جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم مهمترین برنامه دشمنان اسلام برای از بین بردن اتحاد مسلمانان چیست؟ مراحل این برنامه را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی از مهمترین برنامه های دشمنان ایجاد تفرقه در بین مسلمانان و جنگ افروزی در میان آنهاست. و با استفاده ار قدرت تبلیعات و رسانه هایی که در اختیار دارند به طور پیوسته اختلافات میان اقوام و مذاهب مختلقی مسلمانان را بزرگ نمایی می کنند.
جنگ های داخلی میان مسلمانان به راه می اندازند و به صورت پنهانی و یا آشکار به توزیع اسلحه و مهمات جنگی میان آنها می پردازند (که البته منافع خود را در نظر می گیرند برای ایجاد تقرقه دست به هر کاری میزنند).