جواب فعالیت صفحه ۵۵ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم برای اینکه رفتارهای نامناسب مورد مشاهده در مدرسه کمتر شود چه پیشنهاد هایی دارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

رها : روزی شخصی به حاکمی خبر می دهند که در در هندوستان درختی پیدا شده کی اگر فردی از میوه آن درخت بخورد هیچ گاه پیر نمی شوند.حاکم با دانشمندان خود وسربازان به راه هندوستان رفت و با کلی پرسجو آن درخت را پیدا کرد ویکی از دانشمندان فهمید که آن درخت علم است زیرا با خوردن آن میوه انسان دانا میشود و نام آن تا سال های سال نامش بر زبان مردم جاری است.