جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۱۸ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان با توجه به معنای فاصله درباره ی «روز فصل» که یکی از نام های روز قیامت است توضیح بدهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روز فصل (روز جدایی) همانند خط فاصله دو بخش را از هم جدا می کند.
در روز قیامت نیکوکاران و بدکاران از هم جدا می شوند.

حورا پناهی : (روز فصل )یعنی روز جدایی انسان هایی که در طول عمرشان با کارهای خوب و یابا کارهای بعد صرفه شده و انسان های بد باید به فکر اینجا هم بودند که در جهنم هیچ راه فراری نیست ولی خوشبحال بهشتیان جون در بهشت هر انچه بخواهند خداوند برایشان فراهم می کند چون همیشه راه درست را انتخاب می کردند و به فکر اینجا هم بودند.