معرفی کامل اینترنت غیر حجمی معنی دقیق اینترنت غیر حجمی چیست معنای اینترنت غیر حجمی ترجمه اینترنت غیر حجمی اینترنت منصفانه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

معرفی کامل اینترنت غیر حجمی

پس از اینکه دوره های بسیار زیادی از اینترنت حجمی در ایران استفاده شده وزیر اطلاعات طرحی را پیشنهاد کرد که سازمان تنظیم مقررات آن را اجرایی کرد و اینترنت های غیر حجمی را در اختیار همه افراد ایران قرار داد اینترنت حقیقی حجمی عبارت است از اینترنتی که پس از تمام شدن حجم اینترنت بسته نشود یعنی با احتساب به حجم گیگ حساب نمی شود پس از آن معنی و مفهوم اینترنت منصفانه در صدا و سیما و کانال های مختلف پیچید که این جوری می باشد که شما یک اینترنت با سرعت مشخص را خریداری میکنید پس از استفاده از حجمی که در اختیار شما قرار داده شده است و حجم منصفانه نامیده می‌شود اینترنت شما سرعتش کم می شود و به صورت بسیار پایینی می رسد ولی شما میتوانید با خریداری حجم بسته جدید قبلی را برگردانید.