جواب فعالیت صفحه ۱۰۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا کشور ایران با وجود این همه هجوم های وحشیانه مغول ها و تیموریان پابرجا ماند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فرهنگ کهن و پویای ایران وتجربه ی تاریخی ایرانیان در نهایت بر شمشیر وخشونت مغولان و تیموریان پیروز گردید و موجب پیروزی ایران و ایرانیان از آن شرایط سخت و دشوار شد تا ایران پا بر جا بماند.