جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم اگر بدن انسان با خون نجس شود چگونه می توان آن را تطهیر کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : اگر عضوی از بدن مانند دست نجس شود باید ابتدا آن را بشوییم تا نجاست برطرف شود سپس با یک بار زیر شیر آب گرفتم پاک می‌شود اما اگر لباس یا فرش نجس شود باید بعد از شستشوی کامل آن را فشار دهیم تا آب هایش خارج شود سپس با یک بار زیر شیر آب گرفتن پاک میشود