جواب فعالیت صفحه ۴۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم اگر قرار باشد به سفر بروید کدام‌ یک از وسایل حمل و نقل را که در این درس خواندید انتخاب می کنید؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قطار، هزینه مناسب و ایمنی بالا.

ناشناس : کشتی آبی اتوبوس مینیبوس قطارهواپیمایا راه آهن تاکسی دوچرخه اسب کالاسمه.

نویسنده : هواپیما چون با سرعت زیاد حرکت میکند و مسافت طولانی را در مدت خیلی کمی طی میکند.