نکردن این نکات به دیگر همسایه ها هم آزار می رسانند و همین کارها مهر و محبت را از یک ساختمان به راحتی بیرون می کند. گاهی ممکن است همسایه ای مریضی داشته باشد که نیاز به استراحت دارد و همسایه های دیگر موظف اند حال او را رعایت کنند. این روزها افراد برخی از خانواده ها انقدر از تلفن همراه استفاده می کنند که فکرکنم بچه هایشان تحرکی ندارند که موجب لرزیدن ساختمان شود! بلکه باید کمی سر و صدایشان را که از روی هیجانِ ناشی از بازی های گوشی و کامپیوتر است، کمتر کنند. کمک به همسایه فقط کمک کردن در کارهایش نیست بلکه این کمک کردن از طریق مراعات کردن و آزار نرساندن به او و خرد نکردن اعصاب او هم امکان پذیر است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

منتظر شما هستیم …