جواب قلمرو فکری صفحه ۱۰۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنا و مفهوم به آورد با او بسند نبود بپیچید ازو روی و بر گاشت زود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون گردآفرید توان مبارزه با سهراب را نداشت، از او روی برگرداند و شتابان به دژ برگشت.