جواب خودارزیابی صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه هشتم شاعر در مصراع اینجا خانه خوب خداست به چه نکته ای اشاره دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در اینجا منظور از «خانه خوب خداست» خانه کعبه است.