جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۲۴ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم اگر کسی با شکستن یک درخت حق همه مردم را از بین ببرد چگونه می تواند این حق یزرگ را جبران کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جبران چنین کاری بسیار زمان بر است و می تواند گفت غیر ممکن است لذا ما باید مواظب اعمال و رفتارهای خود باشیم. .