جواب و پاسخ به سوال پرسش بازی خواستگاری به اشیای با ارزشی گفته می شود که قدمت زیادی دارند ؟ بازی موبایل از سایت نکس لود دریافت کنید.

به اشیای با ارزشی گفته می شود که قدمت زیادی دارند ؟

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان به اشیای با ارزشی گفته می شود که قدمت زیادی دارند وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال عتیقه است. شما با وارد کردن حروف عتیقه میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.