جواب فکر کنید صفحه ۹۱ کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی دبستان برای کشاورزی در مناطق کم باران چه خاکی مناسب است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خاک های دانه ریز که بتوانند رطوبت را بیش تر در خود نگه دارند و از هدر رفتن آب جلوگیری کنند.