جواب خود ارزیابی صفحه ۴۹ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم به اعلان هایی که به دیوار های مدرسه مصب شده اند با دقت نگاه کنید چند نمونه از انواع آنها را انتخاب و با هم کلاسی های خود درباره اعداف نوع و روش آنها گفت و گو کنید بیشترین تصویری که در اعلان ها به کاربرده می شوند با کدام روش و در چه اندازه ای تهیه شده اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها در نظرات جواب رو بفرستن.