جواب کامل کنید صفحه ۶۵ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم پاسخ این سوال ها را بنویسید سپس حرف اول پاسخ ها را در کنار هم قرار دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

پاسخ این سوالات را بنویسید؛ سپس حرف اول پاسخ ها را در کنار هم قرار دهید و با کلمه ای که به دست می آورید، حدیث را کامل کنید.
1. یکی از واجبات نماز که بعد از رکوع می آید. ………………………………………………………….
2. نام گلی که یاد آور شهیدان است. ………………………………………………………….
3. قبل از نماز گفته می شود و اعلام کننده ی وقت نماز است. ………………………………………………………….
4. نام کسی که همه ی مسلمانان منتظر آمدنش هستند………………………………………………………….
5. این بیت را کامل می کند: شکرانه ی بازوی ………………………………………………. بگرفتن دست ناتوان است.
6. یکی از فرزندان حضرت یعقوب (علیه السلام) که مورد حسادت برادرانش قرار گرفت. ………………………………………………………….
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : «دو نعمت است که ارزش آن ها در نزد مردم ناشناخته است : …………………………………………….. و امنیت .»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. سجده.
2. لاله.
3. اذان .
4. مهدی.
5. توانا.
6. یوسف.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : «دو نعمت است که ارزش آن ها در نزد مردم ناشناخته است : .سلامتی. و امنیت.».

نویسنده : سجده لاله اذان حضرت مهدی علیه السلام حضرت یوسف ع سلامتی.