جواب فکر کنید صفحه ۱۶۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم این نمودار رابطه بین جمعیت شکارچی از سایت نکس لود دریافت کنید.

نمودار زیر رابطه بین جمعیت شکارچی و جمعیت شکار را در یک منطقه نشان می دهد. درستی عبارت زیر را با استفاده از آن نشان دهید.
«تعداد شکارچیانی که می توانند در یک بوم سازگان زندگی کنند، به تعداد جانورانی بستگی دارد که شکار آنها می شوند».

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این نمودار نشان می دهد جمعیت شکار و شکارچی با هم ارتباط دارند و با افزایش جمعیت شکار جمعیت شکارچی هم زیاد می شود. (البته زمان زیادی برای این فرایند لازم است).