جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم روی نقشه به قلمرو حکومت بنی عباس دقت کنید و بگویید شامل کدام سرزمین ها بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ایران، عربستان، شام، فلسطین، مصر، لیبی و الجزایر.