جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم برای کنترل غم های خود در هر یک از موارد فوق و تبدیل آن به شادی چند فعالیت را پیشنهاد کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مهدیه : جواب فعالیت 5
1،فکر کردن به روز های خوب
2،توکل برخدا و امید داشتن به او
3،فکری مثبت داشتن
4،با کسانی صحبت کنیم که انرژی مثبت دارند

یگانه :‌رفتن به سفر
سرگرم کردن خود با وسایل مورد علاقه
در کنار خانواده بودن
توکل به خداوند یکتا.