جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم ایران در بین کشورهای همسایه از نظر جمعیت در چه رتبه ای قرار دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ایران رتبه دوم را دارا می باشد.