جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۵۷ کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم پاسخ ها را در جدول پیدا کنید و دور آنها خط بکشید با حروف باقی مانده جمله ی امام کامل می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

پاسخ ها را در جدول پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. با حروف باقی مانده، جمله ی امام کامل می شود:
1- هشتمین امام مسلمانان را به این نام می شناسیم.
2- دشمن برای اینکه امام رئوف را از مردم دور کند، به اجبار او را از این شهر به خراسان آورد.
3- دشمن امام رضا علیه السلام که او را به ایران آورد و به شهادت رساند.
4- حرم امام رضا علیه السلام در این شهر قرار دارد.
5- امام اول که همنام سه تن دیگر از امامان بزرگوار است.
6- کشوری که مرقد امام هشتم در آن قرار دارد.
7- رفتن به مرقد امامان و ادای احترام به ایشان
8- به مرقد و محل دفن امامان گفته می شود.
9- مرقد خواهر امام رضا علیه السلام در این شهر قرار دارد.
امام رضا علیه السلام فرمود:
هر کس به زیارت من بیاید (و نیکوکار باشد) در ……………………………….. است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- رضا
2- مدینه
3- مامون
4- مشهد
5- علی
6- ایران
7- زیارت
8- حرم
9- قم
هر کس به زیارت من بیاید (و نیکوکار باشد) ….در بهشت همنشین من….. است.