جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۳۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم اگر کسی که روزه است بعدازظهر مسافرت کند وظیفه اش نسبت به روزه آن روز چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مشکلی نداره درست است.