جواب فعالیت صفحه ۹۷ کتاب علوم تجربی پایه هفتم بخش های یک کارخانه را با یاخته مقایسه کنید و جدول زیر را کامل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.