جواب فعالیت صفحه ۳۳ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم با چند جوان و نوجوان آن زمان مصاحبه کند زمان جنگ تحملیل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.