جواب تفکر در حدیث صفحه ۹۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم برای نجات از گمراهی و تشخیص راه حق امیرالمومنین چه پیشنهادی به مردم می دهد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید.
2- برای وفای عهد خود با قرآن شکنندگان را تشخیص دهید.
3- برای پرو قرآن بودن فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.
4- پس همه این ها را از اهلش طلب کنید.