جواب فعالیت صفحه ۱۶۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم اگر میزان هزینه های تولید (نهاده ها) را افزایش دهیم و به همان اندازه میزان تولید افزایش یابد باز هم می توانیم ادعا کنیم بهره وری اتفاق افتاده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر.

ناشناس : اگر میزان هزینه های تولید را افزایش دهیم و به همان اندازه میزان تولید افزایش یابد،باز هم می توانیم ادعا کنیم بهره وری اتفاق افتاده است؟.

راستا زمانی : اگر میزان تولید را افزایش دهیم به همان اندازه میزان تولید افزایش یابد باز هم میتوانیم ادعا کنیم بهره وری اتفاق افتاده است.